»Jeg kan godt forstå, at man får lyst til at melde sig ud, men …«

Sådan begynder Rasmus Mark Pedersen, formand for Journalisterne i DJ, sin konklusion efter kongressen i det internationale journalistforbund. »Jeg forstår også argumentet om, at vi bedst laver det om, hvis vi møder op,« fortsætter han. Eks-præsident kalder det absurd, at danskerne havde som prioritet at holde ham fra magten

Rasmus Mark Pedersen var en af de fire repræsentanter for Dansk Journalistforbund, da det internationale forbund IFJ holdt kongres i forrige uge. Rasmus Mark Pedersen er også formand for Journalisterne i DJ og medlem af hovedbestyrelsen. Han fremlagde sin oplevelse af kongressen på det seneste hovedbestyrelsesmøde, og da han var færdig, lød det blandt andet:

»Det er rent til grin i forhold til, hvad jeg forventer,« fra Peter Thornvig, formand for DJ:Fotograferne, der fortsatte:

»Jeg er ked af, at vi har mange penge parkeret dernede, som vi ikke har indsigt i hvordan bliver brugt. Jeg synes, det er grotesk.«

Karina Bjerregaard, formand for Visuelt Forum, udbrød:

»Jeg ved ikke, om jeg skal grine eller græde!«

Formand for DJ Lars Werge, der også deltog i kongressen i franske Angers, opfordrede til at grine:

»Det var et skridt fremad,« sagde han og fastslog: »Vi fik nogle alliancer og sat klare aftryk.«

Ubrugte solidaritetsmidler

Journalisten har for godt to et halvt år siden i artiklen ’Magten og millionerne’ beskrevet forholdene i IFJ, der er verdens største forbund for mediefolk med medlemmer i op mod 130 lande.

Medlemstallet, der tidligere var på cirka 600.000, er nu nedskrevet til under 450.000.

En række europæiske journalistforbund, ikke mindst de nordiske, er stærkt kritiske over for den ledelse, der de seneste år har siddet i IFJ. Kritikken handler ikke mindst om, hvordan pengene bruges.

Dansk Journalistforbund alene betaler godt en halv million kroner hvert år til IFJ i kontingent. Derudover lå der i 2013 cirka 10 millioner kroner i IFJ’s hjælpekasse i Bruxelles. De fleste midler er skænket af danske og norske kolleger.

Kritikken har lydt, at der bruges alt for få penge fra hjælpekassen, at det er umuligt at finde ud af, hvor pengene ender, samt hvad de går til. Den kritik er dog blevet afvist af bl.a. Jim Boumelha, der har været præsident i ni år frem til kongressen i Angers.

Fem vigtige punkter

Rasmus Mark Pedersen forklarede i sin beretning tirsdag eftermiddag, at DJ var mødt op på kongressen i IFJ med disse fem vigtige målsætninger.

  • Få Jim Boumelha ud af forbundet.
  • Få en europæisk præsident.
  • Få et nordisk medlem af bestyrelsen.
  • Få stillet spørgsmål til økonomien.
  • Få lavet en række kontrolinstanser.

Opgøret med Jim Boumelha

I 2013 forsøgte blandt andre DJ forgæves at få væltet Jim Boumelha som præsident for IFJ.

»IFJ er præget af en rodet organisation og manglende adgang til dokumenter og regnskaber. Der er kommet en gift ind i organisationen, og der er megen mistillid mellem personer og lande,« sammenfattede Thomas Spence, formand for det norske journalistforbund, dengang over for Journalisten.

Jim Boumelha afviste kritikken og blev i 2013 genvalgt af kongressens medlemmer.

I år var det – som det fremgår af listen herover – en høj prioritet for DJ at sikre, at Jim Boumelha ikke fik en anden tillidspost i forbundet, efter at han på forhånd havde meddelt, at han ikke ville genopstille som præsident.

Ifølge Rasmus Mark Pedersen stod det fra første dag klart, at det ville blive vanskeligt for DJ at forhindre, da Jim Boumelha stillede op som kasserer. Der manglede ganske enkelt en modkandidat.

Men netværksarbejde samme aften gav resultat. Finske Juha Rekola, som har flere års erfaring fra fagligt arbejde, stillede op.

»Nu var der entusiasme,« sammenfattede Rasmus Mark Pedersen.

Den blegnede dog i løbet af kongressen. Jim Boumelha endte med at blive valgt som kasserer med 22 stemmer flere end Juha Rekola.

»Det var ærgerligt, men imponerende, at vi uden kampagne kunne få så megen modstand mod Boumelha,« sagde Rasmus Mark Pedersen til hovedbestyrelsen.

Hvad går pengene til?

Rasmus Mark Pedersen fortalte, at det kom frem på kongressen, at hele IFJ samlet bruger færre midler på solidaritetsarbejde – safety-midler – end DJ, der i dag kanaliserer de indsamlede midler gennem IMS – International Media Support.

»Vi kunne ikke få nogen garanti for, hvad pengene går til. Vi har ingen oversigt over det,« forklarede Rasmus Mark Pedersen.

