Ekspert i mediejura kritiserer Ekstra Bladet for at krænke borgmesters privatliv

Det er en krænkelse af privatlivet, når Ekstra Bladet bringer intime detaljer om borgmesters sexliv, siger mediejurist. Ekstra Bladets chefredaktør er uenig: ”Hvis man skal forstå denne sag, er man nødt til at have disse detaljer med”

Torsdag den 29. august afgav Ninna Hedeager Olsen (Ø), Bygge- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, forklaring i Københavns Byret i en sag om en påstået voldtægt. Flere medier videregav detaljer fra retssagen om, hvordan Ninna Hedeager Olsen havde haft et intimt forhold til den tiltalte.

Det er en krænkelse af retten til privatlivets fred, vurderer mediejurist.

”Man må ikke overskride grænserne for privatlivets fred som medie, medmindre dét, man beretter, har offentlig interesse og er knyttet til personens professionelle virke. Ingen af de to kriterier er opfyldt her,” siger Vibeke Borberg, som er advokat med speciale i medieret og presseetik.

På Twitter har hun kaldt dækningen for ”klamt og ulækkert”.

Ninna Hedeager Olsen har været sygemeldt fra sit arbejde siden april, efter at en mulig voldtægt fandt sted i hendes hjem tidligere på året. Journalisten har tidligere skrevet om, hvordan medierne skruede ned for den kritiske dækning, da Henrik Sass Larsen (S), var sygemeldt, mens de gravede i Ninna Hedeager Olsens sygeorlov.

Den tiltalte meldte sig selv, og han er nu anklaget for voldtægt af en kvinde og for blufærdighedskrænkelse af Ninna Hedeager Olsen.

Flere medier har gengivet de detaljer, der kom frem om borgmesterens private relation til den tiltalte. Men selv om Ninna Hedeager Olsen er en offentlig person i et offentligt hverv, kommer det ikke offentligheden ved, siger Vibeke Borberg.

”Der er ikke særlig meget at være i tvivl om her: Vi har masser af praksis, som siger, at medierne kun må gå tæt på privatlivet, hvis emnet har offentlig interesse, og der er en sammenhæng med personens professionelle virke,” siger hun.

Relevant at skrive om, at borgmester arbejder under sygeorlov

For et par uger siden kom det frem, at Ninna Hedeager Olsen havde arbejdet på en kro under sin sygeorlov, hvor hun stadig fik borgmesterløn af Københavns Kommune. Og de forhold var det både mediernes ret og pligt at berette om, vurderer Vibeke Borberg.

”Det har lige præcis offentlighedens interesse, at en politiker åbenbart er i stand til at arbejde, mens hun er på betalt sygeorlov, og det vedrører hendes professionelle virke,” siger hun.

Kan man ikke argumentere for, at fordi det har haft indflydelse på hendes professionelle liv, at hun har været sygemeldt i fem måneder, så vil det have offentlig interesse?

”Nej, det kommer i princippet ikke offentligheden ved, hvorfor hun er sygemeldt. Nu ved vi det, fordi det er kommet frem, men det er ikke noget, som offentligheden har krav på at vide, og det hører til privatlivets fred, hvad de bagvedliggende årsager er,” siger hun.

Ekstra Bladet beskrev også den intime relation, og chefredaktør på Ekstra Bladet Poul Madsen er ikke enig i mediejuristens kritik. Han mener ikke, at Ekstra Bladet har krænket Ninna Hedeager Olsens privatliv.

”Overhovedet ikke. Det er jo en offentlig retssag med en anklage mod en mand for voldtægt, hvor hun er vidne, og hvor det selvfølgelig spiller ind i sagen, at hun har personlig relation til tiltalte,” siger han.

”Vi er et medie, som er sat i verden for at beskrive den virkelighed, der foregår derude. Og hvis man skal forstå denne sag, er man nødt til at have disse detaljer med,” siger han.

Det, som mediejurist Vibeke Borberg kalder for private og intime detaljer, kalder Poul Madsen for et nøglepunkt til at beskrive sagen.

”Hele det seksuelle er jo en meget stor del af denne sag, så det er et nøglepunkt til en forståelse og opklaring af, hvad der i virkeligheden er foregået,” siger han.

Chefredaktør: Vigtigt at offentligheden kender alle facetter

Retssagen, hvor borgmesteren er vidne, er åben for offentligheden. Men selv om borgmesterens private forhold har relevans i retssagen, har det ikke nødvendigvis relevans i mediernes dækning.

”Medierne skal følge nogle andre kriterier end domstolene, før de offentliggør privat information; nemlig har det offentlig interesse, og er det knyttet til personens professionelle virke? Og det er det ikke her,” siger Vibeke Borberg.

Men Ekstra Bladets chefredaktør er uenig.

”Hvis der ikke havde været en retssag, havde det været en krænkelse, men nu er der en retssag, hvor det indgår som en form for bevisførelse. Og der er en person, som er beskyldt for en voldtægt, som har krav på, at de detaljer, som kan være vigtige for sagen, kommer frem,” siger han.

Er der ikke forskel på, hvad der har retssagens interesse, og hvad der har læsernes interesse?

”Nej, det synes jeg ikke, når det er en sag af denne karakter. Så synes jeg, det er helt afgørende vigtigt, at man får givet offentligheden alle facetter, så man er i stand til at vurdere, hvad der er op og ned,” siger han.

Men hvilken relation har det til Ninna Hedeager Olsens offentlige hverv, at hun har haft en seksuel relation til den tiltalte?

”Det har den meget vigtige, offentlige interesse, at der nu er en sag, som har gjort, at hun ikke har været i stand til at passe sit arbejde i meget lang tid,” siger Poul Madsen.

”Jeg mener, sagen er vigtig, fordi den handler om en borgmester i København. Havde det været en eller anden tilfældig person i Jylland, som havde været udsat for det samme, så var det jo ikke den samme måde, man ville beskrive sagen på, så ville man formentlig slet ikke dække den.”

Så hvis man er kvindelig borgmester, giver man ligesom afkald på retten til ikke at få en eventuel krænkelse omtalt på forsiden?

”Undskyld, men jeg synes, det er et mærkeligt spørgsmål, fordi hun er en offentlig person, og når en offentlig person ender med at blive involveret på så tæt hold, ja, hun er dybest set kronvidne, så er det selvfølgelig en sag, som har offentlighedens interesse,” siger han.

4 Kommentarer

Jacob Topsøe
8. SEPTEMBER 2019
Men, Mads Larsen, når nu den verserende sag er alment kendt, og den måske blufærdighedskrænkede selv tidligere har omtalt den pågældende hændelse, så stiller det vel sagen en hel del anderledes? Det har alle dage været reelt umuligt at indstille presseomtale af en allerede massivt dækket politikersag.

Uden i øvrigt at tage stilling til borgmesterens ageren i sagen vil jeg sige, at i det øjeblik hun tager orlov, så har offentligheden krav på at vide hvorfor. Vi kan ikke være tjent med, at personer på så høje poster uden videre tager orlov uden begrundelse. Og i dette tilfælde mener jeg faktisk, at sagsforløbet kan have betydning for, hvordan man skal vurdere personen, når man skal stemme.
Flemming Sørensen
8. SEPTEMBER 2019
Kan det passe at kommentarer bliver censureret?
I givet fald har vi en helt ny sag.

medlemsnummer 1452
Flemming Sørensen
8. SEPTEMBER 2019
Det står indlysende klart, at Ninna blev jaloux over ikke at være 'med' og derfor fik gennemtvunget en voldtægtssag, som er sindssygt konstrueret og fuldstændig umulig at forstå for almindelige danskere udenfor København.
Ninna er en hystade, som har misbrugt sit embede til at holde ferie hos en veninde på Tunø med fuld borgmesterløn. Det er på alle måder foragteligt at bivåne, hvordan en seksuelt forvirret kælling kan leve i luksus og kalde sig borgmester. Hun burde idømmes samfundstjeneste og tvinges til at vaske røven på gamle mennesker i et par måneder. Det ville være en øjenåbner for Ninna Hedeager Olsen.
Mads Larsen
2. SEPTEMBER 2019
Det kan undre, at mediejuristen ikke også sparker den indlysende rigtige bold i kassen, nemlig den, der vedrører retsplejelovens par. 1017b, der forbyder at nævne identiteten på ofre for forbrydelser omfattet af straffelovens kapitel 24 vedr. seksualforbrydelser. Blufærdighedskrænkelse er omfattet af kapitel 24.

Læs også

<span class=Ritzau graver i sygemeldt borgmester: ”Det er i den grad relevant”">

Ritzau graver i sygemeldt borgmester: ”Det er i den grad relevant”

14. AUGUST 2019
<span class=Ritzau graver i sygemeldt borgmester: ”Det er i den grad relevant”">

Ritzau graver i sygemeldt borgmester: ”Det er i den grad relevant”

14. AUGUST 2019
data_usage
chevron_left
chevron_right