Kilde kuppede P1 Morgen: Protesterede over fyring af DR-journalist

»DR smider guld på gaden, når de fyrer 'Orienterings' Niels Lindvig,« mener militæranalytiker Peter Viggo Jakobsen. Den pointe luftede han uden varsel mandag morgen på P1 under et live-interview om Frankrigs kamp mod IS. Vært på 'P1 Morgen': »Jeg synes, han saboterer sig selv«

Flere lyttere har nok spidset ører en ekstra gang her til morgen, da lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen kort inden klokken syv var live igennem til 'P1 Morgen'.

Interviewet skulle handle om Frankrigs deltagelse i krigen mod Islamisk Stat, men allerede efter vært Jan Falkentofts indledende spørgsmål tog interviewet en uventet drejning. Det skete, da Peter Viggo Jakobsen i stedet for at svare på spørgsmålet bragte en helt anden sag op:

»Inden jeg svarer på spørgsmålet, har jeg lige en bøn til 'Orienterings' ledelse. Jeg vil bede den om at genoverveje fyringen af Niels Lindvig. Ham kan jeg altså ikke undvære. Han er en af de få tilbageværende udenrigskorrespondenter i Danmark, som ikke bare står og læser op fra topmødeerklæringer, tæller bombenedslag, eller som bare stikker mikrofoner op i hovedet på politikerne,« sagde han.

Inden 'P1 Morgen'-værten kunne nå at stoppe ekspertkildens talestrøm, vendte han selv tilbage til at svare på spørgsmålet om, hvad det betyder, at Frankrig nu aktivt går ind i kampen mod IS. Hør hele interviewet her

Peter Viggo: Havde været mærkeligt at sige på TV 2

'P1 Orienterings' mangeårige fagmedarbejder Niels Lindvig var én af de 101 medarbejdere, der onsdag i sidste uge blev varslet fyret i forbindelse med den store sindet-dag i DR.

Til Journalisten forklarer Peter Viggo Jakobsen, hvorfor han valgte at benytte interviewet i 'P1 Morgen' til at protestere over netop den fyring.

»Jeg gjorde det, fordi jeg ikke tror, det hjælper bare at sende en e-mail til ledelsen på 'Orientering'. Og min pointe er, at jeg ikke forstår, at de kan finde på at fyre lige netop ham, når man ser på, hvem de ellers har som udenrigskorrespondenter. Jeg mener virkelig, at DR smider guld på gaden, når de fyrer 'Orienterings' Niels Lindvig,« siger Peter Viggo. 

Men det er jo ikke 'P1 Morgens' værter, der har fyret Lindvig. Er det ok at tage dem og deres program som gidsel i sagen?

»Det kan du sige er unfair. Men jeg skulle jo sige det et eller andet sted – og det havde nok været lidt mærkeligt at gøre ovre på TV 2. 'P1 Morgen' er også et af de få flagskibe, der stadig er tilbage i forhold til at lave den type journalistik, som jeg synes Niels Lindvig repræsenterer. Så jeg rammer nok også et publikum, hvor der er en vis klangbund for budskabet,« siger Peter Viggo og tilføjer:

»Målt på antallet af mails, jeg har fået siden i morges, var det nok ikke ramt helt ved siden af.«

Morgenvært: En besynderlig situation 

'P1 Morgens' vært Jan Falkentoft nåede ikke at få et ord indført, før Peter Viggo Jakobsen igen var tilbage ved det emne, han egentlig skulle tale om.

»Det var en besynderlig situation, fordi jeg selvfølgelig var uforberedt på hans svada, så jeg blev jo noget paf,« siger Jan Falkentoft.

Han kan ikke svare på, om det får konsekvenser for 'P1 Morgens' brug af Peter Viggo Jakobsen som ekspertkilde fremover. Men han mener ikke, at Peter Viggo Jakobsen havde valgt den rigtige platform til at protestere over DR’s fyring af Niels Lindvig:

»Han er jo inviteret til at medvirke for at udtale sig om noget sikkerhedspolitisk. Men jeg synes, han saboterer sig selv ved at lægge fra land med at tale om noget helt andet. Som lytter bliver man bragt ud af balance, og det må være svært at lytte efter hans efterfølgende analyse,« siger han.

Peter Viggo Jakobsen selv påpeger, at hans analyse af Frankrigs kamp mod Islamisk Stat ikke fejler noget, trods hans indledende bøn til 'P1 Orienterings' ledelse. Derfor mener han heller ikke, at det beklikker ham som ekspertkilde:

»Jeg kan ikke se, hvorfor det skulle gøre mig til useriøs analytiker, at jeg savner en dygtig journalist,« siger han.

Udenrigsstoffet mangler fagjournalister

Ifølge Peter Viggo Jakobsen er fyringen af netop Niels Lindvig så problematisk, fordi Lindvig, som han ser det, er én af de få fagjournalister tilbage i DR.

»Det betyder, at meget af udenrigsdækningen i dag er reduceret til, at man læser pressemeddelelser op og bliver mikrofonholder. Man træder ikke de der to skridt tilbage og sætter begivenhederne ind i en historisk kontekst. Men det gør Niels Lindvig. Han er så meget inde i stoffet, at han kan lægge to og to sammen og nogle gange få seks. Fremfor bare at stikke mikrofonen i snuden på en såkaldt ekspert som mig,« siger han.

