Visuelt Forum tog hul på Fagenes Fremtid

Hvad rummer fremtiden for de visuelle fag, og hvordan er det med moms for layout til forlag? Det var nogle af diskusionspunkterne på generalforsamlingen i Visuelt Forum, hvor næstformand Tine Johansen gav en smagsprøve på rapporterne om fagenes fremtid, som DJ lancerer onsdag

Onsdag den 13. marts præsenterer Dansk Journalistforbund fire rapporter om Fagenes Fremtid, som en arbejdsgruppe har udarbejdet for forbundet.

Allerede lørdag præsenterede næstformand Tine Johansen flere af de forslag, som arbejdsgruppen stiller for de visuelle fag. Det gjorde hun på Visuelt Forums generalforsamling, der blev holdt for cirka 40 fremmødte på Tune Kursuscenter lidt uden for Greve.

Her fortalte hun, at DJ på baggrund af Fagenes Fremtid sammen med blandt andet HK Privat vil gå til erhvervsministeren og forsøge at få reglerne i konkurrencelovgivningen ændret.

Ifølge arbejdsgruppen betyder loven, at det bliver anset for karteldannelse, hvis selvstændige eller freelancere internt aftaler priser. 

“Som loven er i dag, så skal du navigere på samme måde, uanset om du er en enmandsvirksomhed eller LEGO. Men flere og flere bliver selvstændige, og derfor skal vi have loven ændret, så vi kan give større mulighed for at søge rådgivning i forhold til priser og vilkår for freelancere,” sagde Tine Johansen.

Derudover præsenterede hun blandt andet et forslag om, at storytelling skal være en større del af landets visuelle uddannelser. De studerende skal også rustes bedre til et arbejdsliv som selvstændige, og DJ bør gå sammen med andre fagforeninger om at lave en fælles portal for al efteruddannelse for visuelle.

Hendes præsentation blev mødt med klapsavler. Karen Hedegaard, kasserer i Visuelt Forum og medlem af hovedbestyrelsen i DJ, opfordrede de tilstedeværende til at deltage i det debatmøde, Visuelt Forum holder om fagenes fremtid den 24. april i København.

“Det er et debatmøde, og det er vi ikke så vant til. Men én ting er, at vi har en fin rapport på glittet papir. Men hvilke krav skal vi stille til forbundet om at gøre tingene anderledes? Vi er meget engagerede i vores fag, så vi kan måske leje KB Hallen om nødvendigt,” sagde hun.

35 glade grafikere hærgede Berlin“

Debatterne stak i både øst og vest under Visuelt Forums generalforsamling. Til at dirigere de fremmødte valgte generalforsamlingen Hans Jørgen Dybro, politisk konsulent i DJ.

Der var debat om alt fra momsfritagelse for visuelt arbejde for forlag, til hvem der skal være med til at stå for arrangementerne i Visuelt Forum, og om der skal betales et stort no-show-fee, hvis man ikke dukker op til heldagsbegivenheder under Visuelt Forum.

Allerførst begyndte formand Karina Bjerregaard dog med at levere sin beretning. Hun kunne melde om, at der var blevet afholdt 31 arrangementer i Visuelt Forum det seneste år. Det var en nedgang fra 2017, hvor der blev afholdt 49.

I 2018 var et af arrangementerne blandt andet en studietur:

“35 glade grafikere hærgede Berlin i fem dage. Det gik helt over forventning. Folk plejer at slæbe sig hen til flyet proppet med indtryk. Det skete også her. Og så var der tre, der var så inspirerede, at de ikke kunne finde ud af at komme med flyet hjem,” sagde Karina Bjerregaard til stor latter fra salen.

Derudover holdt Visuelt Forum blandt andet 20 års jubilæum i 2018. Og så var der langt flere arrangementer end tidligere under overskriften inspiration, kunne hun berette.

“Det er overraskende. De seneste år har vi ellers haft langt mest fokus på kurser og arrangementer om teknik,” sagde hun.

Langt de fleste af Visuelt Forums arrangementer bliver afholdt i København.

“Hvordan fordeler det sig egentlig?” spurgte Torben Vilhelmsen under den efterfølgende debat.

Det kunne formanden ikke svare præcist på, men kunne fortælle, at der blandt andet var afholdt to arrangementer i Aarhus og ét i Svendborg.

“Men det er meget svært at få nogen til at komme til. Interessen er ikke særlig stor. Det er en klar udfordring,” sagde hun.

Hvad er kunst, og hvad er søjlediagrammer?

I debatten fyldte et meget teknisk spørgsmål for de fremmødte: Skal man skrive moms på sin faktura, når man skal betales for grafisk arbejde for forlag?

“Forlaget Gyldendal har sendt et brev ud om, at man i fremtiden ikke skulle skrive moms på sin fakturaer for bogarbejde, hvilket ellers altid har været praksis. Jeg har kontaktet juristerne i DJ for et svar, men der er det strandet lidt,” lød det fra Helle Madsen.

