Lønstatistikken stækket: Knap halvt så mange besvarelser som sidste år

For første gang har alle medlemmer af Dansk Journalistforbund selv skullet indberette deres lønoplysninger. Som frygtet har det ført til lavere svarprocent. 2.961 medlemmer har svaret, mod 5.828 sidste år. ”Det er næsten en halvering, og det er da ærgerligt,” siger formanden

”Fortæl os om din løn, så hjælper vi dig, næste gang du skal forhandle.”

Sådan lød overskriften på en mail, som Dansk Journalistforbund (DJ) i starten af november sendte ud til forbundets medlemmer. I mailen blev det enkelte medlem opfordret til via et link at indberette sin løn til forbundets årlige lønstatistik.

Hidtil har det kun været DJ-medlemmer ansat på individuelle kontrakter, som selv har skullet indberette deres løn. Lønoplysninger fra de overenskomstdækkede arbejdspladser har DJ nemlig indsamlet via arbejdsgiverne. Men i år har forbundet vurderet, at den praksis er ulovlig på grund af de nye GDPR-regler. Frygten var, at det ville kunne få svarprocenten til at falde.

Og sådan er det også gået. Formand Lars Werge fortæller, at 2.961 medlemmer har svaret, inden fristen udløb 18. november. Sidste år fik DJ til sammenligning 5.828 besvarelser til lønstatistikken.

Ved ikke, om den statistiske værdi falder

Lars Werge fortæller, at 1.490 af de i alt 2.961 besvarelser i år er kommet fra arbejdspladser, som plejer at levere svar via tillidsrepræsentanterne. 1.471 er kommet fra individuelle besvarelser. Sidste år havde 1.769 svaret individuelt – resten kom dengang fra tillidsrepræsentanter eller arbejdspladser.

”Det er klart, at talmaterialet i år er mindre. Om det betyder, at den statistiske værdi falder, det ved jeg faktisk ikke endnu. Men det samlede materiale bliver jo mindre. Og det har vi hele tiden sagt vil være en udfordring,” siger Lars Werge.

Men er knap 3.000 besvarelser ud af mere end 17.000 medlemmer uanset hvad ikke meget få til at tegne et billede af medlemmernes løn?

”Jo. Det er jo næsten en halvering, og det er da ærgerligt. Det er jo også det, der har været forbistret i det her forløb, og som vi løbende har orienteret tillidsfolkene om,” siger Lars Werge.

Spørgsmålet skal undersøges grundigere

Medlem af DJ’s hovedbestyrelse Per Schultz-Knudsen har tidligere udtalt, at han undrer sig over, at GDPR blokerer for, at DJ kan fortsætte med at indsamle lønoplysningerne via arbejdsgiverne.

DJ-direktør Linda Garlov sagde dengang, at spørgsmålet havde været gransket endog særdeles grundigt, inden forretningsudvalget i DJ i september valgte, at det fremover skal være op til hvert enkelt medlem at indtaste og oplyse om deres lønoplysninger.

Men Lars Werge fortæller, at hovedbestyrelsen i DJ på seneste møde i slutningen af november besluttede, at spørgsmålet skulle undersøges endnu grundigere.

”Så nu er vi i gang med at få en advokat til at rette henvendelse til Datatilsynet for at høre, om det virkelig kan have sin rigtighed, at vi ikke kan gøre det som hidtil. Den henvendelse regner vi med at få sendt afsted i den her uge. Og så må vi se, om Datatilsynet kan give et bindende svar,” siger Lars Werge.

”Hvis de svarer, at vi kan gøre det på samme måde i 2019, som vi har gjort hidtil, så gør vi det,” tilføjer han.

Hvorfor har I ikke undersøgt det hos Datatilsynet tidligere?

”Om man har spurgt Datatilsynet, ved jeg faktisk ikke. Vi havde undersøgt det, men hovedbestyrelsen har valgt, at det skal undersøges yderligere,” siger Lars Werge.

 

0 Kommentarer