Voldgiftsagen mellem DJ og Aller er skudt i gang

Den faglige voldgiftsag, som Dansk Journalistforbund har anlagt mod Aller Media, begyndte i går. Sagen kan ende med, at Aller Media skal betale en bod og erstatninger til en masse freelancere. Læs, hvad sagen handler om, og hvorfor den kan få afgørende betydning for overenskomstforhandlingerne.

Den faglige voldgiftsag, som Dansk Journalistforbund har anlagt mod Aller Media, begyndte i går. Sagen kan ende med, at Aller Media skal betale en bod og erstatninger til en masse freelancere. Læs, hvad sagen handler om, og hvorfor den kan få afgørende betydning for overenskomstforhandlingerne.

Dansk Journalistforbund (DJ) og Aller Media er uenige, og det fyger med både beskyldninger og sagsanlæg.

Hele konflikten drejer sig om overenskomsten for freelancere hos Aller Media, der blev indgået i 2007.

I maj 2009 begyndte Aller Media at sende nye kontrakter til freelancere, som de ikke mente, var omfattet af overenskomsten, fordi de er registreret som virksomhed hos Skat eller er momsregistreret.

Her er DJ uenig. DJ henviser til, at den kollektive freelanceaftale i kraft af sit indhold giver begrebet "lønmodtagerlignende vilkår" en bredere betydning og dermed omfatter flere freelancere.

Og det skal højesteretsdommer Børge Dahl nu afgøre i den faglige voldgiftsag, der begyndte i går, som DJ har anlagt mod Aller Media. Formålet med voldgiftsagen er altså at fastslå, hvem der er dækket af den nuværende overenskomst, og hvem der ikke er.

Selvom sagen altså handler om den nuværende overenskomst, der udløber til marts, tror DJ's chefjurist Anne Louise Schelin, sagen kan få afgørende betydning for fremtiden.

»Det maksimale udbytte for os vil være, at dommeren slår fast, at freelancere, der leverer redaktionelt stof på bestilling til Aller og på en måde, der er sammenlignelig med de ansatte, er dækket af overenskomsten. Det vil stille os stærkere i forhandlingerne om den nye overenskomst,« siger hun til Journalisten.dk

DJ og Aller Media forhandler samtidig med sagsanlæggene om den næste overenskomst, der skal tage over 1. marts.

Konsekvensen af en sejr til DJ i voldgiftsagen kan blive, at de freelancere, der er blevet stillet ringere i kraft af leveringsaftalerne, og dem, der har sagt nej og har tabt indtægt af den grund, får dækket deres tab.

Hvis Aller får ret i voldgiftsagen, ser verden noget anderledes ud for freelancerne.

»Det vil af Aller blive opfattet som en moralsk opbakning. De vil føle, at de står stærkere i forhandlingerne med deres synspunkt om, at de kun vil lave en aftale, der dækker de klassiske lønmodtager freelancere og vil formentlig derfor søge at fastholde et meget smallere dækningsområde, end det vi ønsker,« forklarer Anne Louise Schelin.

Voldgiftsagen gik altså i gang i går, og nu skal begge parter afgive skriftlige forklaringer. DJ anmodede om en hastesag, og det er parterne blevet enige om. Derfor forventer dommer Børge Dahl, at sagen kan være afgjort ved kendelse inden 1. marts.

1. marts træder DJ's blokade af lønmodtagerarbejde i freelance for Aller Media i kraft. Det vil sige, at DJ forbyder sine medlemmer at tage freelanceopgaver for Aller Media. I 2007 blev et tilsvarende blokadevarsel godkendt af Arbejdsretten.

I denne omgang er blokadevarslet i forhold til Aller Media både blevet indklaget for Konkurrencestyrelsen og Arbejdsretten, der uafhængigt af voldgiftsretten skal tage stilling til, om DJ har ret til at varsle blokade, som sket er.

Blokaden vil blive afblæst, hvis parterne inden 1. marts bliver enige om en ny overenskomst.

0 Kommentarer