Sommerferie forsinkede aktindsigt til Line Gertsen – i strid med loven

”Jeg håber, ombudsmandens udtalelse vil vække eftertanke,” siger DR-journalist Line Gertsen, efter at det er slået fast, at KL ikke kunne udsætte hendes aktindsigtsanmodning på grund af ferielukning

Undersøgende korrespondent i DR Line Gertsen fik et bemærkelsesværdigt svar, da hun i sommer bad KL om aktindsigt i dokumenter om misbrug af NemID ved brug af overvågningsudstyr installeret på blandt andet bibliotekscomputere.

I svaret lød det nemlig, at KL holdt lukket i ugerne 28, 29 og 30, og at KL derfor hverken besvarede eller færdigbehandlede aktindsigtsanmodninger i den periode. Det overraskede Line Gertsen, som derfor klagede til Folketingets Ombudsmand.

”Den forklaring har jeg ikke fået før. Og jeg syntes faktisk, det ville være bekymrende og principielt, hvis offentlighedsloven de facto kan sættes ud af kraft på grund af sommerferie,” siger hun.

Loven gælder trods ferie

Ombudsmanden har nu taget stilling til sagen og konkluderer i en udtalelse, at offentlighedslovens krav om hurtigt svar på aktindsigtsanmodninger også gælder, selv om en myndighed holder lukket i en periode.

”En myndighed kan derfor heller ikke lukke ned for behandlingen af aktindsigtsanmodninger i f.eks. sommerferieperioden,” udtaler ombudsmand Niels Fenger i en pressemeddelelse.

Det svar glæder Line Gertsen.

”Jeg håber, at ombudsmandens udtalelse vil vække eftertanke de steder, hvor man ikke tager det fuldstændigt bogstaveligt at overholde tidsfristen. På den måde er hans afgørelse et tiltrængt skub i forhold til, at offentlighedslovens frister ikke er elastik i metermål, som mange myndigheder behandler det som,” siger hun.

Jul og nytår kan være undtagelse

Offentlighedsloven sikrer, at journalister og andre har krav på hurtige svar på aktindsigtsanmodninger. Som udgangspunkt skal sagen være færdigbehandlet inden syv arbejdsdage, efter at anmodningen er modtaget.

Loven åbner dog mulighed for, at svarfristen på syv arbejdsdage i nogle tilfælde vil kunne udsættes på grund af en myndigheds lukning i en sammenhængende periode. Det kan for eksempel være omkring jul og nytår, hvor der også vil være en række helligdage.

Dette gør sig dog ikke gældende i sommerferieperioden, og ombudsmanden mener derfor ikke, at denne undtagelsesmulighed betyder, at behandlingen af en aktindsigtsanmodning kunne udsættes hen over sommeren på grund af ferielukning.

”Jeg har forståelse for, at medarbejdere skal holde ferie, men myndighederne har et ansvar for at sikre en bemanding også i for eksempel sommerferieperioden, der som udgangspunkt gør det muligt at behandle aktindsigtssager inden for de frister, der er opstillet i loven og forarbejderne,” udtaler Niels Fenger.

0 Kommentarer