Han fremhæver EU-korrespondent Ole Ryborg og 'Orienterings' Tage Baumann som nogle af de få andre DR-journalister, som kan det, han savner i størstedelen af DR’s udenrigsdækning.

»90 procent af udenrigsdækningen i dag er en bevidstløs løben efter øjeblikket. Fordi man er mere interesseret i breaking news og i at have en person på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt end i at forklare sammenhængene,« mener han. 

40 Kommentarer

Palle Kuld
27. NOVEMBER 2014
Jeg VIL have Niels Lindvig
Jeg VIL have Niels Lindvig tilbage!
Der er jo ingen andre der kan tage hans plads...
Thomas Tjørnehøj
30. OKTOBER 2014
Thomas Andersen (kommentar 23
Thomas Andersen (kommentar 23/9), der har det svært med Niels Lindvigs påståede holdninger til "venstreekstremismen" i Sydamerika, glemmer meget belejligt at landene indtil for få årtier siden var diktaturer - i mange tilfælde med billigelse og støtte fra USA, som gerne opfattede Sydamerika som sin egen baghave. Noget, der i endnu højere grad "har sat sit ubehagelige aftryk på latinamerika i årtier".

Et eksempel: i Chile er det året 1973, man tænker på, når datoen 11. september nævnes. Denne dato dette år blev den demokratisk valgte præsident Allende erstattet af diktatoren Pinochet. Han blev reelt indsat af CIA, og i den følgende tid "forsvandt" betydeligt flere mennesker end ved den begivenhed, der fandt sted i USA nøjagtig 28 år senere.

Jeg har familie i Chile og bekendte i Brasilien. Jeg taler portugisisk flydende og har besøgt Sydamerika ganske mange gange. Dér har jeg lyttet til såvel horrible førstehåndsberetninger fra diktaturtiden som til ønsker om demokrati som i nordeuropæiske lande, snarere end US-amerikansk liberalisme. Og med den baggrund bedømmer jeg ethvert af Niels Lindvigs indslag om Sydamerika som reelle og troværdige. Hans kulturelle og sproglige indsigt bliver svær at erstatte.
Ivan Gullev
14. OKTOBER 2014
Kære Ivan Gullev

Kære Ivan Gullev

Tak for din henvendelse, som jeg svarer på, da den vedrøre en medarbejder og redaktion, som jeg har ansvaret for.

Du beder ikke om noget svar. Men jeg tillader mig alligevel at uddybe og forklare, selv om jeg ikke kan gå ind i en personsag.

Det har været en svær periode i DR, hvor vi har skullet fortælle en stor gruppe af dygtige og gode medarbejdere, at deres stillinger i den kommende tid vil blive nedlagt.

Baggrunden for besparelserne er, at vi står overfor både en direkte besparelse på grund af bortfaldet af erhvervslicensen, og samtidig skal vi finansiere en række nye opgaver, som partierne på tværs af Folketinget er blevet enige om, og som er sammenfattet i Medieaftalen.

Derudover står vi midt i en medievirkelighed, hvor befolkningens mediebrug er under kraftig forandring, og udgifterne ved den omstilling skal DR finde midler til. Det har vi ikke kunnet gøre uden svære valg, herunder også stillingsnedlæggelser.

Stillingsnedlæggelserne i DR er sket på tværs af alle niveauer i organisationen og på tværs af alle kanaler og områder. Vi kommer derfor desværre til at sige farvel til ikke bare én medarbejder men til en lang række dygtige medarbejdere i hele DR. Vi har således desværre måttet fortælle 101 medarbejdere, at DR havde i sinde at afskedige dem. I alt har vi nedlagt 193 stillinger i hele DR.

Jeg er klar over, at de valg, vi har truffet, kan føles uretfærdige og uforståelige både for de, der bliver berørt og set udefra. Men valgene har vi været nødt til at træffe.

Vi arbejder nu meget målrettet med både at bevare og udvikle det høje både indholdsmæssige og formidlingsmæssige niveau på Orientering, så vi fortsat kan levere et program, som netop kan sætte perspektiv og ny viden på samfundsudviklingen. Dette lægger os meget på sinde, og det er vores ambition, at vi kan gøre det på en måde, så du og andre lyttere fortsat vil opleve, at I får et godt og gennemarbejdet program.

Jeg håber dette tjener til uddybning og forklaring.

Med venlig hilsen
Anne-Marie Dohm
Direktør, DR Danmark

Kære Anne-Marie Dohm,
Tak for at du reagerer på min opbragthed.
Din forklaring løfter dog ikke sløret for det mysterium, at Lindvig bliver smidt på porten, selv om han ville blive i stillingen under sit et årige opsigelsesvarsel.
Det må kunne forklares principielt.
Venlig hilsen Ivan Gullev
Nils Jeppe Overgaard
6. OKTOBER 2014
En afskedigelse af Niels
En afskedigelse af Niels Lindvig fra Orientering tyder ikke godt for det faglige ambitionsniveau i Dr. Trist!
Andreas Rischel
26. SEPTEMBER 2014
Allerførst, fuldstændig enig
Allerførst, fuldstændig enig i de kommentarer, som kalder det en katastrofe, at netop Lindvig kulle ofres.
Men det er vist ingen hemmelighed, at Lindvig ikke var/er udelt populær, heller ikke blandt flere DR-medarbejdere. Han er simpelthen for vidende, velbegavet og velforberedt. Og det er der nogen, der bare ikke kan lide. Måske fordi de inderst inde godt ved, at de aldrig vil kunne nå hans niveau.

Flere