EU tøver med at reagere over for Polen: ”Kommissionen dækker sig bag et figenblad”

Pressefriheden og de uafhængige medier er under angreb i Polen, og det vækker bekymring i EU. EU-Parlamentet truer med at trække Kommissionen for EU-retten, hvis den ikke reagerer

Det vidner om et stort, demokratisk problem, når uafhængige og kritiske polske medier oplever chikane i form af blandt andet systematiske søgsmål og smædekampagner.

Sådan siger Karen Melchior, der er medlem af Europa-Parlamentet for Radikale Venstre, der særligt er bekymret over, at det foregår i et EU-medlemsland.

”Desværre følger det nærmest en opskriftsbog for, hvordan man først overtager regeringsmagten og bagefter domstolene og de frie medier, sådan at man kan sidde på magten gennem årtier. Vi har set det i Ungarn, vi har set det i Rusland, og nu ser vi det også i Polen,” lyder det fra Karen Melchior, som tilføjer:

”Det er en undergravelse af vores demokratier, som vi skal tage meget alvorligt.”

Karen Melchior er overbevist om, at der skal andet end påtaler til at ændre situationen i Polen.

”Det, der virker, er at ramme dem på økonomien, for jo mere du råber, jo mere råber de den anden vej. Ord er billige. Men hvis Polen lige pludselig ikke får den regionalstøtte eller landbrugsstøtte, som de havde regnet med, så vil det have en effekt på, hvem der kommer til at støtte regeringen i Polen. Det tror jeg på, kommer til at virke, for så kan de risikere at miste regeringsmagten.”

Truer med at trække Kommissionen i retten

I december 2020 vedtog EU en retsstatsmekanisme i forbindelse med aftalen om EU’s syvårige budget 2021-2027 og genopretningsfonden, som skal hjælpe landene ovenpå efter coronakrisen. Retsstatmekanismen indebærer, at EU’s medlemslande kræves at overholde retsstatsprincipper for at få del i udbetalingerne.

Mekanismen skulle træde i kraft 1. juni 2021, men ifølge Karen Melchior har EU-Kommissionen ikke handlet tilstrækkeligt.

”Kommissionen siger det rigtige i skåltalerne, men når det kommer til stykket, så dækker de sig bag et figenblad og undskylder med, at de mangler guidelines for, hvordan man konkret kan gøre det her, så i Parlamentet begynder vi at være ret utålmodige,” lyder det fra Karen Melchior.

Derfor har EU-Parlamentet i juni 2021 vedtaget en resolution, der pålægger Europa-Kommissionen at  opfylde sine forpligtelser i forhold til retsstatsmekanismen.

”Hvis kommissionen ikke lever op til sine forpligtelser i forhold til EU-lovgivning, som vi har vedtaget, så kan vi hive dem for EU-domstolen,” lyder det fra Karen Melchior.

Kommissionen har foreløbig fået indtil medio august 2021 til at handle og udtrykke sin holdning.

 

0 Kommentarer

Læs også

Polsk angreb på frie medier vækker bekymring i EU 1

Polsk pressefrihed er i frit fald – journalister og medier dæmoniseres

27. JUNI 2021

»Når der sker noget nyt i Polen, forventes det at være dårligt«

12. JANUAR 2016