Du har fået ny præsident – her er hans mærkesager

Philippe Leruth er ny præsident for det internationale journalistforbund. Han lover en ny kurs i forbundet, der har været plaget af intern strid. »Nu er det op til IFJ at bevise over for danskerne, at I ikke har noget at frygte«

Kære medlem af Dansk Journalistforbund, du har fået ny præsident! Selv om de færreste har opdaget det, så valgte det internationale journalistforbund iFJ i sidste uge belgiske Philippe Leruth som præsident.

IFJ forener 450.000 mediefolk fra cirka 130 lande.

Philippe Leruth varsler en ny kurs for IFJ, der har været plaget af intern strid og debatter om både åbenhed og penge.

»Den vigtigste opgave er at sikre solidaritet med forbundets journalister i verden. For at opnå det skal IFJ stå samlet, stærkt og økonomisk stabilt,« siger Philippe Leruth.

»IFJ har udrettet meget, men jeg ærgrer mig over, at vi har brugt meget energi de seneste år på interne problemer. Det må vi lægge bag os nu. Vi skal fokusere på at løse de interne problemer hurtigt og effektivt,« fortsætter han.

Kontroversiel forgænger

Som Journalisten kunne fortælle for to års tid siden, har den hidtidige præsident – britiske Jim Boumelha – været en kontroversiel figur, som især de nordiske lande har været i opposition til. De mener, at han har stået for topstyring og lukkethed. Jim Boumelha afviste dog kritikken, da Journalisten interviewede ham i 2013. Han afviste også, at forbundet stod splittet under hans ledelse.

»Jeg har været aktiv i fagforeninger i hele mit liv. De er meget demokratiske organisationer, og der er altid nogle ting, som alle ikke er lige glade for. Hvis man er utilfreds, kan man altid foreslå noget andet og prøve at finde flertal for det,« forklarede Jim Boumelha.

Valgt med danske stemmer

Philippe Leruth blev valgt med opbakning fra de nordiske – herunder de danske – forbund på kongressen i franske Angiers. For tre år siden stillede belgieren også op som formand, men tabte til Jim Boumelha.

Philippe Leruth ønsker at bruge formandsposten til at gennemføre en række ændringer i IFJ. Ud over at få ro i organisationen vil han også indføre mere åbenhed om, hvordan pengene bliver brugt, hvilket også har været en mærkesag for det danske journalistforbund.

Det danske forbund har stoppet sine bidrag til IFJ's fælles safety-fond, som skal bistå kolleger i problemer ude i verden. Bidragene er stoppet, fordi DJ ikke har tillid til, at pengene kommer ud af kassen i Bruxelles. Samtidig har danskerne efterlyst mere åbenhed om fonden. I stedet har DJ i en årrække givet sine safety-bidrag til danske International Media Support og ikke IFJ.

Støtter nordisk kritik

Philippe Leruth er enig med danskerne og de andre nordiske forbund i deres kritik af måden, pengene er blevet forvaltet på.

»Ja, jeg er helt enig. Et af mine slogans i valgkampagnen var at skabe et stærkt og gennemsigtigt IFJ. Jeg var tydeligvis på linje med de nordiske forbund for tre år siden, men jeg tabte valget,« siger han.

Konkret ønsker Philippe Leruth at adskille safety-fonden fra IFJ's generelle økonomi, og at den skal revideres separat. Han ønsker også fuld åbenhed om, hvad pengene bruges til, og hvor mange penge der er i fonden.

Er det et af dine mål at overbevise danskerne om, at de skal genoptage bidragene i din præsidentperiode?

»Ja, helt klart. Formanden for det danske forbund (Lars Werge, red.) udtrykte sine bekymringer på kongressen, og jeg forstår ham godt. Nu er det op til IFJ at bevise over for danskerne, at I ikke har noget at frygte,« siger Philippe Leruth.

Eks-præsident i ledelsen

Den nyvalgte præsident lægger ikke skjul på, at han har været meget uenig med sin forgænger, Jim Boumelha.

»Jeg siger åbent, at jeg har haft meget svære uenigheder med Jim Boumelha. Men nu hvor jeg er præsident, ønsker jeg at være det for hele IFJ,« siger belgieren.

Jim Boumelha forbliver i IFJ's topledelse. Han blev ved kongressen i sidste uge valgt som organisationens kasserer.

Hvordan vil det gå i lyset af dine uenigheder med ham?

»Jim er en klog mand, og jeg tror, han har modtaget signalet om, at der skal ske forandringer. Jeg vil gerne tro, at han er klar til at komme videre, og jeg er sikker på, at vi kan finde ud af at arbejde sammen for at forsvare vores fælles værdier.«

IFJ har mindet om et monarki

Philippe Leruth har allerede gjort det klart, at han ikke ønsker genvalg om tre år, men vil arbejde for at overdrage præsidentposten til en ny generation. Derfor understreger han også, at de forandringer, han håber at skabe i organisationen, afhænger af, om han kan finde politisk flertal for det i valgperioden.

»Præsidenten bestemmer ikke alene. Sært nok har det nogle gange virket, som om IFJ er et monarki. Præsidenten bliver valgt og bestemmer alt. Det er ikke min opfattelse af fagforeningsarbejde, det bygger på kollektiv ledelse. Vi træffer beslutninger sammen med medlemmerne, og sammenslutningerne på de forskellige kontinenter bør have en stærk stemme,« forklarer han.

Splittelse blandt kontinenterne

Igen mener Philippe Leruth, at der er brug for en ny kurs.

»Vi har set splittelse mellem kontinenterne. For eksempel når de europæiske lande foreslår, at vi overvejer vores økonomiske struktur, hvor Latinamerika og Afrika ser det som et forsøg på at holde på pengene. Det er en misforståelse. Vi har et fælles mål om klarhed og solidaritet.«

Philippe Leruth understreger også, at IFJ har en vigtig opgave med at genoprette økonomien.

»De seneste tre år har vi lidt store økonomiske tab, delvist på grund af udgifterne til vores kongres i Dublin i 2013. Den afgående hovedbestyrelse (på engelsk "Executive Committee," kaldet Excom, red.) har påbegyndt genopretningen. I 2015 har vi ikke tab, men et lille overskud. Jeg mener, de næste tre år skal flytte os fra økonomisk skrøbelige til stabile.«

Varsler besparelser

Udgifterne skal skæres, og indtægterne skal øges, mener han.

»Vi kan ikke bede medlemmerne om at betale mere, for nogle har ikke råd, og andre vil ikke. Vores indtægtsbase er faldet, så vi skal finde nye indtægter. Jeg har foreslået at crowdfunde initiativer. Jeg ved ikke, om det er realistisk, men det er værd at overveje. Vi skal også prøve at finde ekstra finansiering fra andre kilder, som UNESCO og Europa-Kommissionen.«

Hvordan vil du spare penge?

»Vi er nødt til at vende hver en eurocent, vi bruger. Det er allerede i gang. For eksempel skal vi kun tillade rejser, hvis de er fuldt finansierede, og hvis rejsen er absolut nødvendig for vores mål om at hjælpe journalister i området. Hvis der er tale om høflighedsbesøg, så skal vi ikke gøre det,« siger han.

Philippe Leruth tilføjer, at han i de kommende uger vil gå dybere ned i IFJ's regnskab og budget sammen med den nyvalgte kasserer, Jim Boumelha, for at undersøge, om der er andre måder at spare penge på.

0 Kommentarer