DJ og Aller i kommunikations-krig

Aller bruger kommunikationsbureau til at stille DJ journalistiske spørgsmål. Aller har lige så meget ret til at kommunikere, som DJ har, siger Pål Thore Krosby.

Aller bruger kommunikationsbureau til at stille DJ journalistiske spørgsmål. Aller har lige så meget ret til at kommunikere, som DJ har, siger Pål Thore Krosby.

Ledelsen i Aller vil ikke stiltiende se på, at Journalistforbundet og fagbladet Journalisten løber med vinklerne på Aller-konflikten. Derfor er informationen til de fastansatte blevet kraftigt intensiveret, både med møder og gennem intranet-siden Ajour.

»Der ligger en masse om konflikten på vores intranet, og der er mulighed for, at man kan bede om en personlig samtale med sin chef, hvor man kan stille spørgsmål,« fortæller Morten Mejnecke, tillidsrepræsentant på Ude og Hjemme.

Aller har hyret kommunikationsbureauet Burson-Marsteller til at stå for kommunikationen. Og her valgte man på bedste journalistiske vis at stille en række spørgsmål skriftligt til DJ's chefjurist Anne Louise Schelin, til brug for en artikel på Aller Ajour.

DJ og Schelin gik med til at svare på spørgsmålene, og valgte yderligere selv at publicere svarene på forbundets hjemmeside. Men selve ordlyden i spørgsmålene vakte mistanke om, at der var tale om mere end almindelig nyhedsjournalistik.

»Spørgsmålene havde en meget ledende facon og baserede sig på præmisser, vi overhovedet ikke er enige i. De vil have det til at se ud som om, DJ er aggressive i sagen, og at det er os og ikke Aller, der skaber problemer for freelancerne og de fastansatte,« siger Troels Johannesen, kommunikationskonsulent i DJ.

Han hentyder til spørgsmål som: "Hvorfor er I så aggressive i denne her sag?" og "Mange af vores medarbejdere giver udtryk for, at de ikke mener I kæmper deres sag, og at de ikke ønsker at være en del af konflikten. Hvordan forholder I jer til dem?"

Burson-Marsteller vil ikke svare på spørgsmål om deres kommunikationsopgave og henviser til Aller-chef Pål Thore Krosby.

»Mine medarbejdere og jeg bliver jo til stadighed ringet op, som nu for eksempel af dig. Lige som DJ og fagbladet Journalisten informerer om sagen, så informerer vi også om, hvordan vi opfatter de faktiske forhold, og om vores synspunkter. I modsætning til DJ, som har en informationsafdeling med personer ansat, udover at man med Journalisten nærmest har en dobbelt informationsafdeling, har vi ikke en informationsafdeling. Derfor har vi i nogle tilfælde behov for at trække på eksterne ressourcer,« siger Pål Thore Krosby.

Han siger, der ikke er tale om en særlig strategi i forbindelse med konflikten, men han bekræfter at der er skruet op for informationsniveauet.

»Vi og jeg informerer efter det behov, der måtte være. Så hvis jeg føler, der er grund til at orientere om noget ekstra, så gør vi det. Det handler ikke specielt om denne sag,« siger Krosby.

Han er også meget opmærksom på den eksterne kommunikation, og han forsøger selv at være så meget tilgængelig, som mulig, for pressen, siger han.

Fælles-TR i Aller Kirsten Beyer bekræfter den øgede kommunikation fra ledelsens side.

»De fandt jo ud af, at man på forbundets og Journalistens hjemmeside kunne læse om konflikten. Så nu har ledelsen valgt at komme med sin version, og modgå de vinkler, der har været,« fortæller hun.

I Journalistforbundet har man haft en ekstra grund til at være på vagt over spørgsmålene fra Burson-Marsteller. Svarene kan nemlig bruges imod DJ – i bogstavelig forstand – og måske være en afprøvning af DJ's argumenter i den kommende voldgiftssag.

»De vil prøve at teste os i forhold til nogle spørgsmål, som er særligt vigtige for den her konflikt.- også i retslige instanser – og se hvordan vi svarer. Jeg vil gerne tro dem, når de siger, at det skal bruges til information på intranet. Men jeg er sikker på, at Allers jurister har været inde over formuleringen af disse spørgsmål,« siger Troels Johannesen.

Men det afviser Pål Thore Krosby.

»De spekulationer er helt ubegrundede. Vi fører vi ikke en voldgiftsssag for åben scene. Det her handler om information til vores medarbejdere.«

Aller og DJ skal fredag mødes i forligsinstitutionen og drøfte en eventuel udsættelse af den blokade, som DJ har varslet til at træde i kraft den 1. marts. To dag senere afholdes den voldgiftssag mellem parterne, der oprindelig skulle have været afholdt mandag den 22. februar.

0 Kommentarer