Pressenævnet: POV International lod ikke krænket person komme til orde

Debatindlæg om tvangsfjernet barn krænkede en person, som ikke fik mulighed for at svare på kritikken. Chefredaktør siger, POV International fremover vil håndtere lignende debatindlæg anderledes (rettet)

I en ny kendelse udtaler Pressenævnet kritik af POV International for et debatindlæg bragt i november sidste år.

Debatindlægget handler om en dansk mor bosat i Spanien, der har fået sit barn tvangsfjernet af Københavns Kommune. Men debatindlægget nævner også en række personlige oplysninger om og beskyldninger af en nær pårørende til barnet.

Det skete, uden at POV International havde forelagt indholdet af debatindlægget for den kritiserede part, der således heller ikke havde fået mulighed for at komme til orde i forbindelse med debatindlægget.

Det har den kritiserede part klaget til Pressenævnet over, og hun får på flere punkter medhold i sin kritik.

Pressenævnet kritiserer POV International for at krænke hendes privatliv ved at bringe oplysningerne om den nære pårørende til barnet uden hendes samtykke. POV International får også kritik for ikke at have forelagt hende indholdet af artiklen forud for publicering, så hun fik mulighed for at svare på kritikken.

POV International har publiceret en meddelelse med kritikken fra Pressenævnet på sin hjemmeside.

Vil tackle debatindlæg anderledes

”Vi tager til efterretning, at Pressenævnet kritiserer os for ikke at have kontaktet klageren og forelagt indholdet for en udtalelse,” siger chefredaktør for POV International Annegrethe Rasmussen.

Ifølge Annegrethe Rasmussen havde debatindlægget til formål at belyse konflikten mellem den såkaldte Haagerkonvention og dansk sociallov, altså når dansk lovgivning støder sammen med internationale konventioner.

Hun fortæller desuden, at det er kommet bag på POV International, at det er nødvendigt at forelægge indholdet af et debatindlæg fra en ekstern skribent, da den kritiserede part i debatindlægget blev anonymt omtalt.

”Vi gik ud fra, at vi ikke med et eksternt debatindlæg, som ikke er en journalistisk artikel og som nævner en person anonymt, behøvede at forelægge indholdet for den anonymiserede person. Der tog vi fejl,” siger Annegrethe Rasmussen til Journalisten.

Pressenævnet skriver netop i sin kendelse, at det forhold, at der er tale om et debatindlæg og altså ikke en klassisk nyhedsartikel, ”ikke giver anledning til andet resultat”.

Ifølge de vejledende regler for god presseskik skal meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, undgås, ”medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale”, skriver nævnet i kendelsen.

Og selv om omtalen af en sag om tvangsfjernelse af et barn og baggrunden for tvangsfjernelsen er i offentlighedens interesse, burde POV International have bedt om samtykke til at bringe oplysningerne om det omtalte familiemedlem, skriver Pressenævnet i kendelsen.

Det får Annegrethe Rasmussen til at konkludere:

”Hvis vi i fremtiden modtager et lignende debatindlæg, vil vi tackle det anderledes.”

Ingen mulighed for at svare på kritikken

Pressenævnets andet store kritikpunkt er, at POV international ikke har givet klageren i sagen mulighed for at svare på de beskyldninger, der fremgår om hende i artiklen. Det er nævnets vurdering, at der er oplysninger i debatindlægget, som ”kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [klager]”.

”Udsagnene burde derfor have været forelagt [klager] forud for artiklens offentliggørelse, således at hun havde mulighed for at besvare beskyldningerne i sammenhæng med, at de blev fremsat,” skriver Pressenævnet i kendelsen.

Nævnet lægger vægt på, at dette er særlig vigtigt i de tilfælde, hvor kilden kan være farvet af personlige interesser.

”Det vigtigste, vi har lært af den her sag, er, at næste gang vil vi være bedre til at anonymisere. Så skal man også huske at forelægge, selv om parterne er anonymiseret, for så er man på den helt sikre side,” konkluderer Annegrethe Rasmussen.

Artiklen skal ikke slettes

Klageren i sagen er også utilfreds med, at POV International har afvist at slette artiklen. Men Pressenævnet afviser, at artiklen skal fjernes, fordi klagerens familierelation ikke længere fremgår i artiklen.

Klagen handler også om et billede af mor og barn, der var blevet publiceret i den oprindelige version af debatindlægget, og som klager ejer rettighederne til.

Annegrethe Rasmussen fortæller, at POV International ikke var klar over, at moderen til det tvangsfjernede barn ikke havde rettigheder til billedet, og at mediet valgte at fjerne billedet og erstatte det med et anonymt genrebillede, efter at de blev gjort opmærksom på det.

Derfor kritiserer Pressenævnet heller ikke på dette punkt POV International.

Rettet 09.06.2020 kl. 15.20: Vi har tidligere skrevet, at klagerens navn fremgik i POV Internationals artikel. Det er ikke navnet, men klagerens familierelation, der blev omtalt i den oprindelige version af POV Internationals artikel. Det er nu blevet rettet.

0 Kommentarer

Læs også

Lene Sarup

Skal RokokoPosten-artikler mærkes som ”satire”? Ja, mener pressenævnsmedlem

15. MAJ 2020
Aviser

Pressenævnet modtager flere klager, men færre får medhold

05. MAJ 2020