search

Jysk Fynske Medier: Faste stillinger erstattes af freelancere og robotter

En række stillinger på Jysk Fynske Mediers printcentral erstattes af robotter, og nogle fastansatte fotografer erstattes af freelancere. ”Det kommer vores læsere ikke til at mærke, er mit bedste bud,” siger chefredaktør

Tallene taler deres eget dystre sprog. I dag er der blevet nedlagt 54 redaktionelle stillinger i Jysk Fynske Medier. 41 medarbejdere er blevet fyret, og de resterende har fået frivillige fratrædelser eller varslet til vakante job. 29 af de 41 fyrede er DJ-medlemmer.

13 fotografstillinger ud af 25 er blevet nedlagt, 10 er blevet fyret, og tre har taget en frivillig fratrædelse.

I alt er 94 ansatte i koncernen fyret eller har taget frivillig fratrædelse, skriver MediaWatch.

Ansvarshavende chefredaktør på Jysk Fynske Medier Peter Orry fortæller, at ledelsen har lavet nogle strukturelle greb i håb om at påvirke journalistikken mindst muligt.

Det betyder, at en fjerdedel af stillingerne på printcentralen i Esbjerg er nedlagt. Her bliver medarbejdernes job overtaget af robotter, som kan opsætte simple sider. Express, et bureau, som tidligere har konverteret pressemeddelelser til journalistik, bliver nedlagt. Det betyder, at lokalredaktionerne i fremtiden selv skal lave journalistik på de pressemeddelelser, de finder relevante.

Færre faste fotografer – flere penge til at købe freelance

12 HK-stillinger som redaktionsassistenter og sekretærer er blevet nedlagt ude på lokalredaktionerne, og antallet af faste fotografer går fra 25 til 12. En del af de penge, der spares ved at nedlægge stillinger på henholdsvis Express og blandt fotografer, gives til redaktionerne, som så kan bruge pengene til at købe ydelserne freelance.

Det har været vores klare ambition at påvirke vores produkter så lidt som overhovedet muligt. Derfor har vi også taget nogle greb, som er strukturelle i stedet for at afskedige folk ude i frontlinjen, som producerer indhold,” siger chefredaktør Peter Orry.

”Vi reducerer på printcentral med lige knap en fjerdedel og lader robotter eller kunstig intelligens gå ind og overtage en del af produktionen fra formentlig til sommer næste år. Det kommer vores læsere ikke til at mærke, er mit bedste bud.”

Freelancere er billigere end fastansatte fotografer

En del af de penge, der spares ved at nedlægge fotografstillinger, får redaktionerne til at indkøbe billeder fra freelancefotografer.

”Vi kan få billeder billigere, også kvalitet, hos freelancere end ved at have faste fotografer ansat. Det er grunden til, at vi tager det her greb, som vi alle er enige om gør ondt.”

Peter Orrys håb er, at læserne vil mærke besparelserne mindst muligt.

”Hvis vi skulle have nedlagt 55 stillinger blandt de skrivende ude i frontlinjen, så ville læserne have kunnet mærke det tydeligt.”

En forfærdelig dag

Hvis det ikke er læserne, der kommer til at mærke det tydeligt, hvem gør så?

”Det gør vi selvfølgelig internt i vores hus. En dag som i dag er en forfærdelig dag. Vi gør det, fordi det er nødvendigt, for vi står i samme situation som en lang række andre traditionelle medier, og vi ser vores annonceindtægter på print falde i et tempo, vi ikke før har oplevet. Alle vores redaktionelle medarbejdere vil selvfølgelig mærke, at vi nu er færre og skal arbejde på en ny måde. ”

Kommer medarbejderne til at skulle løbe hurtigere?

”Jeg tror ikke nødvendigvis, at vi skal løbe hurtigere. Vores journalister i dag løber stærkt og gør et super godt stykke arbejde. Det går super godt med vores journalistik, vi arbejder meget på at målrette vores journalistik til det, læserne viser os, at de gerne vil have.”

