#Metoo har ramt partierne på Borgen – her går de i aktion

Folketingets syv største partier er i gang med nye tiltag mod sexisme og seksuelle krænkelser. Også i sekretariaterne, hvor mange pressefolk og kommunikationsrådgivere arbejder. Få overblik over de nye tiltag

Alt fra whistleblower-ordninger, eksterne undersøgelser og advokatbistand er lige nu på tegnebrættet eller allerede indført hos partierne på Christiansborg efter weekendens opråb mod sexisme fra 322 kvinder i dansk politik.

En rundspørge til Folketingets syv største partier viser, at de er i gang med nye tiltag mod sexisme og seksuelle krænkelser, også i sekretariaterne, hvor mange pressefolk og kommunikationsrådgivere arbejder.

Spørger man Tina Mellergaard, formand for DJ Kommunikation, er det naivt at tro, at det kun er politisk aktive kvinder, som mærker sexismen i dansk politik.

”Jeg synes, det var frygtelig læsning, og jeg synes ikke, der er nogen grund til at forudsætte, at det begrænser sig til partimedlemmerne. Det rammer med stor sandsynlighed også de ansatte i partierne,” sagde hun tidligere i dag efter opråbet i weekenden.

Det anerkender Lars Beer Nielsen, sekretariatschef i Radikale, som dog ikke har kendskab til større sager hos de ansatte fra de fire år, han har arbejdet på Christiansborg. Men han fortæller, at der har været ansatte, som har angivet i APV’erne, at de har fået uønsket seksuel opmærksomhed.

”Det er også hos os,” siger Lars Beer Nielsen, som er i gang med at iværksætte en større, ekstern undersøgelse blandt alle ansatte, frivillige og i Radikales ungdomsparti for at få kortlagt problemets omfang.

Han har de seneste uger været meget optaget af metoo-debatten og kalder weekendens opråb fra de kvindelige politikere for ”forfærdelig læsning”.

”Det, jeg for eksempel er blevet klogere på, er, at det slet ikke er nok at spørge til sexisme. Folk skal have en forventning og en indsigt i, hvordan der bliver handlet, for overhovedet at overveje at stå frem. Det har været en ny erkendelse hos os,” siger Lars Beer Nielsen.

Det gør partierne

De Radikale er ikke de eneste, som skrider til handling. Her er, hvad partierne gør:

Socialdemokratiet

 • Ny ordning: Ansatte kan kontakte ekstern advokat for bistand, hvis de har oplevet sexisme eller chikane
 • Ny medarbejdertilfredshedsundersøgelse med flere spørgsmål om sexisme og seksuel chikane end tidligere
 • Følger op på opråbet fra kvindelige politikere med møder og uddannelse i hele partiorganisationen, også blandt medarbejderne

Venstre

 • Har igangsat medarbejdertilfredshedsundersøgelse med fokus på blandt andet sexisme
 • Overvejer både ekstern undersøgelse, ekstern rådgivning, advokatbistand og whistle blower-ordning
 • Arbejder med ny generel personalepolitik, herunder opdaterede personalehåndbøger med fokus på krænkende adfærd som for eksempel sexisme
 • Drøftet problemstillingen på medarbejdermøde

Dansk Folkeparti

 • Ny ordning med ekstern bistand som Socialdemokratiet
 • Vil drøfte problemstillingen på møder for såvel folkevalgte som ansatte

Radikale

 • Gennemfører ekstern undersøgelse blandt ansatte, folkevalgte og i ungdomspartiet. Overvejer at inkludere tidligere ansatte, praktikanter og frivillige
 • Justerer spørgsmål i APV efter rådgivning fra Kvinfo
 • Overvejer whistleblower-ordning

SF

 • Gennemfører intern undersøgelse blandt partiets ansatte inklusive tidligere praktikanter og lokale frivillige
 • Ny personalepolitik trådte i kraft sidste uge. Blandt andet med tydeliggørelse af, hvem man går til, hvis man oplever sexisme eller seksuel chikane
 • Justerer spørgsmål i APV efter rådgivning fra Kvinfo

Enhedslisten

 • Justerer spørgsmål i APV’en, så der spørges mere ind til sexisme og seksuel chikane
 • Møder i hovedbestyrelsen, med tillidsvalgte og lokale samarbejdsudvalg på Enhedslistens arbejdspladser
 • Genbesøger partiets ’feministiske praksis’, som blandt andet har til formål at forebygge sexisme og seksuel chikane
 • Hovedbestyrelsen er opfordret til at kontakte de kvinder fra Enhedslisten, som var med i opråbet, for at få problemet afdækket yderligere

Konservative

 • Overvejer whistleblower-ordning og ekstern undersøgelse
 • Overvejer kontakt til tidligere praktikanter


Ekstern advokatbistand

Socialdemokratiet har tilknyttet en ekstern advokat, som alle – også ansatte – kan gå til, hvis de har været udsat for sexisme og seksuelle krænkelser.

