EU’s nye dataregler har sat TV 2 på overarbejde – ”Det har været ret omfattende”

TV 2 er på vej med nye it-systemer, datapolitikker og en ny service, der giver brugerne overblik over alle de adfærdsdata, TV 2 har samlet om dem. EU’s nye persondataforordning har sat bureauer og medier på arbejde. I en serie på journalisten.dk fortæller branchefolk om forberedelserne

Mediebranchen har travlt med at forberede sig på EU’s nye persondataforordning, der træder i kraft 25. maj.

Forordningen sætter et værn op om privatlivet på nettet – og stiller historisk skrappe krav til virksomheders håndtering af personhenførbare oplysninger. For eksempel ip-adresser, mailadresser og data om brugernes færden på nettet.

Her er et overblik over forordningens hovedpunkter.

Journalisten ringer rundt til førende aktører i mediebranchen for at spørge ind til forberedelserne – og får blandt andre fat i Anders Blauenfeldt, digital direktør hos TV 2.

”Jeg kan ikke fortælle dig antal årsværk, men jeg kan sige, at vi – på linje med de fleste større virksomheder – har arbejdet med det her i et års tid. Vi startede op i starten af ’17,” fortæller han.

”Forordningen rammer mange forskellige områder. Det er ikke ét projekt. Det er mange projekter. Derfor har vi splittet det op i forskellige arbejdsspor og bundet det sammen i nogle styregrupper. For der kan være meget stor forskel på at arbejde med personale-data, leverandør-data og slutkundedata. Det har været ret omfattende,” forklarer Anders Blauenfeldt.

Nyt univers på vej: ”Mit TV 2”

Et af kravene i forordningen er, at brugerne kan kræve fuld indsigt i alle de data, en virksomhed har samlet om dem. Dét løser TV 2 med en ny service, der hedder ”Mit TV 2”.

”Her får man et samlet overblik over de data, man som slutbruger har hos TV 2,” siger Anders Blauenfeldt.

Også adfærdsdata?

”Ja, det er klart: Adfærdsdata arbejder vi også på at give et overblik over.”

Forordningen stiller også krav om, at alle nye it-systemer skal bygges op efter princippet ”privacy by design”. Det vil sige, at sikker håndtering af persondata skal tænkes ind i alle it-systemer.

”Billedligt talt har vi et nyt punkt på tjeklisten, hver eneste gang vi indfører nye it-systemer: Hvor vi i forvejen skulle tjekke, om de fungerede, og om de crashede, så skal vi nu også tænke persondatahensynet ind. Det er jo ikke, fordi vi ikke har gjort det før. Men det er blevet yderligere intensiveret,” forklarer Anders Blauenfeldt.

Han fortæller, at flere af TV 2’s tiltag vil blive synlige for brugerne ”inden for de næste par måneder”.

Klar til at slette data

Med forordningen i hånden kan brugere også kræve at få slettet data, en virksomhed har samlet om dem – hvis ikke dataene er absolut nødvendige for virksomheden.

Er I klar til at slette brugeroplysninger?

”Det er klart,” siger Anders Blauenfeldt.

Hvis jeg bevæger mig rundt på TV2.dk, men ikke har oprettet mig som bruger, kan jeg så ringe ind og få mine adfærdsdata slettet?

”Nej, for vi kan ikke identificere dig som person, medmindre du har et login. Men vi kan guide dig til at fjerne dine cookies,” siger Anders Blauenfeldt.

I kølvandet på den nye persondataforordning er nye cookie-regler også på vej fra EU. Journalistens kilder forventer, at de kommer i 2019.

Journalister kan ånde lettet op

Som Journalisten tidligere har beskrevet, vil journalistisk arbejde i store træk være undtaget fra forordningen. Dette er også TV 2’s fortolkning. Journalister vil dog være omfattet af et skærpet krav om datasikkerhed. 

Anders Blauenfeldt, vil kravet om større datasikkerhed påvirke journalisterne hos TV 2?

”Ikke markant hos os. Vi har allerede forsøgt at sikre, at man ikke har ting liggende i sin private Dropbox. Det går jo ikke.”

Anders Blauenfeldt fortæller dog, at TV 2 benytter lejligheden til at gennemse alle processer i virksomheden.

”Vi arbejder også med et review af vores redaktionelle processer, så vi er sikre på, at det er skærmet af,” fortæller han. 

Mange medier bruger adfærdsdata til for eksempel at redigere deres forsider. Vil forordningen påvirke jeres forside-redigering?