 Forventer at holde billedkvaliteten

Men hvordan kan man undgå, at medarbejderne skal løbe stærkere, hvis man bliver 55 færre?

Det kan sagtens være, at vi på nogle områder skal lave noget mindre, men så mere rigtigt. Vi skal finde smartere måder at gøre det på. Vi har robotter på vej ind til at hjælpe os med at producere indhold, og de laver allerede bolig, sport og erhverv. Vi har ikke nogen ambition om, at medarbejderne skal løbe så frygteligt meget hurtigere, hvis bare vi løber i den rigtige retning.”

 I bliver 13 fotografer mindre. Betyder det et fald i kvaliteten på billedsiden?

”Det er vores klare ambition, at det ikke gør det. I dag får vi taget billeder af en lang række faste fotografer og lidt freelancekøb, og det bliver byttet om i fremtiden, hvor vi får mere freelancekøb. Samtidig skal vi uddanne journalisterne til at tage bedre billeder. Jeg har en klar forventning om, at vi kan holde kvaliteten på billedsiden.”

Kan journalister tage lige så gode billeder som de fotografer, der ikke skal være der længere?

”Nej, men det kan de freelancere, vi kommer til at købe af, som nok i høj grad kunne være de samme, som hidtil har været ansat, hvis de er interesserede i at arbejde for os.”

Jysk Fynske Medier skal spare 250 millioner kroner frem mod 2022. Hvor mange sparerunder kan medarbejderne se frem til de kommende år?

”Vi lægger nu en plan, som skulle række tre år frem, hvis de forudsætninger, planen er lavet efter; et fald i printannoncer på 10 procent om året, holder stik. Vi skal fortsat finde effektiviseringer. Vi har meldt ud, at vores totale lønsum ikke må stige. Da der formentlig vil komme lønstigninger ud af overenskomstforhandlinger, så skal vi finde besparelser andre steder. Vi er ligesom resten af branchen i en tilstand af permanent effektivisering.”

Lønsummen må ikke stige

Kommer de besparelser til at være ved fyringer?

”Det kan jeg ikke sige noget om. Vores totale lønsum må ikke stige. Hvis overenskomstforhandlingerne betyder en årlig stigning i lønsummen på 1 procent, som bare er et tilfældigt valgt tal, så skal vi bagefter gå hjem og finde den stigning med besparelser andre steder. Det kan være medarbejdere, der frivilligt fratræder, det kan være medarbejdere, der går på pension og afløses af yngre medarbejdere til en lavere løn. Det kan være mange ting. Det vil vi tage stilling til, når vi kender udfordringernes omfang.”

Der er ikke blevet givet fritstillinger. Tillidsrepræsentant Steffen Lilmoës siger, at det for nogen er en stor belastning at skulle møde ind til et job, man er fyret fra. Hvorfor skal medarbejderne arbejde under deres opsigelse?

”Fordi det er den aftale, som vores brancheforening DMA har indgået med Dansk Journalistforbund i fællesoverenskomsten. Der er angivet, at man har en vis varslingsperiode, når man opsiges, og i varslingsperioden arbejder man. Så vi overholder alle aftaler med det her.

Kan du forstå, at det kan være svært for medarbejdere at møde ind på en arbejdsplads, de er fyret fra?

”Ja, det kan jeg selvfølgelig godt. Men det er ikke anderledes end i alle andre brancher, hvor man også arbejder under sin opsigelsesvarsling. Jeg har den største medfølelse med de medarbejdere, der er berørt af det her. Men vi mener, det er helt forsvarligt at sige, at vi går ud fra de aftaler, der er i overenskomsten. Det er også sådan, at nogle er glade for at arbejde i deres opsigelsesperiode. Det er lettere at søge job, når man er i arbejde. Nogle af de medarbejdere, der har taget en frivillig fratrædelse, har faktisk stillet som betingelse for at gøre det, at de vil arbejde i opsigelsesperioden.”

Kan du være bekymret for sygemeldinger fra dem, der ikke kan holde til at gå på arbejde i den periode?

”Jeg ved ikke, om der er nogen, der ikke kan holde til at gå på arbejde. Men hvis vi får en sygemelding, så forholder vi os til det.”

