Ombudsmanden: Man må ikke afvise aktindsigt, fordi borgerne kan blive nervøse

Det var ikke i orden at afvise aktindsigt om corona-beredskabet for at undgå ”uro og panik”, fastslår ombudsmanden

Ombudsmanden har givet Ingeniørens journalist Andreas Lindqvist medhold i en klage over Region Sjælland. Klagen handler om en sag, hvor regionen i foråret 2020 gav afslag på aktindsigt i corona-beredskabet.

Regionen baserede blandt andet afslaget på, at man ville undgå at skabe panik eller bekymring i befolkningen.

Men den begrundelse duer ikke, fastslår Folketingets ombudsmand, Niels Fenger.

”Man kan ikke nægte aktindsigt i oplysninger om f.eks. kapaciteten på sygehusene ud fra en generel bekymring om, at borgerne bliver nervøse, hvis de kender de faktiske forhold,” udtaler han i en pressemeddelelse.

Journalist: Sagen er principiel

De tilbageholdte oplysninger handlede blandt andet om antallet af respiratorer i regionen, antallet af pladser og belægningsprocenten på regionens intensivafdelinger.

Journalist Andreas Lindqvist mener, ombudsmandens udtalelse er principiel.

”Afgørelsen er vigtig, fordi den gør det klart, at man skal have indsigt i myndighedernes dispositioner. At oplysningerne kan skabe bekymring i befolkningen, er ikke en generel undtagelse for aktindsigt,” siger han.

Ankestyrelsen var enig med regionen

Regionen begrundede afslaget med ”væsentlige skadevirkninger” og uddybede, at disse skadevirkninger var ”i forhold til at modvirke uro og panik i befolkningen”.

Andreas Lindqvist klagede over afslaget fra regionen til Ankestyrelsen. Her gav man regionen medhold. Men den vurdering er ombudsmanden altså uenig i.

Efter at Andreas Lindqvist klagede til ombudsmanden, og mens sagen var under behandling, modtog han akterne fra regionen. Ifølge ham var der faktisk en væsentlig historie i dokumenterne.

”Når man kigger i akterne, så fremgår det, at regionen var i bekneb med antallet af intensiv-pladser, som de kunne have fået brug for. Det var en ret væsentlig omstændighed at formidle til offentligheden,” siger han.

Regionen tager udtalelsen til efterretning

Hos Region Sjælland tager man ombudsmandens udtalelse til efterretning.

“Situationen i foråret var uden fortilfælde, og der var derfor ikke meget præcedens på området, hvilket Ankestyrelsens umiddelbare afgørelse i sagen også viste. Det har vi fået nu med Ombudsmandens vurdering,” lyder det i en mail fra presserådgiver Mikkel Romanius på vegne af regionen.

“I forbindelse med Ombudsmandens behandling af sagen og på baggrund af Ankestyrelsens vurdering om det tidsmæssige aspekt, lavede vi en ny vurdering af sagen i august, hvor vi valgte at give aktindsigt i sagen,” fortsætter han.

Opdateret 18/11 klokken 10.32: Region Sjælland har sendt en udtalelse, som er føjet til artiklen.

0 Kommentarer

Læs også

Jens og Tobias går til ombudsmanden: Nægtet ret til dataudtræk

31. JANUAR 2019

Jens og Tobias går til ombudsmanden: Nægtet ret til dataudtræk

31. JANUAR 2019