Kommunikation: Gode erfaringer med sociale medier i det offentlige

Facebook, Twitter og debatfora på nettet. Ny undersøgelse viser, at offentlige myndigheder har stor gavn af webdialog med borgerne.

Facebook, Twitter og debatfora på nettet. Ny undersøgelse viser, at offentlige myndigheder har stor gavn af webdialog med borgerne.

Det skal være konkret, og borgerne skal kunne se en fordel i at deltage i dialogen – men hvis de to betingelser er opfyldt, giver det god mening, at myndigheder inviterer borgerne til debat på nettet.
Det viser en undersøgelse lavet af IT-og Telestyrelsen om brug af web 2.0-værktøjer i 102 ministerier, styrelser, kommuner og regionale myndigheder og institutioner. Undersøgelsen viser, at konkrete sager om ny skolestruktur, skolelukninger, forslag til besparelser og udviklingsplaner især egner sig til at få feedback fra borgerne.

Af undersøgelsen fremgår det, at hver fjerde af de 102 myndigheder har gjort sig erfaringer med debatmoduler og blogs. Et fåtal melder om problemer med spam eller underlødige indlæg. Til gengæld sværger de færreste til brug af charformen, fordi den anses for at være for tidskrævende. 49 myndigheder er aktive på Facebook, 19 bruger Twitter, og 25 anvender YouTube .

De mest udbredte formål med web 2.0 aktiviteter er dialog med brugerne, at komme tættere på dem, nå nye målgrupper, markedsføring, synlighed og profilering. Det giver blandt andet bedre gensidig forståelse mellem myndighed og brugere, mulighed for at imødekomme brugernes behov og opsamle innovative ideer fra brugerne, samt skabe synlighed, profilering og åben forvaltning

Holstebro Kommune har på Facebook for eksempel indslag fra Holstebro TV og kommunens borgerservice. På Odder Kommunes gruppe på Facebook kan man ifølge rapporten komme med holdninger og ideer, finde billeder og videoer og selv tilføje videoer, billeder og starte debatter.

0 Kommentarer