Advokat vil have live-blogging fra retssag forbudt

Omkring 60 vidner har siden oktober afgivet forklaring i retssag på Falster. TV ØST har løbende live-blogget, men forsvarsadvokat mener, det skal være forbudt, da det påvirker vidnerne. TV ØST: ”Et udtryk for, at man ikke forstår, hvordan journalistik fungerer.” Højesteret skal nu vurdere sagen

”Hvis et vidne forklarer, at en gerningsmand er tre meter høj, skal andre vidner, fuldstændig upåvirket af det, kunne sige, hvor høj de opfatter gerningsmanden.”

Sådan siger advokat Martin Andersen fra Storm Thygesen Advokatfirma. Han er forsvarsadvokat i en omfattende sag om hjemmerøverier ved Retten i Nykøbing Falster, hvor op mod 60 vidner siden oktober har afgivet forklaring.

Undervejs har TV ØST live-blogget fra retsmøderne. Men som man fredag kunne læse i Lolland-Falsters Folketidende, har Martin Andersen anmodet retten om, at det skal være forbudt. Han mener, den detaljerede live-blogging kan påvirke vidnernes forklaringer.

Retten i Nykøbing Falster afslog at imødekomme forbuddet, det samme gjorde Østre Landsret, men nu har Procesbevillingsnævnet vurderet, at sagen kan gå videre til Højesteret.

Et spørgsmål om detaljegrad

I Retsplejeloven paragraf 182 lyder det, at vidner ikke må overhøre andre vidners forklaringer.

”Det er en fuldstændig grundlæggende regel,” understreger Martin Andersen.

Han mener ikke, at den regel efterleves, når TV ØST live-blogger fra retsmøderne, da vidnerne på den måde live kan følge med i, hvad andre vidner siger.
”Det er fuldstændig detaljerede beskrivelser minut fra minut, der er så nøje gengivet, at vi lige så godt kunne lukke alle vidner ind i lokalet og lytte til hinanden,” siger Martin Andersen.

Men i en almindelig artikel kan journalisten vel også gengive fuldstændig detaljeret, hvad vidnerne siger?

”Ikke på samme høje detaljeniveau. I live-bloggingen skriver de jo simpelthen alle ord, der siges i et syv timers langt retsmøde. De skriver mere detaljeret end protokolføreren, og de skriver mere end det, der kommer i retsreferaterne,” siger han.

Derudover er denne sag særlig, da de mange vidneafhøringer ifølge advokaten primært har ét formål.

”Det overordnede tema er, at de skal gengive signalementet på de formodede gerningsmænd. Hvis vi har en sag, hvor vidner skal afhøres om mere forskellige ting, er det ikke samme problem,” siger han.

Selvfølgelig skriver man, hvad vidnerne siger

Hos TV ØST forstår chefredaktør, Jesper Friis, ikke kritikken. Han mener, live-blogging er et helt almindeligt redskab til at imødekomme offentlighedens interesse i en opsigtvækkende sag som den om hjemmerøverierne.

”På den måde kan vi bedst skildre, hvad der sker i retssagen, og hvad der bliver sagt fra både anklager, forsvarer og vidner,” siger han.

Han fortæller, at journalisterne i retssalen har mange etiske overvejelser, når de live-blogger. For eksempel sørger de for, at der ikke afsløres identitet på de tiltalte, før nogen er dømt, og de nævner kun navne på dømte, der har fået minimum fire års fængsel. Han afviser dog, at der skulle tages særlige hensyn til at viderebringe vidners forklaringer.

”Når man laver et retsreferat, skriver man jo, hvad vidnerne siger,” siger Jesper Friis.

Chefredaktøren påpeger derudover, at vidners påvirkning af hinandens forklaringer også ville kunne forekomme i almindelige artikler, der udkommer efter endt retsmøde.

”I det her tilfælde er det en sag, der strækker sig over mange måneder, hvor der går virkelig lang tid, imellem de forskellige vidner bliver afhørt. I princippet kan et vidne jo sagtens i løbet af den tid læse en artikel og dermed blive påvirket, til når han eller hun selv skal vidne,” siger han.

”Jeg ser det som et udtryk for, at man ikke forstår, hvordan journalistik fungerer. Journalister har refereret fra retssager i rigtig, rigtig mange år,” siger Jesper Friis.

Dommeren kunne vælge at lukke dørene

Jesper Friis henviser derudover til, at dommeren ikke har valgt at lukke døren til retsmøderne.

”Dørene bliver jo lukket, hvis man ikke mener, der af hensyn til efterforskning eller andet ikke må komme oplysninger ud,” siger han.

Men det mener advokat Martin Andersen ikke kan være argument for, at journalisterne dermed har lov til at live-blogge.

”Lukkede døre og referatforbud er selvfølgelig redskaber, man kan bruge, hvis der skal lukkes fuldstændig af. Men lukkede døre eller ej må vidner ikke påvirke andre vidner. Paragraf 182 gælder altid, og spørgsmålet er så, hvad vi skal gøre for at efterleve den. I det her tilfælde mener jeg, det er at forbyde live-blogging,” siger han.

Martin Andersen mener, det er en vurdering fra sag til sag, om live-blogging skal være lovligt, da det i nogle tilfælde ikke vil have nogle konsekvenser, at vidnerne hører andre vidners forklaringer. For eksempel hvis de afhøres om temaer i en sag, der ikke har noget med hinanden at gøre.

Mangler vejledende linje

Martin Andersen mener, han har gode kort på hånden til, når sagen skal afgøres i Højesteret. Han henviser til en afgørelse fra Vestre Landsret i 2011, hvor konklusionen lød:

”Tilladt pressen under længerevarende sag løbende at publicere artikler, hvori forklaringer fra de tiltalte og vidner blev gengivet eller omtalt generelt, men pressen fik forbud mod »live-blogging«.” (Fra referat)

”Det var på samme måde en stor sag af længere varighed og med mange vidner,” siger Martin Andersen og forklarer yderligere, at den nuværende sag er principiel.

”Vestre Landsret sagde én ting i 2011, Østre Landsret siger nu noget andet. Højesteret skal nu komme med en vejledende linje for fremtiden.”

Hos TV ØST er Jesper Friis er ikke så nervøs over, at sagen ender i Højesteret.

”Det er fint, at vi har et retssystem, hvor en forsvarer kan få afprøvet sine synspunkter. Men jeg kan ikke forestille mig, at det ender med, vi ikke må live-blogge,” siger han.

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right