Udenlandske medier nægtet tv-billeder fra ubådssagen

Byretten gav TV 2 lov til at filme domsafsigelsen i ubådssagen, men betingede, at billederne ikke deles med udenlandske medier, til mediernes store utilfredshed. ”Sagen har samfundets interesse, så hvorfor begrænser man udbredelsen?” spørger Discovery Networks kommunikationschef

Onsdag var Danmark på forsiden i hele verden. Byrettens dom over Peter Madsen i ubådssagen var forsidehistorie i medier som BBC, CNN, Sky News, New York Times og The Guardian.

Men til de internationale mediers store frustration har de ikke fået lov at bruge de tv-billeder, der blev optaget i byretten under domsafsigelsen. Det er kun danske medier og enkelte nordiske, der har fået lov at bruge dem.

Det går ud over de internationale tv-stationer, der ikke har kunnet bruge billederne i deres tv-indslag om sagen, men også tv-stationer, der opererer i Danmark. Discovery Network har dækket sagen med to dokumentarprogrammer og har flere på vej, og for dem er billederne af domsafsigelsen helt centrale.

”Det er jo klimaks i sagen og en nøgle-sekvens for et dokumentarprogram. Vi synes, det er uforståeligt i en sag, der har samfundets interesse, at man vil afskære de seere, der er hos os, fra at kunne følge domsafsigelse,” siger Discovery Networks kommunikationschef, Rasmus Mariegaard.

Vil sikre sig mod misbrug

Det er dommeren i den konkrete sag, der bestemmer, om der må filmes i retssagen. I ubådssagen fik TV 2 lov til at filme domsafgørelsen med den betingelse, at man kun delte optagelserne med danske tv-stationer. På grund af interessen i de øvrige nordiske lande valgte man at udvide betingelsen til også at gælde tv-stationer i Norge, Sverige og Finland, der er medlem af EBU – den europæiske organisation for offentlige broadcastere.

Jens Stausbøl, pressedommer ved Københavns Byret, fortæller, at begrænsningerne handler om at sikre, at materialet kun gives til medier, hvor man har sikkerhed for, at der ikke sker misbrug.

”Vi vil gerne sikre, at optagelsen af dommen ikke spredes rundt omkring i hele verden og bruges til ting, der ikke er lødige. Discovery har henvendt sig gennem deres jurist, og dommeren har præciseret, at de ikke kan få del i materialet, fordi Discovery ikke er omfattet af den danske medieansvarslov. De sender på baggrund af en engelsk sendetilladelse, så alt, hvad der foregår der, er ikke underkastet dansk lov,” siger Jens Stausbøl.

Alle får nej

Helt undtagelsesvist har man valgt også at give tilladelsen til tv-stationer i Skandinavien.

”Sædvanligvis giver vi tilladelse til, at materialet kan bruges af enhver tv-station i landet, men der plejer vi at sætte punktum. I den her sag har der været stor interesse i de nordiske lande, og ud fra et ønske om at tilgodese seerne i de lande har vi valgt at udvide tilladelsen til skandinaviske tv-kanaler, der er medlem af EBU, for så ved vi, at de ikke må sende signalet videre,” fortæller Jens Stausbøl.

Han bekræfter, at der har været stor interesse fra udenlandske medier, men alle har fået samme besked: Nej.

”Vi har fået henvendelse fra EBU i Schweiz, hvor eksempelvis BBC og de store tyske stationer er medlemmer. De kan ikke forstå, at de ikke kan få signalet. Og vi har bekræftet, at de ikke kan få det,” fortæller han.

”Vi er lige så lødige”

Rasmus Mariegaard køber ikke argumentationen, at kun medier, der er omfattet af medieansvarsloven, skal have lov at bruge optagelser.

”Vi er absolut et lødigt medie, der overholder samfulde regler for vores virksomhed. Hvorfor web-medier som Ekstra Bladet, BT samt TV 2 og DR skulle være mere lødige end os, forstår vi slet ikke. Sagen har afgjort samfundets interesse, så hvorfor begrænser man udbredelsen? Det savner grundlag i retsplejeloven for ikke at tale om sund fornuft.”

Er det ikke fair, at retten laver en begrænsning, så optagelser fra en dansk retssal ikke kommer til at cirkulere på alverdens medier?