Dansk Folkeparti har besluttet at indføre en lignende ordning. Gruppeformand Peter Skaarup siger desuden, at han vil tage emnet op med folkevalgte og ansatte i partiet.

Venstre er i dialog med en række organisationer og personer, som har kompetencer til at tage hånd om problemer med sexisme og seksuel chikane.

”Vi overvejer en lang række tiltag, blandt andet eksterne konsulenter, som kan bistå medarbejdere, hvis man ikke er der, hvor man ønsker at gå til sin arbejdsgiver eller sin medarbejderrepræsentant,” siger Christian Hüttemeier, partisekretær i Venstre.

Ikke været opsøgende nok

I SF har metoo-debatten ført til en ny personalepolitik om sexisme og seksuelle krænkelser, som trådte i kraft i sidste uge.

”Opråbet i weekenden har understreget, at der er noget, som vi skal tage hånd om,” siger Jens Andersen, sekretariatsleder i SF.

Har du som personaleleder været opmærksom nok på de her problemer?

”Jeg tror ikke, jeg har været opsøgende nok. Hvis nogen er kommet til mig, så synes jeg, jeg er opmærksom. Men det, jeg er blevet opmærksom på nu, er, at selv om ens dør står åben, og man signalerer, at man er klar til at lytte, så er det ikke nok,” siger Jens Andersen.

Konservative har overvejelser om både en ekstern undersøgelse og whistleblower-ordning, oplyser generalsekretær Søren Vandsø. Han har i sine fem år i partiet ikke haft kendskab til konkrete sager om sexisme eller seksuel chikane.

Hvis der ikke er nogen sager, hvorfor er det så nødvendigt med en undersøgelse eller måske ligefrem en whistleblower-ordning?

”Det er for at få det fuldstændigt afklaret. Jeg kan godt have en mening og alt muligt andet, men det er jo ikke sikkert, det er dækkende. Vi er ikke bange for at få at vide, at der er nogle udfordringer, for vi føler os ret sikre på, at vi også kan løse det,” siger Søren Vandsø.

Praktikanter er særligt udsatte

I DJ Kommunikation hæfter Tina Mellergaard sig ved, at der i politik er mange praktikanter, frivillige og løsansatte. De er mere eksponeret for sexisme og seksuelle krænkelser end andre.

”Måske skulle partierne også overveje at ringe til nogle af dem, som har været praktikanter før eller frivillige under en valgkamp, og høre, om de har været udsat for noget af denne her karakter,” foreslår hun.

Lars Beer Nielsen hos de Radikale er enig i betragtningen og siger, det indgår i partiets overvejelser.

”Men det er ikke helt enkelt at finde frem til de relevante tidligere frivillige og få dem med i undersøgelsen,” siger han.

Hos Socialdemokratiet vil sekretariatschef Lisa Schmidt heller ikke afvise, at partiet vil kontakte tidligere frivillige, praktikanter og ansatte.

”Alt er med i vores overvejelser i øjeblikket. Men vi skal jo drøfte det med vores medarbejdere, før vi drøfter det med jer,” siger Lisa Schmidt.

Christian Hüttemeier i Venstre afviser heller ikke idéen.

”Vi kigger på alle tiltag, der kan afhjælpe de udfordringer, som måtte være. Og så vil jeg gerne her sende et klart signal til alle, som måtte sidde med viden eller have været udsat for sexisme om at tage kontakt til os.”

0 Kommentarer

Læs også

Forslag: Fagforbund skal gå sammen om at afbøde sexisme i politisk kommunikation

Forslag: Fagforbund skal gå sammen om at afbøde sexisme i politisk kommunikation

29. SEPTEMBER 2020
<span class=Debat:Tør danske medier tale åbent om egne fejl?">

Debat: Vi har sovet i timen

28. SEPTEMBER 2020