Overblik/ Forstå konflikten, der truer store dele af DR med nedlukning

Hvor mange ansatte bliver potentielt ramt af lockout og strejke i DR? Og hvad bunder konflikten i? Få svarene her (præciseret 29. maj 11.40)

Der er i dag varslet konflikt mellem de ansatte på overenskomst i Dansk Journalistforbund i DR og ledelsen i Danmarks Radio.

Konflikten bunder i de overenskomstforhandlinger, der lige nu pågår mellem DR og Dansk Journalistforbund.

Men hvad er egentlig op og ned, og hvor mange ansatte kan det ramme? Vi giver dig svarene her.

Hvad sker der lige nu?

Lige nu er der optræk til storkonflikt i Danmarks Radio.

Det er der på grund af de overenskomstforhandlinger, der kører mellem DR og ansatte i DR, der er på DJ-overenskomst.

På den ene side har ledelsen i DR mandag sendt et varsel om lockout af en mindre gruppe DJ-ansatte i DR.

På den anden side har Dansk Journalistforbund og de ansatte på DJ-overenskomst sendt et modsvar, hvor de truer med strejke for næsten alle ansatte på DJ-overenskomst i DR.

Begge parter har varslet, at henholdsvis lockout og strejke vil træde i kraft den 1. juni, hvor store dele af DR altså kan lukke ned.

Hvad er parterne uenige om?

Den største knast på forhandlingsbordet har været økonomien, fortæller formand for DJ Tine Johansen.

Inden forhandlingerne gik i gang, stod det klart, at de ansatte i DR ønskede en lønstigning på 8,1 procent – helst i basislønnen. Ligeledes ville de ansatte have startlønnen hævet.

Derudover skulle også freelanceres løn hæves, freelancere skulle have pension og ulempetillæg ligesom fastansatte, og så ville DR’s ansatte ikke give køb på den sabbat, der giver orlov med den løn, de optjener.

Det er især på spørgsmålet om den samlede lønpakke, parterne står meget langt fra hinanden.

Hvad går lockoutvarslet ud på?

Lockoutvarslet betyder, at en række medarbejdere i DR per den 1. juni – hvis der ikke lander en ny overenskomst inden da – ikke kan møde på arbejde eller få løn af DR.

Der er sendt både et lockoutvarsel til fastsansatte på DJ-overenskomst og de freelancere, der er på DJ’s freelanceoverenskomst i DR. Der er altså tale om to lockoutvarsler.

Journalisten har fået begge DR’s lockoutvarsler. I dem begge er der en lang gruppe af DR-ansatte, der ikke er omfattet. Med andre ord er kun en mindre del af DR’s ansatte på DJ-overenskomst ramt af lockouttruslen.

De medarbejdergrupper, der ikke er omfattet, er forskellige afdelinger under Nyheder, aktualitet og distrikter. De er:

 • Fagredaktioner: Udland, Indland, Samfund og Tema, Politik samt E&Ø, Viden og Teknologi
 • Distrikter
 • Newsroom
 • Produktion
 • DR Vejret
 • P1 Morgen og Orientering
 • Undersøgende og P1 dokumentar
 • Radioavisen
 • TV Avisen, 21 Søndag og nyheder på dr.tv
 • Deadline
 • dr.dk og digital

Hvad går strejkevarslet ud på?

Som modsvar på det lockoutvarsel har DJ sendt et strejkevarsel til DR.

Dette omfatter langt flere medarbejdere end DR’s lockoutvarsel.

Strejkevarslet betyder, at en lang række medarbejdere per 1. juni ikke møder op på arbejde i DR, hvis ikke der landes en ny overenskomst inden da. DJ vil betale deres løn via DJ’s strejkekasse.

De eneste medarbejdere, der er undtaget fra strejkevarslet, er DJ-medlemmer på Radioavisen og dr.dk. Resten er omfattet.

Hvor mange DJ-medlemmer er der ansat i DR?

Der er ifølge DJ ansat 850 DJ-medlemmer i DR. Det er altså potentielt rigtigt mange ansatte, der ikke møder op på arbejde den 1. juni i DR.

Det er uklart, præcis hvor mange DJ-medlemmer der er ansat på Radioavisen og dr.dk, men en del af de 850 DJ-medlemmer vil stadig skulle arbejde, selv hvis konflikten bliver til virkelighed.

Er det kun journalister, der varsler strejke?

Det er hovedsageligt redaktionelle medarbejdere, der er omfattet af DJ-overenskomsten i DR. Det gælder især journalister, men også produktionsassistenter, tilrettelæggere, forskellige redaktører, redaktionelle fotografer, visse visuelle medarbejdere og lignende er også omfattet af strejkevarslet. DJ har ikke et komplet overblik over alle arbejdsfunktionerne, der er omfattet.

Hvem er ikke omfattet af lockout- og strejkevarslet?

For det første er praktikanter og chefer i DR ikke omfattet af strejkevarslet.

Derudover er en medarbejder ikke omfattet af lockout- og strejkevarslet, hvis man er medlem af ét forbund men ansat på et andet forbunds overenskomst, altså hvis man for eksempel som DJ-medlem er ansat på AC-overenskomst.

Hvorfor truer DR med lockout?

Ifølge HR-chef i DR Nanna Abildstrøm varsler DR lockout for at presse på for at få overenskomstforhandlingerne afsluttet.

”Konfliktvarsel kan jo lyde dramatisk, men det er gængs praksis, når der forhandles i DR. Det handler ganske simpelt om, at det er et rigtig godt redskab til at sikre fremdrift i forhandlingerne,” skriver hun.