Præciseret og opdateret den 1/2 2019 klokken 13:49. Journalisten havde skrevet, at der var nedlagt 54 stillinger. Der er tale om 54 nedlagte redaktionelle stillinger. I alt er 94 ansatte i koncernen fyret eller har taget frivillig fratrædelse. 

Kommentarer
12
Mikkel Andersen
30.10.19 17:50
@Journalisten, mangler vi ikke noget information om, hvor de redaktionelle stillinger fjernes fra? Hvilke redaktioner er ramt - altså udover de her i artiklen nævnte områder?
Fremhævet af Journalisten
Jørgen Mejrup
31.10.19 00:53
Stor medfølelse til de gode kolleger, der må betale prisen for endnu en sparerunde. Men tab ikke modet. En krise betyder jo kun en overgang - måske til noget bedre?
Et godt råd til de kolleger, der er tvunget til at arbejde videre, ind til ansættelsesforholdet ophører: Giv den en skalle mens i endnu er in charge: Vis hvor gode i er og lever nogle resultater, der sparker røv.
Det styrker ikke alene selvtilliden, men åbner også porten til jeres fremtidige job.
Det er da heller ikke helt skævt, hvis de ledere, der pillede jer ud, bliver i tvivl, om de nu traf det rigtige valg!

Og lige en sidste ting: Sørg for at robotterne bliver under journalistisk kommando. Ledelsen har jo allerede indirekte forlods fyret dem i og med at alle de gode kolleger i Ekspresbureauet blev ramt.

Til slut nogle betragtninger om robotfremtiden, der har været bragt i Jysk-Fynske medier:


Måske får vi i fremtiden hjælp af robotter til at vælge, hvilke historier, der skal i avisen, men selve den journalistiske behandling af historierne kræver menneskelig kontrol, skriver Jørgen Mejrup.

Læserbrev: "Goddag og velkommen. De har henvendt Dem til avisens nyheds-service: Der er ingen reportere i øjeblikket, men overfør venligst deres indlæg til den automatiske nyheds-analyse-robot. De vil så indenfor få minutter få et autosvar på, om deres meddelelse lever op til vore nyheds-kriterier."

Sådan kunne det lyde, når man i fremtiden henvender sig til sin avis eller medie med den "gode nyhed".

Robotter kan da programmeres til at sortere "skidt fra kanel" ud fra de input, ord og problembeskrivelser, der er indeholdt i meddelelsen og vel scanne, om nyheden er en reel nyhed eller ej.

Opfylder meddelelsen ikke de krav og forudsætninger, som computeren er programmeret til at reagere på, så glem alt om offentliggørelse.
Men "føler" robotten, at nyheds-kriterierne er opfyldt, fortsætter nyheden videre til journalistisk vurdering, eventuel bearbejdning og research. Det sidste kræver, at der kommer et rigtigt levende menneske med erfaring, viden og gefühl ind over.

En programmeret maskine vil aldrig kunne erstatte menneskelig tankevirksomhed og følelser. Robotten reagerer jo kun på de signaler, som mennesket har programmeret den til at tage stilling til.

En maskine har ingen sjæl og ånd. Derfor vil troværdig kommunikation og nyhedsformidling i fremtiden aldrig kunne styres alene af en robot. Den vil kun kunne løse idiotopgaver. Den vil aldrig kunne erstatte den menneskelige forstand og kreativitet.

Det er derfor noget vrøvl, når en fremtidsforsker i denne avis forudser, at 90 procent af journalistikken i fremtiden udføres af robotter.
Det må da vist være det, man kalder en avisand?

Men det er rigtigt, at robotten vil kunne frigøre tid og plads til, at journalisten kan (op)finde nye historier. Det vil gøre arbejdet sjovere og - utvivlsomt - mere krævende.
(Undskyld Jesper).
Fremhævet af Journalisten
Sebastian Risbøl Jacobsen
31.10.19 09:27
Alt det bedste for de berørte.

