Radio4 går fri af mistanke om urent trav med annoncer

Efter en måneds granskning af Radio4’s køb af annonceplads i 20 dagblade i ejerkredsen kommer Radio- og tv-nævnet nu med sin konklusion: Radiostationens praksis har været uproblematisk – læs begrundelsen her

Det vakte undren, da Journalisten i juni kunne fortælle, at den statsfinansierede Radio4 havde købt annonceplads i 20 regionale og lokale dagblade, som alle var en del af ejerkredsen bag radioen.

”Det kan kaste mistanke om, at det ikke så meget er en annoncekampagne som en form for støtte til de medier, der er involveret,” sagde medieforsker Henrik Søndergaard fra Københavns Universitet dengang.

Han blev bakket op af Socialdemokratiets medieordfører, Jesper Petersen, der studsede så meget over Radio4’s valg af markedsføringskanaler, at han bad Radio- og tv-nævnet om at vurdere sagen.

Og det har nævnet nu gjort. I et svar til Jesper Petersen skriver nævnets formand, Caroline Heide-Jørgensen, at Radio4 har været forelagt medieordførerens henvendelse.

Og her fremgår det, at Radio4 går fri af mistanken om at kanalisere økonomisk støtte ud i ejerkredsen via annoncerne. Begrundelsen er, at Radio4 har fået annoncerne i de 20 dagblade i ejerkredsen billigt, eller med nævnets egne ord:

”Det fremgår af svaret, at stationen har forhandlet sig frem til favorable aftaler om annonceringen i ejerkredsens medier.”

Går ikke videre med sagen 

Priserne for annoncerne er streget over i den version af svaret til Jesper Petersen, som Journalisten har fået tilsendt fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Men på baggrund af svaret fra Radio4 mener Radio- og tv-nævnet ikke, at der er grund til at tro, at indrykningen af annoncer i virkeligheden var en økonomisk håndsrækning til medierne i ejerkredsen bag radioen.

”Radio- og tv-nævnet finder herefter ikke belæg for at antage, at de tilskudsmidler, som Radio4 har modtaget til bl.a. dækning af omkostninger ved at drive stationen, reelt skulle have været anvendt til at subsidiere ejerkredsen,” lyder det i svaret.

Og derfor går Radio- og tv-nævnet heller ikke videre med sagen, skriver det i svaret til Jesper Petersen.

Ramte 30 procent i målgruppen

Som Journalisten skrev i juni, havde de to annoncekampagner for Radio4’s programmer i efteråret 2019 og foråret 2020 ifølge mediernes prislister en samlet bruttoværdi på knap 1,7 millioner kroner.

De priser kunne man dog ikke regne med, sagde Radio4’s direktør, Anne-Marie Dohm, dengang og afviste urent trav. Hun forklarede, at Radio4 havde indrykket annoncer i medier, der bedst ramte en målgruppe med interesse i lokale og regionale forhold, og som ikke i forvejen lytter til taleradio.

Af Radio4’s svar til Radio- og tv-nævnet fremgår det, at kampagnernes i alt 124 forsideannoncer havde en dækningsprocent på 30 i målgruppen.

”Radioen opnåede hermed en både meget omfattende og intensiv annoncering til en lav pris,” skriver Radio4.

 

0 Kommentarer

Læs også

S-politiker anmelder Radio 4 til Radio- og tv-nævnet

S-politiker anmelder Radio 4 til Radio- og tv-nævnet

24. AUGUST 2020
Radio4 har købt annonceplads i 20 dagblade – alle i radioens ejerkreds

Radio4 har købt annonceplads i 20 dagblade – alle i radioens ejerkreds

30. JUNI 2020