Om grunden til, at mange medarbejdere ikke er omfattet af lockoutvarslet, skriver hun:

”Netop på grund af situationen omkring corona og DR’s forpligtelse til under krisen at levere nyheder og information til danskerne, varslede vi ikke konflikt over for alle DR’s medarbejdere. Hovedparten af nyhedsproduktionen, beredskabet og udvalgte støttefunktioner var undtaget.”

Hvorfor truer DJ med strejke?

DJ mener, at et strejkevarsel var det eneste fornuftige svar på lockoutvarslet. Det siger formand for DJ Tine Johansen:

”Det er dybt besynderligt, at DR på den måde varsler en selektiv lockout med så mange undtagelser. Det stiller DJ’s medlemmer i en meget svær situation i en konflikt, hvis kun meget få bliver lockoutet. Det er derfor, efter meget svære overvejelser, at vi er endt med dette modsvar, som er et strejkevarsel per den 1. juni.”

Henrik Friis Vilmar, formand for journalistgruppen i DR, siger:

”Det er for at støtte op om de få, der var ramt af lockoutvarsel, at vi varsler strejke. Det så umiddelbart ud, som om DR varslede konflikt udelukkende for de medarbejdere, der er hjemsendte i forvejen på grund af corona. Det ville betyde, at DR ville kaste os alle ud i en meget langvarig konflikt, fordi ikke alle var omfattet.”

Hvad er næste skridt?

Det er planen, at DR og DJ fortsætter med de forhandlinger, der allerede står i kalenderen.

I dag og i morgen forhandler parterne i mindre arbejdsgrupper, mens det næste store forhandlingsmøde er planlagt til den 27. maj.

Når der er indsendt lockoutvarsel og strejkevarsel, bliver Forligsinstitutionen også involveret. Derfor er det meget, meget sandsynligt, at DJ og DR én af de kommende dage bliver indkaldt til møde i ’forligsen’, hvor de skal redegøre for, hvad uenigheden i forhandlingerne består i.

Herefter vil Forligsinstitutionen kunne gøre forskellige ting. Det er muligt, den stoler på parterne og lader dem forhandle færdig selv. Den vil også kunne indkalde til ekstra forhandlingsmøder, eksempelvis når der er meget kort tid til strejke og lockout.

Det er også muligt, hvis Forligsinstitutionen vurderer, at der kun mangler mere tid for at nå til enighed mellem parterne i forhandlingerne, at denne udskyder datoen for strejke og lockout med flere uger.

Hvilket scenarie, der præcis vil udspille sig, er endnu uklart. Journalisten dækker udviklingen løbende.

Præciseret 29. maj 11.40: I Afsnittet ‘Hvem er ikke omfattet af lockout- og strejkevarslet?’ fremgik det tidligere, at bl.a. ansatte på AC-overenskomst og på HK-overenskomst ikke er omfattet af konfliktvarslet. Men de medarbejdere, som ikke er omfattet, er dem, som er medlem af ét forbund og ansat på en overenskomst der forhandles af et andet forbund.

4 Kommentarer

Andreas Hansen
24. MAJ 2020
Er lønnen i DR ikke væsentligt højere end overenskomsten og den gennemsnitlige løn andre steder? Det bliver en dyr omgang for os alle i DJ, hvis DR-medlemmer lockouter og derfor skal have lønnen betalt af os alle.

Et stort problem i DR er jo, at nogle 'stjerner' er ansat på gunstige freelance-vilkår, så de kan arbejde udenfor DR. Læs: Mads Steffensen, Tine Gøtzsche, Ulla Essendrup mv. - måske skulle der sættes en stopper for det, så ansættelser og dermed løn bliver mere 'lige'.

Jeg tænker, at der er andre steder i branchen, hvor denne kamp burde tages.
Niels Riis Ebbesen
21. MAJ 2020
I gamle dage da DR sad alene på TV-markedet, og det kun var et lille fåtal, som kunne se svensk og tysk TV, der var truslen om en sort skærm et effektiv våben, når der skulle forhandles en ny overenskomst.

Men nu om stunder er udbudet af kommercielle TV-kanaler og streamingtjenester så stort, at DR skyder sig selv i foden, ved at ekskludere sig selv fra markedet.

Store dele af befolkningen kan nemt få den oplevelse, at de sagtens kan undvære DR, så de stiller krav om, at DR ikke længere skal være licensfinansieret.
Michael Kjærgård
21. MAJ 2020
Hvorfor må vi ikke få at vide hvem den 'mindre gruppe DJ-ansatte' er, som er blevet lockoutvarslet, og ikke mindst hvor mange de er? Fordi det vil afsløre uproportionaliteten i DJ's svar? Eller? Jeg kan se at Ole O andetsteds henviser til denne artikel som svar på alle uklarheder. I så fald må noget være blevet slettet i redigeringen.
Barbro knudsen
20. MAJ 2020
Det er ikke rigtigt atmedarbejderne på de øvrige overenskomster ikke er omfattet af lockout. DR var sendt konfliktvarsel til samtlige forbund i DR. Og samtlige forbund har modsat sendt konfliktvarsel til DR.

Læs også

DR forlangte at se alle kommuners beredskabsplaner inden for to dage - nu beklager DR

DR er truet af stor strejke midt i coronakrisen

19. MAJ 2020
Tine Johansen

DJ om storkonflikt i DR: Dybt besynderligt lockoutvarsel

19. MAJ 2020
<span class=DR om lockoutvarsel: Det er helt efter køreplanen">

DR om lockoutvarsel: Det er helt efter køreplanen

19. MAJ 2020
Henrik Vilmar

DR-ansatte: Vi vil have mere i løn

27. APRIL 2020