Ny formand for Visuelt Forum: ”Vi skal samarbejde med hele branchen”

I fremtiden skal Visuelt Forum blive bedre til at huske provinsen, de fastansatte og de studerende. Det blev specialgruppen enig om på årets generalforsamling

Scenarier fra mødesalen blev foreviget på diverse tegnebræt- og blokke til Visuelt Forums generalforsamling i weekenden. Mødet blev afholdt i idylliske omgivelser på Tune Kursuscenter i Greve i forbindelse med gruppens årlige weekendkonference.

I år skulle forsamlingen vælge en ny formand, da Karina Bjerregaard ikke genopstiller efter otte år som formand og 10 år som næstformand. Derudover skulle der vælges en ny kasserer, da den nuværende kasserer og tidligere mangeårige formand og næstformand, Karen Hedegaard, har valgt ikke at genopstille.

”Det er noget af en revolution,” sagde Karina Bjerregaard om Karen Hedegaards fratræden som kasserer.

Ny formand i Visuelt Forum blev Janne Høgshøj, der var nomineret til formandsposten af Karina Bjerregaard på vegne af bestyrelsen.

Hun er uddannet grafiker og merkonom med egen virksomhed. Desuden har hun renommé som engageret ildsjæl i diverse faglige foreninger og netværk.

”Jeg stiller op, fordi det er en fantastisk forening, men en utroligt udfordrende branche,” sagde hun til mødet.

”Er der andre, der ønsker at stille op?” spurgte dirigenten ud i salen, efter at Janne Høgshøj havde præsenteret sig selv for forsamlingen.

”Kom nu!” opfordrede Janne Høgshøj selv forsamlingen.

”Skal vi klappe?” blev der spurgt, da nomineringen forblev uanfægtet af de andre deltagere.

”Det vil jeg aldrig forhindre nogen i,” svarede dirigenten.

Visuelt Forum skal huske de fastansatte, de studerende og provinsen

Janne Høgshøjs store idoler er Pippi og Einstein, og hendes store passion er festivalen Burning Man, som hun anser for verdens mest kreative event.

Hun har brugt hele sit liv på at efteruddanne sig. Som formand vil hun gerne arbejde for, at unge og studerende bliver gjort opmærksomme på foreningen. Og så vil hun styrke samarbejde på tværs af faggrupper.

”Vi skal samarbejde, samarbejde, samarbejde med hele branchen,” sagde hun til mødet.

Under punktet ’eventuelt’ satte en håndsoprækning blandt forsamlingen gang i en diskussion om gruppens manglende tilstedeværelse uden for hovedstadsområdet.

Suppleant Eva Krebs Larsen forklarede, at bestyrelsen er opmærksomme på problemet. Hun mener, at manglen på medlemmer fra Jylland og provinsen er et selvforstærkende problem.

”Jo færre medlemmer der er, jo færre medlemmer kommer der til,” siger hun.

Flere deltagere pegede på, at Visuelt Forum har afholdt for få arrangementer i Jylland, og gruppen blev enig om, at de skal være mere aktive i Jylland og provinsen.

Mette Falk foreslog, at gruppen kan arrangere flere seminarer som webinarer for at nå bredere ud.

Visuelt Forum har også et rekrutteringsudvalg, der arbejder aktivt med at rekruttere flere studerende fra de visuelle uddannelser. Desuden er der planer om en særlig underside for dimittender og studerende.

Sune Amstrup foreslog, at der skal afholdes flere arrangementer på designskolerne, og at gruppen overordnet skal blive bedre til at rekruttere fra andre skoler end DMJX.

Et tredje forslag gik ud på at afholde VIF’s populære Animate-kursus i Aarhus eller flere arrangementer i samarbejde med Kreds 4.

Ros for arrangementer

Til mødet modtog bestyrelsen ros for lydhørhed over for medlemmernes idéer og forslag til arrangementer. Visuelt Forum fik desuden ros for at afholde gode arrangementer og kurser.

I år har gruppen afholdt 31 arrangementer. Igennem Karina Bjerregaards tid som formand er der blevet afholdt i alt 271 arrangementer.

”Det er en vigtig del af foreningens arbejde, fordi branchen kræver, at Visuelt Forums medlemmer får flere kompetencer,” sagde Karina Bjerregaard til mødet.

Mange af Visuelt Forums medlemmer har ikke adgang til arbejdsgiverbetalt efteruddannelse, fordi de enten er freelancere eller arbejder under andre vilkår. Derfor er det op til medlemmerne selv at sørge for efteruddannelse.

Karen Hedegaard holdt en tale, hvor hun takkede for mange gode år i foreningen. Da hun kom til, havde hun et mål om at skabe underskud i økonomien ved at vove at bruge flere af gruppens penge.

”Men nu har jeg det godt over at forlade min post, vel vidende at vi er godt polstret fremover,” siger hun.

Hun modtog en afskedsgave og tilhørende takkekort med en tegning af sig selv.

Bestyrelsen

De nominerede til bestyrelsen i år var: Christine Fromberg, Jesper Clausen, Elisabeth Schioldan von Eyden, Signe Wassard, Line Flindt Hansen, Rikke Ahm, Karina Bjerregaard, Berit Winsnes og Tina Legor.

Alle kandidater blev valgt ind i bestyrelsen.

Derudover blev Hans Frederiksen valgt som revisor, Jens Utoft blev revisorsuppleant, og Karina Bjerregaard blev valgt som repræsentant for Ophavsretsfonden.

Bestyrelsen skal klare sig uden suppleanter i år, da ingen meldte sig frivillig til posten.

Generalforsamlingen blev efterfulgt af en pause, hvor deltagerne kunne klæde om og tage sig en velfortjent lur inden middag og aftenens selskabsleg.

Opdateret 15:53 : Det har i en tidligere version fremgået at Karen Hedegaard havde trukket sig fra posten. Det er blevet rettet til, at hun ikke valgte at opstille.15

0 Kommentarer

Læs også

Alt var fryd og gammen på generalforsamlingen i Kreds 3

Alt var fryd og gammen på generalforsamlingen i Kreds 3

28. FEBRUAR 2020

Generalforsamling i Kreds Fyn: Kaffe, kampvalg og ”Kæphest”

29. FEBRUAR 2016
DJ:Fotograferne vil netværke over faggrænser

DJ: Fotograferne vil netværke over faggrænser

02. MARTS 2020