Nordjyske hørte ikke 14-årig pige, som med foto blev hængt ud som mobber

Pressenævnet kritiserer Nordjyske. En 14-årig pige, der var forholdsvist let genkendelig på et billede i en artikel, blev koblet sammen med en pigebande, der skulle stå bag mobning i en 9. klasse

Nordjyske skulle have hørt den 14-årige pige, der blev vist med et forholdsvist let genkendeligt billede, og indhentet samtykke fra forældrene til at bruge billedet.

Det er afgørelsen fra Pressenævnet, der udtaler kritik mod Nordjyske i forbindelse med avisens dækning af mobning i en 9. klasse på en skole i avisens lokalområde.

I artiklen er der et billede, der er taget fra Snapchat, hvor den 14-årige pige rækker fuck til modtageren. Kun øjnene og et logo på pigens tøj er blevet sløret, og hun bliver i den forbindelse koblet sammen med en pigebande, der ifølge en forældregruppe står bag omfattende mobning i skoleklassen.

Artiklen blev bragt i avisen og på nettet den 20. september, hvor rubrikken lød, at ”mobning er gået grassat” i den skoleklasse, artiklen handler om.

Afsenderen på budskabet er en forældregruppe i klassen, der beskriver, hvordan drillerier er eskaleret til decideret mobning og trusler i klassen.

Ifølge den forældregruppe er det blandt andet en pigebande i klassen, der står bag mobningen, som også foregår på Snapchat, hvor den omtalte 14-årige pige altså skulle have sendt ubehagelige beskeder til en af drengene i klassen.

Men den 14-årige pige blev aldrig forelagt kritikken, og trods sløringen på billedet er kredsen, der kan genkende hende, ikke ubetydeligt lille.

”Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af artiklen, hvilken skole og klasse omtalen angår, samt at [Klager], trods sløring af hendes øjne og af et mærke på hendes trøje, er forholdsvist let genkendelig på artiklens billede,” lyder det i Pressenævnets kendelse.

”Pressenævnet finder, at der i koblingen mellem artiklens indhold og det bragte billede rettes grove beskyldninger mod [Klager], der kan være krænkende, skadelige og virke agtelsesforringende for hende. NORDJYSKE burde derfor have givet [Klager] mulighed for at forholde sig til de fremsatte beskyldninger forud for artiklens offentliggørelse,” står der videre.

Nævnet vurderer samtidig, at billedet er krænkende for pigen, og at Nordjyske derfor burde have indhentet forældrenes samtykke til at bringe billedet.

 

0 Kommentarer