”Nej, det synes jeg ikke. Det er evident, at den her sag ikke kun har Danmarks, men hele verdens interesse. At deres og vores dækning skulle være mindre lødig, kan jeg slet ikke se. Det er glimrende med DR og TV 2, men med al respekt tror jeg, vi når nogle andre målgrupper, der også er relevant at få med,” siger Rasmus Mariegaard.

Sure udenlandske broadcastere

Discovery Network har allerede produceret og sendt to programmer om sagen gennem produktionsselskabet Heartland TV, og der er mindst et program mere på vej.

Jakob Vissing, udlandschef på TV 2, bekræfter den store interesse fra internationale medier for at bruge optagelserne fra domsafsigelsen, som TV 2 fik lov at lave.

”Der har været kæmpe stor interesse både fra danske og internationale medier. Både tv-stationer, skrevne medier, webmedier og så videre,” fortæller Vissing.

Men på grund af rettens afgørelse har TV 2 måttet afvise stort se alle henvendelser. Og det er ikke blevet vel modtaget af kollegerne i udlandet.

”De har været oprevede, de har været sure. De fleste lande har en liberal lovgivning om den slags, så set med internationale øjne er det en usædvanlig sag, at der er geografiske begrænsninger på, hvem der må få optagelserne, og det har der været meget lidt forståelse for,” siger Jakob Vissing.

Han fortæller, at der løbende foregår en stor udveksling af billeder på kryds og tværs af tv-stationer – både inden for EBU og til de kommercielle broadcasteres organisation ENEX, samt andre parter.

Som journalist mener Jakob Vissing også, at byrettens begrænsnings på, hvem der må få optagelserne, er forkert.

”Grundlæggende er vores holdning som journalister, at der ikke skal være begrænsning på ytringsfriheden, og det gælder også den slags billeder. Så jeg mener ikke, begrænsningen på de billeder er hensigtsmæssig.”

Jurist forstår ikke argumentet

Vibeke Borberg, jurist og forskningschef ved DMJX, mener ikke, byretten har egentlig lovhjemmel for at opstille betingelser, der forfordeler medier i forhold til, hvilket land de kommer fra.

”En forvaltningsmyndighed har mulighed for at opstille vilkår for en tilladelse, men det skal ske ud fra saglige grunde. Jeg vil ikke udelukke, det er sagligt her, fordi det hviler på nogle principper i radio- og tv-lovgivningen. Men omvendt må man rent EU-retsligt ikke lægge vægt på nationalitet og bopæl, så det er spørgsmålet, hvilken lovgivning der vægter tungest,” siger hun.

Personligt har hun dog svært ved at se, at argumentet holder i … byretten.

”Det er jo en sag med global interesse. Og det er en helt kortvarig optagelse af en dommer, der aflæser en dom. Man ser ikke vidner eller pårørende eller andet. Så argumentet med, at det ikke må spredes, forstår jeg ikke helt.”

Medieansvarslov har problem

Sagen er ifølge Borberg et godt eksempel på, at medieansvarsloven har det, hun kalder et nationalitetsproblem.

”I den danske medieansvarslov er det kun indenlandske medier, der er omfattet. Det betyder, at journalister fra udenlandske medier, for eksempel korrespondenter, ikke har de rettigheder, som medieansvarsloven giver danske journalister. Det betyder eksempelvis, at de ikke har samme ret til at søge aktindsigt. Det er et problem, som flere gange er blevet rejst,” fortæller hun.

Københavns Byret har ifølge Jens Stausbøl ikke yderligere kommentarer til den rejste kritik.

Byrettens afgørelse om, hvem der må bruge billederne, kan kæres til landsretten. Den almindelige kæringsfrist er udløbet, men der er mulighed for at søge en såkaldt oprejsningsbevilling, der gør, at landsretten alligevel vil vurdere byrettens afgørelse.

3 Kommentarer

Niels Riis Ebbesen
30. APRIL 2018
De udenlandske medier kan da
De udenlandske medier kan da kopiere indslaget, og så betale den regning som de vil få fra TV2.
Mikael Nielsen
26. APRIL 2018
Det må sgu' være enten eller
Det må sgu' være enten eller - enten giver man ALLE lov til at sende live og bruge billederne eller også giver man INGEN lov. Alt andet er smagsdommeri og censur.
Niels Tradsfeldt
26. APRIL 2018
Mjah - kunne Discovery ikke
Mjah - kunne Discovery ikke bare sende fra Danmark; under den danske medieansvarslov, underlagt de danske pressetiske regler og de danske reklameregler. Så havde de ikke det problem.