Pres for at genoverveje IFJ-medlemskab

DJ-formand Lars Werge angreb det internationale journalistforbund, men vil ikke melde DJ ud: ”Vi kan ikke gøre andet end at fortsætte kursen.” Det skabte kritik og fik hb-medlem Mathias Bay Lynggaard til af foreslå, at HB skal genoverveje fremtidigt medlemskab

Tilliden mellem DJ og det internationale journalistforbund (IFJ) er stadig på nulpunktet. Men DJ vil ikke tage konsekvensen og melde sig ud.

Det fastslog DJ-formand Lars Werge i sin mundtlige beretning på delegeretmødet.

”Det er frustrerende, og nogle gange kan man godt ønske sig tingene helt anderledes. Men der er ikke andet at gøre end at fortsætte kursen. Vi presser fortsat på IFJ, for at de skal åbne for Safety Funden. Der står fortsat en million euro, og der bruges stort set ikke af pengene på trods af drab, kidnapning og politiske overgreb mod journalister og pressefolk over hele verden,” sagde Werge.

Werge beklagede, at DJ som et af de få medlemmer i IFJ betaler fuldt kontingent og betaler til tiden. Men trods DJ’s skarpe kritik af ledelsen i IFJ er forholdene ikke blevet bedre.

Men det var langtfra alle i salen, der var enige med Werge i, at DJ ikke kunne gøre andet end at fortsætte sit medlemskab.

”Hvorfor foreslår Lars Werge så ikke, at DJ trækker stikket på Svindelforetagendet?” spurgte DR-journalist Jens Ringborg i et tweet under formandens beretning.

Det synspunkt blev også gentaget under formandens beretning.

”Nu har vi år efter år hørt, at IFJ ikke lever op til det job, de er sat til at passe. Vi har hvert år snakket om, hvorfor vi er medlem. Vi har fået svaret, at det er vigtigt at gøre os gældende. Men når vores tilstedeværelse ikke nytter noget, foreslår jeg, at vi trækker os ud af IFJ,” lød det fra Gunvor Bjerre fra Freelancegruppen.

Provokeret af Werges formulering

Werges formulering fik hovedbestyrelsesmedlem Mathias Bay Lynggaard til at stille et forslag til DJ’s handlingsprogram om, at HB i den kommende periode skal overveje medlemskabet af IFJ.

”Jeg havde ikke planlagt at stille forslaget, men Werges sætning om, at der ikke er andre muligheder end at følge kursen, provokerede mig til at gøre det. Det kan jeg simpelthen ikke stå inde for. Der må være andre veje, og dem synes jeg vi skal overveje,” siger Mathias Bay Lynggaard til Journalisten.

Handlingsprogrammet vedtages søndag, og Lynggaards forslag kom således ikke til afstemning med det samme. Men da Lars Werge skulle afrunde punktet, erklærede han sig alligevel åben for, at HB ”skal kigge på relationerne til IFJ”.

”Men jeg vil også huske på, at man ændrer ikke et fællesskab, når man træder ud. Og verden har brug for et fællesskab,” sagde Werge.

I 2013 diskuterede ledelsen i det norske journalistforbund, som har stået på DJ’s side i IFJ-striden, om man skulle melde sig ud af organisationen. Norsk journalistforbund valgte dog at fortsætte medlemskabet.

»Vi har mistillid til Jim Boumelha som præsident. Men vi har fortsat tillid til IFJ som organisation,” sagde forbundsformand Thomas Spence dengang.

48 hjulpet gennem IMS

DJ har traditionelt indbetalt hundredetusindvis af kroner til IFJ’s Safety Fund, men i 2010 stoppede man indbetalingerne, dels fordi pengene ikke blev brugt, dels på grund af manglende indsigt og mistanke om korruption og stemmefusk.

Der samles dog stadig penge ind i DJ som støtte til forfulgte journalister ude i verden – penge, der virker gennem organisationen International Media Support. Ved delegeretmødet fortalte næstformand Tine Johansen om den 22-årige syrer Abdullah Melhelm, der arbejdede som fotograf i Aleppo Media Center og filmede og fotograferede alt fra angrebne nødhjælpskonvojer til arbejdet med at redde mennesker ud af sønderbombede huse.

Abdullah Melhelm blev såret ved et bombeangreb, og IMS lavede en indstilling til DJ Safety Fund, der bidrog med 2.000 dollars til at dække hans operationsudgifter.

Ved sidste års delegeretmøde blev der indsamlet 672.000 kroner fra kredse og specialgrupper, og Tine Johansen opfordrede til, at den rekord blev slået i år. I alt 48 mediearbejdere fik sidste år hjælp fra DJ's Safety Fund.

Handlingsprogrammet ændret

Mathias Bay Lynggaard stillede på delegeretmødets dag to et ændringsforslag til Handlingsprogrammet, der forpligter DJ til at tage stilling til medlemsskabet af IFJ. Det blev vedtaget efter en justering, som gjorde, at Lars Werge var medforslagsstiller.

Det betyder, at hovedbestyrelsen skal:

"Analysere de internationale relationer i lyset af, hvad der fremmer DJ’s formål bedst med henblik på medlemskabet af IFJ og EFJ samt afsøge muligheder for internationalt samarbejde i andre eksisterende og endnu ikke-eksisterende fora. Arbejdet munder ud i en anbefaling til DJ’s delegeretmøde i 2019."

0 Kommentarer