Torsdag fik Steffen udsættelse på aktindsigt – stik imod Ombudsmandens udtalelse fra onsdag

Kun 27 timer og 55 minutter efter at Ombudsmanden havde slået fast, at Covid-19 ikke er en legitim begrundelse for at udsætte aktindsigt, fik Berlingskes Steffen McGhie netop den begrundelse igen (Opdateret kl. 16.25)

Covid-19 må ikke stå i vejen for at give aktindsigt til tiden, fastslog Folketingets ombudsmand, Niels Fenger, onsdag. Det skete, efter at han siden maj har fulgt sagsbehandlingstiderne i sager om aktindsigt hos sundhedsmyndighederne.

På baggrund af sin gennemgang skrev ombudsmanden også direkte til Sundheds- og Ældreministeriet, at sagsbehandlingstiderne på ministeriets område er bekymrende og skal nedbringes – og Covid-19 er ingen undskyldning.

Alligevel gik der kun 27 timer og 55 minutter fra Ombudsmandens udtalelse, til Berlingskes Steffen McGhie fik netop håndteringen af Covid-19 som begrundelse for, at Sundheds- og Ældreministeriet ikke kan behandle hans anmodning om aktindsigt inden for svarfristen på syv dage.

”Det er kritisabelt, at man i et land som Danmark kan opleve, at Folketingets ombudsmand kommer med en ret klar udmelding den ene dag, og så begynder danske myndigheder at tilsidesætte den i praksis umiddelbart efter,” siger Steffen McGhie.

De må rette ind

I beskeden til Steffen McGhie skriver ministeriet, at det skyldes ”den særlige situation omkring håndteringen af coronavirussygdom 2019”, at de ikke kan afgøre hans anmodning inden for fristen.

Han hæfter sig særligt ved, at det netop er Sundheds- og Ældreministeriet, den begrundelse kommer fra.

”Det er jo selvsamme ministerium, som Ombudsmanden har påtalt det her problem over for, som kort efter sender mig den forklaring,” siger Seffen McGhie.

Kan det ikke være, at ministeriet bare ikke har nået at rette ind, eller at afgørelsen var truffet før udtalelsen fra Ombudsmanden?

”Det kan man sige – og så alligevel ikke. En offentlig myndighed, et ministerium, må rette sig efter, hvad ombudsmanden siger. Og hvis udsættelsen her var besluttet før hans udtalelse, så skulle man jo have ændret beslutningen.”

Afventer svar fra ministeriet 

I et svar til Journalisten på kritikken fra Steffen McGhie skriver Sundheds- og Ældreministeriet, at sundhedsmyndighederne har iværksat forskellige initiativer for at nedbringe sagsbehandlingstiderne i sager om aktindsigt.

Blandt andet har Sundheds- og Ældreministeriet etableret et midlertidigt aktindsigtssekretariat med af tre jurister, en kontoruddannet og to studentermedhjælpere.

”Det er forventningen, at opnormeringerne vil medføre en betydelig forbedring af sagsbehandlingstiderne i aktindsigtssager inden for ministeriets område,” skriver ministeriet, som dog ikke svarer på, hvorfor de har udsat svar på Steffen McGhies aktindsigt med henvisning til corona.

Han fortæller, at han ”utallige gange” har fået corona som forklaring på lange svartider på aktindsigt. Og det undrer ham.

”Når man beder om aktindsigt i Covid-19-forhold, handler det jo om miljøoplysningsloven og ikke offentlighedsloven. Miljøoplysningsloven giver adgang til flere dokumenter, og derfor bør der heller ikke være så meget at rafle om. Det kalder netop på, at dokumenter om Covid kan behandles hurtigere end ellers,” siger han.

 

Opdateret kl. 16.25: Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet er tilføjet.

0 Kommentarer

Læs også

Ombudsmanden kritiserer borgmester for mail til journalist

Ombudsmanden: Myndigheders behandlingstider i sager om aktindsigt er bekymrende

16. DECEMBER 2020
”Først blev jeg lidt chokeret og svarede bare: Helt OK, pas på jer selv”

”Først blev jeg lidt chokeret og svarede bare: Helt OK, pas på jer selv”

24. AUGUST 2020