DJ vil ikke vælge side i PET-sag mod medier

»Vi er på ytringsfrihedens side, det er der ingen tvivl om. Men vi har ikke taget stilling til, om det var rigtigt af Politiken at gøre, som de gjorde,« siger DJ-formand Lars Werge, som afviser, at DJ vil vælge side, efter at PET har politianmeldt Politiken og Radio24syv

Det kan næppe komme som en overraskelse, at PET i går valgte at politianmelde både Radio24syv, JP/Politikens Hus og Jakob Scharf. Det mener Dansk Journalistforbunds formand, Lars Werge.

»Det er vel næsten, hvad man kunne forvente, når man går bevidst ind og siger, at man ikke vil adlyde et fogedforbud. Man må forvente en reaktion fra den forurettede part,« siger han.

Men DJ ønsker ikke at vælge side i de politisager, som nu går i gang.

»Hvis vi skal gå ind i sagen, så kræver det en henvendelse fra et medlem, der mener sig presset. Lige nu er det, som jeg ser det, udgivere, der står til ansvar i sagen. Jeg har ingen forventning om, at det ændrer sig. Men hvis Morten (Skjoldager, red.) kommer til os og siger, at hans interesser ikke længere varetages af Politiken eller People's Press, så vil vi naturligvis hjælpe ham som medlem,« siger Lars Werge med henvisning til bogens forfatter, journalist Morten Skjoldager.

Radio24syv og Politiken under anklage

PET har politianmeldt tjenestens tidligere chef Jakob Scharf for at overtræde sin tavshedspligt i bogen 'Syv år for PET – Jakob Scharfs tid'. Radio24syv er blevet politianmeldt, fordi kanalen læste op fra bogen lørdag, efter at den var blevet omfattet af et fogedforbud. JP/Politikens Hus er blevet anmeldt, fordi Politiken søndag valgte at udgive hele bogen som tillæg til avisen til trods for fogedforbuddet.

Politikens udgivelse af bogen fik mandag PET til at opgive fogedforbuddet.

”PET kan konstatere, at Politiken søndag nat har valgt at offentliggøre hele bogen 'Syv år for PET'. Det er dermed ikke længere praktisk muligt at opretholde et fogedforbud,” skrev PET i en udtalelse.

DJ: Meget tyndt grundlag for fogedforbud

Lars Werge har ingen holdning til, om det var rigtigt eller forkert af Politiken at bringe bogen og trodse fogedforbuddet.

»Det er Politikens afgørelse. Jeg kan sagtens forstå de overvejelser, man gjorde sig på Politiken og andre steder, da fogedforbuddet kom. Det virkede ud fra det, vi ved, som et meget tyndt grundlag. Siden jeg sagde det første gang, er der så kommet nye oplysninger frem om kontakten mellem PET, Jakob Scharf og forlaget,« siger Lars Werge.

Har nogen af de nye oplysninger ændret dit syn på sagen?

»Da jeg sagde, at jeg har forståelse for Politikens overvejelser, så skyldtes det, at PET i byretten reagerede på reklameteksten til bogen. Hvis det eneste, de reagerede på, og som kendelsen blev nedlagt på, var en reklametekst, så kunne jeg godt forstå, at man var utilfreds med det forløb. Siden er der kommet flere oplysninger frem, men det ændrer ikke, at Københavns Byret nedlagde det fogedforbud på et meget tyndt grundlag,« fortsætter han.

Er pressefriheden eller retsstaten krænket?

Både Radio24syv og Politiken har italesat sagen som et spørgsmål om pressefrihed.

»Vi kan ikke undlade at udgive journalistik i artikler og bøger på grund af PET, så har vi ikke længere en fri og uafhængig presse,« sagde Politikens chefredaktør, Christian Jensen, til Journalisten mandag.

Omvendt har bl.a. justitsminister Søren Pind (V) kritiseret Politiken for at krænke retsstatens principper.

”Politiken krænker retsstaten med sin beslutning. Politiken sætter sig ud over den og har tonet rent flag som hævet over grundlovens lovgivende, dømmende og udøvende magt. Det er ikke en acceptabel retstilstand,” skrev Søren Pind på sin Facebook-side.

Ikke pres på ytringsfriheden

I Dansk Journalistforbunds formålsparagraf står, at forbundet skal arbejde for "en udvidelse af presse- og ytringsfriheden over for arbejdsgiverne, lovgivningsmagten og myndighederne". Men Lars Werge mener ikke, dette betyder, at DJ skal vælge side i sagen mellem PET og Politiken.

"Hvis vi skal gå ind i den sag, så skal der komme nyt frem, som viser, at der er pres på ytringsfriheden. Men som udgangspunkt er svaret nej," siger han.

Der står i DJ's formålsparagraf, at forbundet skal arbejde for en fortsat udvidelse af ytrings- og pressefriheden over for lovgivningsmagt og myndigheder. Er dette ikke et eksempel på sådan en sag?

»Vi er på ytringsfrihedens side, det er der ingen tvivl om. Derfor siger vi også, at det virker uforståeligt, at dette skridt er taget baseret på en reklametekst fra en bog. Men vi har ikke taget stilling til, om det var rigtigt af Politiken at gøre, som de gjorde, og det kommer vi efter min opfattelse ikke til at tage stilling til,« siger Lars Werge.

0 Kommentarer