DJ:Fotograferne vil netværke over faggrænser

”Vi vil alle sammen gerne lære af de andre faggrupper – men vi vil også gerne have deres arbejde.” Sådan blev et dilemma formuleret, da DJ:Fotograferne lørdag afholdt generalforsamling og talte for mere samarbejde og netværk på tværs af DJ’s grupper og kredse

Fotograferne Martin Bubandt, Kajsa Guldberg og norske Espen Rasmussen var oplægsholderne på programmet, da specialgruppen DJ:Fotograferne lørdag holdt FotoSalon og generalforsamling i Aarhus.

Omkring 36 af specialgruppens mere end 900 medlemmer var mødt op for at lade sig inspirere af de tre oplægsholdere. Ikke et imponerende fremmøde, bemærkede flere.

”Den deltagerprocent skal man ikke begynde at regne på. Men dagens oplægsholdere kunne jo være lige så interessante for PF’erne (Pressefotografforbundets medlemmer, red.). Så lad os da række hånden frem og netværke og samarbejde noget mere,” lød opfordringen fra bestyrelsesmedlem Tonny Foghmar.

Hans kommentar faldt under den efterfølgende generalforsamling, hvor debatten især kredsede om netop mere samarbejde og netværksdannelse på tværs af de forskellige grupper og kredse i DJ.

”Hvorfor har vi overhovedet to forskellige fotografgrupper – hvorfor har vi ikke bare én? Udefra kan det se underligt ud,” sagde medlem Johnny Frederiksen, da han tog ordet i debatten efter formandens beretning.

DJ som en streamingtjeneste

Ud over at være medlem af DJ’s hovedbestyrelse er Johnny Frederiksen selv både medlem hos DJ:Fotograferne og Pressefotografforbundet. Ifølge ham giver det mening for mange at være medlem flere steder, men det bliver hurtigt dyrt at skulle betale kontingent til flere grupper og kredse.

”Det er ligesom med tv-pakkerne – det bliver også hurtigt dyrt. Men fagligheden og kanalerne skal være billigere, og derfor taler jeg for et enhedskontingent,” sagde Johnny Frederiksen.

Den bold greb medlem Jacob Rosenvinge:

”Kunne man betragte et moderne DJ som en form for streamingtjeneste, hvor man betaler én pris for at kunne tappe ind i de grupper og arrangementer, der virker relevante. Så vi åbner lidt op for skodderne grupperne imellem. Det, tror jeg, kan være med til at styrke netværkene,” sagde han.

Formand Peter Thornvig var ikke umiddelbart tilhænger af tanken om et enhedskontingent. Men ligesom resten af forsamlingen bakkede han op om idéen om mere samarbejde på kryds og tværs.

”Det er stensikkert, at vi ikke kan gå rundt og lege fagchauvinister på nogen som helst måde. De faglige identiteter flyder mere og mere sammen, og det kalder på tættere og større samarbejde,” sagde han.

Netværk skaber solidaritet

Bestyrelsesmedlem Henrik Anders gav dog også udtryk for, at samarbejde på tværs af fag ikke er uden udfordringer.

”Jeg oplever tit en form for dilemma i forbundet, fordi mange af os udfører det samme arbejde, bare med forskelligt hovedfokus. Journalister fotograferer også, og fotografer skriver også. Vi vil alle sammen gerne lære af de andre faggrupper – men vi vil også gerne have deres arbejde. Så den er lidt svær,” sagde han.

Men også her blev flere og stærkere netværk på tværs af fag nævnt som en løsning.

”Man skal mødes for at kunne få den tillid og tryghed, det kræver at være solidarisk,” sagde Sus Falch, formand for Freelancegruppen.

Medlem Signe Goldmann var enig:

”Ude i Odsherred, hvor jeg bor, har jeg prøvet at samle lokale mediefolk i netværk for at sikre, at vi ikke ligger og presser og underbyder hinanden. Hvis solidaritet ikke bare skal være noget, vi taler om i skåltalerne, så er vi nødt til at få folk til at mødes og danne netværk.”

En specialgruppe i vækst

Som formand Peter Thornvig bemærkede i sin beretning, har DJ:Fotograferne ”ikke gjort det så ringe endda”.

”Vi er 42 ”rigtige” medlemmer mere siden sidste år – altså medlemmer, som betaler fuldt kontingent. Det går mod strømmen i DJ, hvor medlemstilstrømningen ikke er, som den har været,” sagde han, inden forsamlingen godkendte både formandens beretning og regnskabet.

Peter Thornvig blev genvalgt til formand – ”jeg bliver ved, til jeg segner”, lovede han.

Efter generalforsamlingen består bestyrelsen i DJ:Fotograferne af:

Peter Thornvig (formand)
Pia Funder
Tonny Foghmar
Henrik Andersen
Henrik Lindeman
Anders Jægenø
Michael Harder
Signe Goldmann
Heidi Vigsø (suppleant)
Dennis Møller (suppleant)

0 Kommentarer

Læs også

”Rigtig mange fotografer taler slet ikke sammen”

12. MARTS 2018