Fra Bettina Kjærulff-Schmidt lød følgende forklaring:

“Jeg ved, at DJ har haft et møde med Gyldendal og har talt med Skat. Hvis man bare skriver 'layout af bog', er der intet problem, og så må man skrive moms på. Men skriver man design, får man den retur. Det er, fordi der gerne må komme moms på knastørre grafiske ting som søjlediagrammer. Men er det noget mere kunstnerisk, så er det ikke momspligtigt,” sagde hun.

Fra bestyrelsesmedlem Christina Fromberg lød der en opfordring til Hans Jørgen Dybro og DJ.

“Vi er flere og flere, der bliver kombinatører med moms på timeafregningen. Så det er dybt relevant for forbundet at tage op, for det er som at sejle på en stormombrust sø,” sagde hun.

Det lovede Hans Jørgen Dybro, som foreslog, at DJ fik lavet en vejledning til det på hjemmesiden.

“Vores advokater vil tage fat i det,” sagde han.

Lille underskud i Visuelt Forum

Derefter præsenterede kasserer i Visuelt Forum Karen Hedegaard regnskabet.

Det viste et lille underskud for perioden på 1.243 kroner. Den største udgiftspost var arrangementer på lidt over 94.000 kroner. Derudover var der mødevirksomhed for i alt 30.261 kroner i Visuelt Forum og flere mindre poster såsom administration, Safety Fonden og transportrefusion. Visuelt Forum har en egenkapital på lidt over 90.000 kroner.

Samtidig har Visuelt Forum en del udgifter, som ligger uden for det almindelige regnskab. Det er de midler, som Visuelt Forum årligt får fra ophavsretsfonden. Her blev der brugt lidt over 194.000 i 2018, fortalte formand Karina Bjerregaard. De blev hovedsageligt brugt på store arrangementer i Visuelt Forum.

De arrangementer er blandt andet den weekendkonference med oplæg, som Visuelt Forum holder i forbindelse med generalforsamlingen, midler til designfestivalen We Love Graphic Design (arrangeret sammen med HK grafisk kommunikation), studietur hvert andet år og sommerskoler.

Vil undgå kedelige møder

Bestyrelsen stillede fire forslag på generalforsamlingen.

Først foreslog den, at medlemmerne fremover skulle donere flere midler til Safety Fonden, som flere kredse og specialgrupper i DJ bidrager til.

“Det er en fond, der bogstaveligt redder journalister ud fra livsfarlige situationer i lande uden pressefrihed. Og hjælper med advokater, når de bliver fængslet. Det er et fremragende tiltag, så der foreslår vi, at vi øger bidraget fra 10 til 15 kroner per medlem,” sagde formand Karina Bjerregaard.
Det blev vedtaget hurtigt til stor tilfredshed.

Dernæst foreslog bestyrelsen, at der skulle laves et ekstra udvalg, der kunne hjælpe med arrangementer uden at sidde i bestyrelsen. Det vakte debat.

“Hvordan vil det konkret foregå? For jeg kan godt se mig bidrage til arrangementer, men jeg vil netop gerne undgå at sidde i en bestyrelse og gå til kedelige møder,” lød det fra Julie Asmussen.

Næstforkvinde Bente Stensen Christensen bød ind:

“Kan man kalde det noget andet. Et arrangementskorps i stedet for et udvalg? Så man ikke er forpligtet til at deltage i møder?”

Det var det gennemgående tema: At det skulle være meget uforpligtende. Generalforsamlingen vedtog derfor, at bestyrelsen kunne udpege en tovholder for et arrangementsudvalg, som kunne stå for det logistiske, og to medlemmer meldte sig uforpligtende til udvalget.

Hvis man bliver syg, så bliver man syg“

Bestyrelsen foreslog også, at der skulle være et no-show-fee på 500 kroner for udeblivelse fra heldagsarrangenter. Der har været et stort problem med tilmeldte, der ikke møder op til dyre arrangementer, lød det fra formand Karina Bjerregaard.

Det forslag blev mødt af uenighed og mange spørgsmål.

Anna Olesen: “Hvis man bliver syg, så bliver man vel syg. Der bør være en bedre mulighed for at kunne overtage en plads, hvis man er på venteliste.”

Det var flere enige i, ligesom det også blev set som meget bureaukratisk at skulle holde styr på. Derfor blev forslaget sendt tilbage til bestyrelsen og ikke vedtaget.

Slutteligt foreslog bestyrelsen at hæve det månedlige kontingent for Visuelt Forum. Det skulle hæves med fem kroner til 30 kroner.

“Det skyldes, at vi fremover får meget færre ophavsretsmidler. Så vi gør det nu for at polstre os,” lød det fra formand Karina Bjerregaard.

Forslaget blev vedtaget.

Karina Bjerregaard blev genvalgt som formand, Bente Stensen Christensen som næstforkvinde og Karen Hedegaard som kasserer.

Bestyrelsen i Visuelt Forum består efter generalforsamlingen af Sune Amstrup, Matilde Digmann, Amanda-Li Kollberg, Christina Fromberg, Rikke Ahm, Jesper Clausen og Janne Høgshøj. Suppleanter er Jens Otto Emmich og Eva Krebs Larsen.

Visuelt Forum fyldte desuden 12 af sine 17 pladser til årets delegeretmøde i Kolding i slutningen af april.

0 Kommentarer