”For så vidt ikke. Forordningen kræver, at man gør det synligt, forklarer og redegør for, hvorfor man gør, som man gør. Og man skal sikre, at man også kan fjerne data igen. Men den ændrer ikke på, om man må opbevare persondata. Og lige præcis omkring den anonyme tracking, så venter vi med interesse på den nye cookieforordning,” fortæller han og uddyber:

”Det kunne få indflydelse, hvis der kommer nye regler for tredjeparts-cookies. Men samtidig sker der en stor teknologisk udvikling: Man kunne forestille sig, at nogle af de store browser-firmaer går ind og laver nogle løsninger.”

Persondataforordningen får heller ikke nogen særlig betydning for annonceringen på TV2.dk, siger Anders Blauenfeldt – i hvert fald ikke lige med det samme.

”Det er i mindre grad persondataforordningen og i højere grad den nye cookie-forordning, der potentielt kan ændre noget i forhold til ’cross site tracking’ (kombination af adfærdsdata på tværs af hjemmesider, red.). Så på den korte bane er der ikke nogen store ændringer på det område,” siger han.

Hilser forordningen velkommen

På trods af besværet siger Anders Blauenfeldt om forordningen:

”Der kan være masser af bøvl i detaljen, men på det overordnede plan er det grundlæggende fornuftigt. Også i lyset af de seneste måneders stillingtagen på globalt plan – med Facebook som den store eksponent. Jeg synes med al tydelighed, at der er ved at modne sig en situation om dataetik internationalt.”

Forordningen passer også som fod i hose til projekter, TV 2 i forvejen ønskede at gennemføre, fortæller han.

”Det er ikke bare et eller andet dokumentationsarbejde, der foregår ovre i et hjørne. Det er faktisk noget, vi får glæde af. Og vores brugere får glæde af det,” siger han.

Men arbejdsbyrden har altså været til at føle på.

”Juridisk har vi også brugt en del ressourcer på at få afdækket, hvad der kræves,” fortæller Anders Blauenfeldt.

Altså, på bare at forstå forordningen?

”Ja, for det er jo komplekst. Og derfor ender man med at have en del tolkningsspørgsmål. Både implementeringsmæssigt, juridisk og administrativt,” siger Anders Blauenfeldt.

Ikke et ”statisk projekt”

Anders Blauenfeldt forklarer, at TV 2’s arbejde med forordningen og privatlivet ikke er et ”statisk projekt”.

”Det her er ikke noget, der stopper den 25. maj. Dét er første skæringsdato, og derfra vil det være noget, alle arbejder med og lader sig inspirere af hinanden,” siger han.

1 Kommentar

Jesper Lund
30. APRIL 2018
Indsigt for ikke-registrerede
Indsigt for ikke-registrerede brugere

"Nej, for vi kan ikke identificere dig som person, medmindre du har et login," siger Anders Blauenfeldt.

Det argument overlever næppe en klage til Datatilsynet. Fordningens betragtning 57 siger bl.a.

"Hvis de personoplysninger, der behandles af en dataansvarlig, ikke sætter den dataansvarlige i stand til at identificere en fysisk person, bør den dataansvarlige ikke være forpligtet til at indhente yderligere oplysninger for at identificere den registrerede udelukkende med det formål at overholde bestemmelserne i denne forordning. Den dataansvarlige bør dog ikke nægte at tage imod yderligere oplysninger fra den registrerede, som han eller hun giver med henblik på udøvelsen af sine rettigheder."

Som ikke registreret bruger hos TV2 har jeg formentlig en persistent cookie med et unikt cookie-ID. TV2 vil bruge denne cookie til at genkende mig fra besøg til besøg på websiden, og TV2 vil knytte en adfærdsprofil til dette ID.

Hvis jeg oplyser dette cookie ID til TV2, bør det være muligt for TV2 at give mig indsigt i de personoplysninger, som er knyttet til dette cookie ID, da TV2 jf. betragtning 57 ikke må nægte at tage imod yderligere oplysninger (fx mit cookie ID) for at jeg kan udøve mine rettigheder som registreret, fx retten til indsigt.

TV2 kunne også lave et link, som jeg kan klikke på, og som via cookie-ID giver mig adgang til alle de oplysninger, som TV2 har registreret om profilen (cookie sendes med HTTPS-request for dette link). Det vil være nemmere end at håndtere anmodninger om indsigt manuelt.

Jesper Lund
IT-Politisk Forening