Jysk Fynske Medier: Faste stillinger erstattes af freelancere og robotter

En række stillinger på Jysk Fynske Mediers printcentral erstattes af robotter, og nogle fastansatte fotografer erstattes af freelancere. ”Det kommer vores læsere ikke til at mærke, er mit bedste bud,” siger chefredaktør

Tallene taler deres eget dystre sprog. I dag er der blevet nedlagt 54 redaktionelle stillinger i Jysk Fynske Medier. 41 medarbejdere er blevet fyret, og de resterende har fået frivillige fratrædelser eller varslet til vakante job. 29 af de 41 fyrede er DJ-medlemmer.

13 fotografstillinger ud af 25 er blevet nedlagt, 10 er blevet fyret, og tre har taget en frivillig fratrædelse.

I alt er 94 ansatte i koncernen fyret eller har taget frivillig fratrædelse, skriver MediaWatch.

Ansvarshavende chefredaktør på Jysk Fynske Medier Peter Orry fortæller, at ledelsen har lavet nogle strukturelle greb i håb om at påvirke journalistikken mindst muligt.

Det betyder, at en fjerdedel af stillingerne på printcentralen i Esbjerg er nedlagt. Her bliver medarbejdernes job overtaget af robotter, som kan opsætte simple sider. Express, et bureau, som tidligere har konverteret pressemeddelelser til journalistik, bliver nedlagt. Det betyder, at lokalredaktionerne i fremtiden selv skal lave journalistik på de pressemeddelelser, de finder relevante.

Færre faste fotografer – flere penge til at købe freelance

12 HK-stillinger som redaktionsassistenter og sekretærer er blevet nedlagt ude på lokalredaktionerne, og antallet af faste fotografer går fra 25 til 12. En del af de penge, der spares ved at nedlægge stillinger på henholdsvis Express og blandt fotografer, gives til redaktionerne, som så kan bruge pengene til at købe ydelserne freelance.

Det har været vores klare ambition at påvirke vores produkter så lidt som overhovedet muligt. Derfor har vi også taget nogle greb, som er strukturelle i stedet for at afskedige folk ude i frontlinjen, som producerer indhold,” siger chefredaktør Peter Orry.

”Vi reducerer på printcentral med lige knap en fjerdedel og lader robotter eller kunstig intelligens gå ind og overtage en del af produktionen fra formentlig til sommer næste år. Det kommer vores læsere ikke til at mærke, er mit bedste bud.”

Freelancere er billigere end fastansatte fotografer

En del af de penge, der spares ved at nedlægge fotografstillinger, får redaktionerne til at indkøbe billeder fra freelancefotografer.

”Vi kan få billeder billigere, også kvalitet, hos freelancere end ved at have faste fotografer ansat. Det er grunden til, at vi tager det her greb, som vi alle er enige om gør ondt.”

Peter Orrys håb er, at læserne vil mærke besparelserne mindst muligt.

”Hvis vi skulle have nedlagt 55 stillinger blandt de skrivende ude i frontlinjen, så ville læserne have kunnet mærke det tydeligt.”

En forfærdelig dag

Hvis det ikke er læserne, der kommer til at mærke det tydeligt, hvem gør så?

”Det gør vi selvfølgelig internt i vores hus. En dag som i dag er en forfærdelig dag. Vi gør det, fordi det er nødvendigt, for vi står i samme situation som en lang række andre traditionelle medier, og vi ser vores annonceindtægter på print falde i et tempo, vi ikke før har oplevet. Alle vores redaktionelle medarbejdere vil selvfølgelig mærke, at vi nu er færre og skal arbejde på en ny måde. ”

Kommer medarbejderne til at skulle løbe hurtigere?

”Jeg tror ikke nødvendigvis, at vi skal løbe hurtigere. Vores journalister i dag løber stærkt og gør et super godt stykke arbejde. Det går super godt med vores journalistik, vi arbejder meget på at målrette vores journalistik til det, læserne viser os, at de gerne vil have.”

 Forventer at holde billedkvaliteten

Men hvordan kan man undgå, at medarbejderne skal løbe stærkere, hvis man bliver 55 færre?

Det kan sagtens være, at vi på nogle områder skal lave noget mindre, men så mere rigtigt. Vi skal finde smartere måder at gøre det på. Vi har robotter på vej ind til at hjælpe os med at producere indhold, og de laver allerede bolig, sport og erhverv. Vi har ikke nogen ambition om, at medarbejderne skal løbe så frygteligt meget hurtigere, hvis bare vi løber i den rigtige retning.”

 I bliver 13 fotografer mindre. Betyder det et fald i kvaliteten på billedsiden?

”Det er vores klare ambition, at det ikke gør det. I dag får vi taget billeder af en lang række faste fotografer og lidt freelancekøb, og det bliver byttet om i fremtiden, hvor vi får mere freelancekøb. Samtidig skal vi uddanne journalisterne til at tage bedre billeder. Jeg har en klar forventning om, at vi kan holde kvaliteten på billedsiden.”

Kan journalister tage lige så gode billeder som de fotografer, der ikke skal være der længere?

”Nej, men det kan de freelancere, vi kommer til at købe af, som nok i høj grad kunne være de samme, som hidtil har været ansat, hvis de er interesserede i at arbejde for os.”

Jysk Fynske Medier skal spare 250 millioner kroner frem mod 2022. Hvor mange sparerunder kan medarbejderne se frem til de kommende år?

”Vi lægger nu en plan, som skulle række tre år frem, hvis de forudsætninger, planen er lavet efter; et fald i printannoncer på 10 procent om året, holder stik. Vi skal fortsat finde effektiviseringer. Vi har meldt ud, at vores totale lønsum ikke må stige. Da der formentlig vil komme lønstigninger ud af overenskomstforhandlinger, så skal vi finde besparelser andre steder. Vi er ligesom resten af branchen i en tilstand af permanent effektivisering.”

Lønsummen må ikke stige

Kommer de besparelser til at være ved fyringer?

”Det kan jeg ikke sige noget om. Vores totale lønsum må ikke stige. Hvis overenskomstforhandlingerne betyder en årlig stigning i lønsummen på 1 procent, som bare er et tilfældigt valgt tal, så skal vi bagefter gå hjem og finde den stigning med besparelser andre steder. Det kan være medarbejdere, der frivilligt fratræder, det kan være medarbejdere, der går på pension og afløses af yngre medarbejdere til en lavere løn. Det kan være mange ting. Det vil vi tage stilling til, når vi kender udfordringernes omfang.”

Der er ikke blevet givet fritstillinger. Tillidsrepræsentant Steffen Lilmoës siger, at det for nogen er en stor belastning at skulle møde ind til et job, man er fyret fra. Hvorfor skal medarbejderne arbejde under deres opsigelse?

”Fordi det er den aftale, som vores brancheforening DMA har indgået med Dansk Journalistforbund i fællesoverenskomsten. Der er angivet, at man har en vis varslingsperiode, når man opsiges, og i varslingsperioden arbejder man. Så vi overholder alle aftaler med det her.

Kan du forstå, at det kan være svært for medarbejdere at møde ind på en arbejdsplads, de er fyret fra?

”Ja, det kan jeg selvfølgelig godt. Men det er ikke anderledes end i alle andre brancher, hvor man også arbejder under sin opsigelsesvarsling. Jeg har den største medfølelse med de medarbejdere, der er berørt af det her. Men vi mener, det er helt forsvarligt at sige, at vi går ud fra de aftaler, der er i overenskomsten. Det er også sådan, at nogle er glade for at arbejde i deres opsigelsesperiode. Det er lettere at søge job, når man er i arbejde. Nogle af de medarbejdere, der har taget en frivillig fratrædelse, har faktisk stillet som betingelse for at gøre det, at de vil arbejde i opsigelsesperioden.”

Kan du være bekymret for sygemeldinger fra dem, der ikke kan holde til at gå på arbejde i den periode?

”Jeg ved ikke, om der er nogen, der ikke kan holde til at gå på arbejde. Men hvis vi får en sygemelding, så forholder vi os til det.”

Præciseret og opdateret den 1/2 2019 klokken 13:49. Journalisten havde skrevet, at der var nedlagt 54 stillinger. Der er tale om 54 nedlagte redaktionelle stillinger. I alt er 94 ansatte i koncernen fyret eller har taget frivillig fratrædelse. 

12 Kommentarer

Ole Carsten Rasmussen
1. NOVEMBER 2019
Først afskaffede de typograferne, så afskaffede de fotograferne, så afskaffede de journalisterne og til sidst var målet nået, da de afskaffede aviserne.
Forhandlingschef Claus Iwersen, DJ
31. OKTOBER 2019
Peter Orrys udmelding om gøre fastansatte til freelancere for at få den samme kvalitet til billigere penge øger selvfølgelig DJs fokus på den overenskomst med Danske Mediers Arbejdsgiver, som JFM er en del af.

Det handler på JFM specifikt om aftalerne for ansættelser af en enkelt eller flere dages varighed. Hvis JFM s redaktioner skal have nogenlunde rimelige betingelser for levering af kvalitetsjournalistik i kombination med unikke billeder, vil der være behov for at hyre fotograferne ind på dagvagter – og de skal på JFM køre på overenskomstmæssige vilkår, hvor man ikke kan ansætte ”på mindre gunstige vilkår end en sammenlignelig fastansat”.

Reglen med det snørklede sprog baserer sig på loven om tidsbegrænsede ansættelser, som skal beskytte mod diskriminering, f. eks. imod at man generelt bare får en lavere løn end de fastansatte. Det er da min klare forventning, at alle JFMs ledere og mellemledere er bekendt med denne lovgivning og de afledte overenskomstmæssige bestemmelser, og at de især i denne for pressefotograferne så sårbare situation er garant for, at der er ordentlighed omkring de aftaler, som man vil indgå med de nu tidligere medarbejdere.

Det afskærer ikke JFM til ad hoc aftaler at hyre freelancere ind, hvor prisdannelsen er fri, fordi det er et reelt freelanceforhold. Men i det forhold skal JFM også tænke på, at prisniveauet kan være så ringe, at det er decideret umuligt at opretholde en freelanceforretning. At arbejde handler også om at kunne opretholde et livsgrundlag, og JFM risikerer at presse freelancemarkedet så hårdt, at det lige præcis kommer til at gå ud over deres egen forsyningssikkerhed og ikke mindst kvaliteten for JFMs kunder.

Men når Peter Orry efterlader det indtryk, at han kan få det samme antal billeder leveret billigere, så bygger det ikke mindst på den forudsætning, at flere af de skrivende skal tage billeder til avisen – fordi der ellers slet ikke er mulighed for at få billederne. Det er ikke nødvendigvis de skrivende journalisters spidskompetence, og det vil under alle omstændigheder gå fra deres tid til research og at skrive.

Kravene til at arbejde mere flere funktioner samtidigt vil sætte et ekstra stort pres på arbejdsmiljøet på JFMs redaktioner, hvor der er behov for tydelig ledelse om, hvad der fremover så ikke skal produceres, hvis ikke der skal opstå et helt uacceptabelt arbejdspres. Her påhviler ledelsen en helt særlig forpligtigelse til at være tydeligt, fordi så mange gode kolleger - skrivende som fotograferende – ikke længere skal være med.
Holger Bundgaard
31. OKTOBER 2019
Udskift ledelsen med robotter og kunstig intelligens.
Lars Møller
31. OKTOBER 2019
Gad vide om ikke der findes en robot der kan tage over for chefredaktøren!
John Alex Hvidlykke
31. OKTOBER 2019
Det er en sort dag, og jeg håber da, at det bliver den sidste fyringsrunde på Jysk-fynske Medier. Men forudsætningen med et 10 procent årligt fald i printannoncer holder nok kun stik, hvis annoncerne allerede er stort set væk.

Flere

Læs også

Sådan rammer massefyringen på Jysk Fynske Medier

Sort dag på Jysk Fynske Medier: ”Medarbejderne har det simpelthen så ad helvede til”

30. OKTOBER 2019
Forstå hvordan Jysk Fynske Medier gik fra 500 til 380 medarbejdere på tre år 1

Forstå hvordan Jysk Fynske Medier gik fra 500 til 380 medarbejdere på tre år

30. OKTOBER 2019
”Fyringsrunderne lå tæt, og hver gang tingene var faldet til ro, så skete det igen”

”Fyringsrunderne lå tæt, og hver gang tingene var faldet til ro, så skete det igen”

01. OKTOBER 2019
Jesper lærer robotter at lave bedre journalistik 2

Jesper lærer robotter at lave bedre journalistik

02. OKTOBER 2019
Jesper lærer robotter at lave bedre journalistik 2

Jesper lærer robotter at lave bedre journalistik

02. OKTOBER 2019