Pressenævnet kritiserer JP for misvisende rubrik og citat

Rubrik og et fremhævet citat gav fejlagtigt indtryk af, at familien til en af plejehjemsbeboerne i 'Plejehjemmene bag facaden' havde afvist et konkret tilbud om at få omplaceret beboeren inden TV 2-optagelser

Jyllands-Posten får kritik fra Pressenævnet for en misvisende overskrift og brug af et fremhævet citat i forbindelse med omtale af forholdene for en af de plejehjemsbeboere, der er med i TV 2-dokumentaren “Plejehjemmene bag facaden”.

Det skriver Pressenævnet i en kendelse.

Historien om den kvindelige plejehjemsbeboer blev bragt i august med rubrikken ’90-årige Else Marie Larsen kunne være blevet flyttet, før tv-optagelser afslørede omsorgssvigt’.

Efter artiklens udgivelse har kvindens værge klaget til Pressenævnet over, at Jyllands-Posten får det til at lyde som om, at familien til beboeren har afvist at flytte vedkommende til et plejehjem trods et tilbud fra kommunen, før TV 2 lavede skjulte optagelser på plejehjemmet.

Det konkrete tilbud fra kommunen kom først, efter at TV 2 havde lavet skjulte optagelser på plejehjemmet, og derfor får værgen medhold i en del af sin klage.

“Overskriften giver ukorrekt indtryk af, at der forelå et konkret tilbud fra kommunen om at flytte den ældre kvinde forud for de skjulte tv-optagelser, som familien afviste,” lyder det i kendelsen.

Det er dog ikke kun rubrikken, Jyllands-Posten får kritik for. I artiklen er der fremhævet et citat fra værgen til den ældre kvinde, der lyder, at et tilbud fra kommunen “var et af de mest mest udtilfredsstillende tilbud, så det takkede vi nej til.”

Hvad der ikke fremgik af det fremhævede citat, var, at familien havde fået tilbuddet, efter at de skjulte optagelser havde fundet sted, og at der kun var tale om at flytte kvinden til et andet plejehjem i fem uger. Og det møder også kritik fra Pressenævnet.

“Nævnet udtaler også kritik af Jyllands-Posten for at anvende et af værgens citater på en måde, så det misvisende fremstår som om, at familien modtog et konkret flyttetilbud fra kommunen forud for de skjulte optagelser, selv om udtalelsen reelt vedrørte et flyttetilbud nogle måneder efter de skjulte optagelser,” står der i kendelsen.

 

 

0 Kommentarer