Det er eddermame hård kost at læse. Det er ærlig snak fra Peter Orry, men det er også naivt og en hån over for fotograferne.

1)
Lønsummen skal holdes nede ved, at erfarne medarbejdere "afløses af yngre medarbejdere til en lavere løn".

Av.

Det viser endnu engang, at unge og som regel nyuddannede medarbejdere er blevet ufrivillige løntrykkere. Det skaber næppe samhørighed, at ansatte på JFM nu skal se deres kollegaer erstattet med ungt og lavlønnet personale - men det er ikke de nyuddannedes skyld. Vi har for længe set på, at arbejdsgiverne effektivt har fået lov til at udhule startlønnen. Jeg mener, vi skal sættes hælen i nu. Der bliver ikke accepteret nogle overenskomster, der sælger fremtidige medarbejdere med det resultat, at erfarne medarbejder skal være utrygge i deres stilling, så længe jeg er ombord.

2)
"Samtidig skal vi uddanne journalisterne til at tage bedre billeder." Vel at mærke samtidig med, at man bilder sig ind læserne ikke vil mærke en kvalitetsforskel.

For det første er det en hån mod fotograferne. Det vil klæde ledelsen at erkende, at det naturligvis vil betyde en kvalitetsforringelse.

For det andet er det simpelthen naivt. Den faglige stolthed jeg oplever hos mine fotografkolleger, kommer jeg aldrig nogensinde til at kunne matche. Du kan lære mig teknik og indstillinger, men den nidkærhed jeg har for det skrevne ord, som mine fotografkolleger har for fotografiet, den kan I ikke uddanne mig i. Og det vil enhver naturligvis kunne se.
Fremhævet af Journalisten
Ole Friis Larsen
31.10.19 15:12
Det er utroligt, at redaktører og andre medieledere, der påstår, at de arbejder i sandhedens tjeneste, bliver ved med at prale af, at nedskæringer og automatisering i virkeligheden er kraftige kvalitetsforbedringer - eller at læserne i hvert fald ikke kommer til at mærke noget til nedskæringerne. Hvordan kan man fyre sådan noget sludder af igen og igen. Tror mediernes ledere virkelig, at deres kunder er idioter? Og hvordan vil de så forklare stadig lavere oplag og mindre interesse for at købe deres udgivelser? Kvalitet er noget, der laves af rigtige journalister, fotografer, grafikere og andre, som bliver ansat til at arbejde tæt sammen.
Fremhævet af Journalisten
Peter Erfurt
31.10.19 15:19
Så giver det jo pludselig mening, at man netop har indgået en foto/videoaftale med Localeyes om levering af diverse....
Fremhævet af Journalisten
Lotte Ladegaard
31.10.19 15:28
Jeg kunne rigtig godt tænke mig at få foldet ud, hvorfor det skulle være billigere at bruge freelancere. Er det fordi, at redaktørerne har tænkt sig at betale lavere timehonorar end den timeløn, en fastansat skal have? Eller er det udelukkende fordi, at freelancere er nemmere at slippe af med? Jeg gætter på en kombi. Hvilket giver grund til at understrege endnu engang, at DJ bør se at få sat rimelige freelancevilkår højt op på dagsordenen. Freelancere, der arbejder for dagbladene, har efterhånden ligeså dårlige kår som gammeldags daglejere.
Fremhævet af Journalisten
Nina Trige Andersen
31.10.19 15:36
Hej Maria - vil du ikke lave en opfølgning, der graver lidt i, hvordan indkøb af freelancestof, især fotos lyder det til, skal udgøre en besparelse? I DJ kæmper vi jo for, at freelancere ikke skal være billigere end fastansatte, og det er jo ganske interessant for vores faglige arbejde hvilken honorarmodel, JFM forestiller sig, at der fremover skal indkøbes freelancestof for. Det synes jeg - i vores fagblad - er en hel del mere væsentligt end spørgsmål om, hvorvidt læserne kommer til at kunne mærke det. Altså: Hvordan har JFM forestillet sig, at de kan indkøbe freelancefotos (og andet freelanceindhold) billigere end det ville koste at have en fastansat til at lave det samme? Gerne med kroner og øre på. Og hvad siger TR'erne og de tilbageværende fastansatte til det? Robotter kan det måske være lidt vanskeligt at diskutere med, men arbejdsgiveres løndumpingplaner, dem har vi flere redskaber til at kæmpe mod - fastansatte og freelancere i fællesskab.
Fremhævet af Journalisten
John Alex Hvidlykke
31.10.19 15:46
Det er en sort dag, og jeg håber da, at det bliver den sidste fyringsrunde på Jysk-fynske Medier. Men forudsætningen med et 10 procent årligt fald i printannoncer holder nok kun stik, hvis annoncerne allerede er stort set væk.
Fremhævet af Journalisten
Lars Møller
31.10.19 17:00
Gad vide om ikke der findes en robot der kan tage over for chefredaktøren!
Fremhævet af Journalisten
Holger Bundgaard
31.10.19 17:51
Udskift ledelsen med robotter og kunstig intelligens.
Fremhævet af Journalisten
Forhandlingschef Claus Iwersen, DJ
31.10.19 21:34
Peter Orrys udmelding om gøre fastansatte til freelancere for at få den samme kvalitet til billigere penge øger selvfølgelig DJs fokus på den overenskomst med Danske Mediers Arbejdsgiver, som JFM er en del af.