Men:

»Lars Werge fik indført, at der skulle laves selvstændige rapporter om safety-fonden, hvilket var fantastisk snedigt,« noterede Rasmus Mark Pedersen.

Ny præsident

På delegationens plusliste står også, at det lykkedes at få valgt en europæisk præsident, belgieren Philip Leruth.

Journalisten interviewede i sidste uge Philippe Leruth. Du kan læse interviewet om hans mærkesager her.

Philippe Leruth var de nordiske landes foretrukne kandidat og har da også åbent sagt, at han vil stå for en forandret linje i forhold til sin forgænger.

Og så var den danske delegation tilfreds med, at der blev vedtaget øget åbenhed om IFJ-dokumenter, bl.a. referater, og et forslag om en komité, der løbende skal se på forbundets brug af penge.

Det lykkedes også at få den svenske formand, Jonas Nordling, valgt ind i IFJ’s eksekutivkomite, selv om han ikke var fysisk til stede i Angers, som reglerne ifølge Rasmus Mark Pedersen normalt foreskriver.

Rasmus Mark Pedersen rundede sin beretning af med disse ord:

»Til sidst var der ikke tid til at diskutere arbejdsprogrammet på nogen måde. Så det blev vedtaget uden kommentarer.«

Fire af fem mål lykkedes

Rasmus Mark Pedersen konkluderede selv på delegationens succes:

»Jeg har ikke været med før, men det er mit indtryk, at det går fremad. Vi havde fem succeskriterier. Det eneste, der ikke lykkedes, var at få Jim Boumelha ud af forbundet.«

Han fortsatte:

»Jeg kan godt forstå, at man får lyst til at melde sig ud, men jeg forstår også argumentet om, at vi bedst laver det om, hvis vi møder op.«

Svar: Det virker absurd

Journalisten har bedt Jim Boumelha forholde sig til, at DJ’s delegation havde det som en af sine vigtige prioriteter at undgå, at han fik nogen tillidsposter i IFJ.

”Det virker absurd, at det er en høj prioritet i sindene hos den danske delegation til IFJ-kongressen at få mig fjernet som NUJ’s repræsentant i IFJ’s ledelse,” skriver han i en mail.

NUJ er det britiske journalistforbund, som Jim Boumelha er med i.

Jeg er demokratisk valgt

Jim Boumelha hæfter sig ved, at den danske delegation ikke fremsatte forslag til resolutioner, som var fokuseret på ”den rigtige verden, som journalister konfronteres med hver dag”.

”Forholdene for journalister, som bliver myrdet og truet rundt omkring i verden, den voksende trussel fra overvågning og kompromitteringen af journalistiske kilder, og at støtte kolleger, som vansmægter i fængsler, blot fordi de gør deres arbejde. Har den danske ledelse virkelig ikke noget bedre at give sig til end at lægge planer imod mig?”

Den nyvalgte kasserer understreger over for Journalisten, at han i ni år er blevet valgt som præsident for IFJ.

”Jeg har konsekvent vundet tilliden fra mange af IFJ’s medlemsforbund ved demokratiske valg, og jeg har vist sand internationalisme i min utrættelige opbakning til journalister i hele verden, som udkæmper rigtige kampe – ikke dem, der handler om smålig person-politik,” skriver Jim Boumelha.

Dermed står det klart, at klimaet fortsat ikke er det bedste mellem Jim Boumelha og det danske forbund. Tidligere i dag trak Lars Werge da også en kritisk udtalelse om Jim Boumelha tilbage, efter at det britiske forbund havde krævet det i et brev.

Werge: Ingen hemmelighed

Lars Werge svarer som delegationsleder på kritikken fra Jim Boumelha.

»Han kan mene, at det er absurd, men det er i hvert fald ikke et ukendt mål for ham. Det fik han allerede at vide for snart tre år siden, at vi ville. Grunden er, at Jim Boumelha har stået i spidsen for IFJ i ni år på en måde, vi er meget uenige i.«

Lars Werge anerkender, at den danske delegation ikke har stillet forslag til resolutioner på områder som udsatte journalister eller trusler.

»Det var, fordi der allerede var en række forslag, som vi støttede, for nogles vedkommende også fra talerstolen,« svarer Lars Werge.

Vi går op i “den rigtige verden”

Han tilføjer dog, at han ikke mener, det er en rimelig kritik, at den danske ledelse ikke går op i ”den rigtige verden”.

»Siden Jim Boumelha blev valgt til præsident sidst i 2013, har DJ samlet cirka 2 mio. kr. ind, som er blevet brugt på safety-arbejde. I samme periode har man i IFJ brugt cirka 200.000 euro – halvanden mio. kr. – på safety-arbejde. Det skal ikke være en konkurrence, men jeg synes, det er værd at nævne.«

Lars Werge tilføjer, at han håber, DJ i den kommende valgperiode kan ophæve fastfrysningen af safety-bidrag til IFJ.

»Det er et mål for os, at IFJ’s safety-fond aktiveres igen, for Jim Boumelha har ret i, at der foregår megen undertrykkelse ude i verden. Hvis der sker en øget gennemsigtighed, som vi har talt for, så vil vi kraftigt overveje at lægge penge i den fond igen,« siger han.

0 Kommentarer