Det handler på JFM specifikt om aftalerne for ansættelser af en enkelt eller flere dages varighed. Hvis JFM s redaktioner skal have nogenlunde rimelige betingelser for levering af kvalitetsjournalistik i kombination med unikke billeder, vil der være behov for at hyre fotograferne ind på dagvagter – og de skal på JFM køre på overenskomstmæssige vilkår, hvor man ikke kan ansætte ”på mindre gunstige vilkår end en sammenlignelig fastansat”.

Reglen med det snørklede sprog baserer sig på loven om tidsbegrænsede ansættelser, som skal beskytte mod diskriminering, f. eks. imod at man generelt bare får en lavere løn end de fastansatte. Det er da min klare forventning, at alle JFMs ledere og mellemledere er bekendt med denne lovgivning og de afledte overenskomstmæssige bestemmelser, og at de især i denne for pressefotograferne så sårbare situation er garant for, at der er ordentlighed omkring de aftaler, som man vil indgå med de nu tidligere medarbejdere.

Det afskærer ikke JFM til ad hoc aftaler at hyre freelancere ind, hvor prisdannelsen er fri, fordi det er et reelt freelanceforhold. Men i det forhold skal JFM også tænke på, at prisniveauet kan være så ringe, at det er decideret umuligt at opretholde en freelanceforretning. At arbejde handler også om at kunne opretholde et livsgrundlag, og JFM risikerer at presse freelancemarkedet så hårdt, at det lige præcis kommer til at gå ud over deres egen forsyningssikkerhed og ikke mindst kvaliteten for JFMs kunder.

Men når Peter Orry efterlader det indtryk, at han kan få det samme antal billeder leveret billigere, så bygger det ikke mindst på den forudsætning, at flere af de skrivende skal tage billeder til avisen – fordi der ellers slet ikke er mulighed for at få billederne. Det er ikke nødvendigvis de skrivende journalisters spidskompetence, og det vil under alle omstændigheder gå fra deres tid til research og at skrive.

Kravene til at arbejde mere flere funktioner samtidigt vil sætte et ekstra stort pres på arbejdsmiljøet på JFMs redaktioner, hvor der er behov for tydelig ledelse om, hvad der fremover så ikke skal produceres, hvis ikke der skal opstå et helt uacceptabelt arbejdspres. Her påhviler ledelsen en helt særlig forpligtigelse til at være tydeligt, fordi så mange gode kolleger - skrivende som fotograferende – ikke længere skal være med.
Fremhævet af Journalisten
Ole Carsten Rasmussen
01.11.19 00:57
Først afskaffede de typograferne, så afskaffede de fotograferne, så afskaffede de journalisterne og til sidst var målet nået, da de afskaffede aviserne.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen