Over halvdelen af de studerende får stadig ikke den læring, de har krav på

Det halter stadig med at få medierne til at leve op til den praktikantaftale, der skulle sikre de journaliststuderende mere læring mod et fald på 3.000 kroner i løn. Over 60 procent får ikke de læringsdage, de har krav på, viser DJ’s egen undersøgelse (Rettet den 27/02 kl. 12.30)

60 procent.

Fakta om praktikantaftalen

Praktikantaftalen er den overenskomst, som fastsætter løn- og arbejdsvilkår for studerende i lønnet praktik i mediebranchen.

Den nye aftale faldt på plads i marts 2018 efter to års forhandlinger mellem Dansk Journalistforbund og de fire arbejdsgivermodparter, Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA), DR, TV 2 og TV 2 Regionerne.

De væsentligste ændringer i den nye aftale var:

Lønnedgang fra 16.126 kroner til 13.500 kroner per måned for praktikanter, der starter i praktik 1. august 2018 og derefter.

Krav til uddannelse af praktikantvejledere senest et halvt år efter vejlederens tiltræden i stillingen.

Krav om læringsplan og seks hele læringsdage per semester (1 dag per måned), hvor praktikanten ikke er underlagt produktionskrav.

Krav om løbende opgavefeedback fra enten vejleder eller nærmeste leder. Individuel feedbacksamtale minimum én gang per måned.

Ret til barsel med løn og ret til at genoptage praktikperioden efter endt barsel. Perioden vil blive forlænget med det antal uger, som praktikanten har haft orlov.

Kommunikations-
studerende fra DMJX bliver omfattet af den kollektive aftale og skal ikke længere selv forhandle løn og vilkår på 6. semester.

Så stor en andel af de journaliststuderende, der har været i praktik i 12 måneder det seneste år, har ikke fået alle de læringsdage, de ifølge den heftigt debatterede praktikantaftale har krav på.

Og 62,5 procent i 18 måneders praktik har heller ikke fået alle de læringsdage, de skal have.

Det viser en undersøgelse med 159 deltagere, Dansk Journalistforbund har fået lavet af, hvordan det går med at implementere praktikantaftalen på medierne. 10 procent, der har været i praktik i 12 måneder, angiver i undersøgelsen, at de slet ikke har fået nogen læringsdage.

Aftalen blev indgået i 2018 og skar 3.000 kroner af de studerendes praktikantløn fra cirka 16.000 til 13.000 kroner om måneden – til gengæld skulle de studerende have mere sparring og læring i retur.

At det står så skidt til med at give de studerende den ene læringsdag, de har krav på om måneden, vækker skarp kritik fra Danske Mediestuderende.

”Det er foruroligende, at så få får det antal dage, de har krav på, når vi gav køb på løn for at få produktionsfrie dage, hvor vi kan fordybe os,” siger forkvinde Mie Hovmark.

”Det er dage, hvor vi kan fordybe os i en gren af vores fag uden at skulle nå en deadline eller levere et produkt. Når de ikke får det, er det klart, det går ud over praktikanternes læring,” siger hun.

Formand for Dansk Journalistforbund Tine Johansen ærgrer sig også.

”Det ser ud til, at det langtfra er alle praktiksteder, der har fundet ud af, hvordan man efterlever denne aftale. Der er mildt sagt plads til forbedring,” siger Tine Johansen.

”Hvad sagde vi”

En undersøgelse lavet af Journalisten blandt de journaliststuderende i 2019 tegnede samme billede. Her kunne 43 procent af de journaliststuderende fortælle, at de ikke fik alle de læringsdage, de har krav på.

Det ser med andre ord altså endnu værre ud nu end i Journalistens undersøgelse. Dengang rejste Danske Mediestuderende også kritik af implementeringen af aftalen og krævede, at det skulle forbedres.

”Det er altid træls at sige ”hvad sagde jeg”. Men hvad sagde vi. Vi vidste godt, det haltede med implementeringen,” siger Mie Hovmark i dag.

Vi kunne beskrive det samme problem for et år siden – synes du, DJ siden da har gjort nok for at ændre på det?

”Nej. Vi har i et godt stykke tid snakket om at sikre, at både praktikanter, praktikantvejledere, arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter er informeret om, hvad overenskomsten byder på. Her kunne man sagtens sætte ind med mere kommunikation og dialog med parterne,” siger Mie Hovmark.

”Undersøgelsen er selvfølgelig også i sig selv et forsøg på at informere om det. Men vi har som organisation ikke gjort det godt nok, og det har DJ heller ikke.”

DJ: Selvfølgelig er det ikke godt nok

I Dansk Journalistforbund er formand Tine Johansen enig i, at der skulle være gjort mere for at implementere aftalen.

Skal DJ gøre mere for, at denne aftale bliver efterlevet?

”Selvfølgelig skal vi det. Vi underviser allerede praktikantvejledere og tillidsrepræsentanter i aftalen. Det er dem, der er med til at løfte den derude. Vi skal sikre os, at de ved, hvad de skal gøre.”

Kan I gå mere i dialog med praktikstederne?

”Det er ikke så længe siden, vi holdt møde med arbejdsgiverne, der for to år siden indgik aftalen. Når vi sidder sammen, fortæller de, hvordan de arbejder med det ude på praktikstederne. Men noget tyder jo på, at den rette viden om aftalen ikke er kommet ud til alle.”

Da vi undersøgte det i 2019, var der 43 procent, der ikke fik de læringsdage, de skulle have. Det ser ikke ud til, at det er blevet bedre. Er det godt nok?

”Selvfølgelig er det ikke godt nok.”

Hun opfordrer praktikstederne til at sætte sig bedre ind i aftalen og sørge for at leve op til den. Og så håber hun, at praktiksteder, der har succes med at bruge læringsplaner og lave gode læringsdage, vil give deres erfaringer videre.

”Jeg håber, at de praktiksteder, der har fundet nøglen til at gøre det her godt, vil hjælpe med at udbrede deres viden om, hvordan de gør det. Og så håber jeg, at praktikstederne vil gå ind i det site, vi har lavet til praktikantvejledere med konkrete læringsdage og gode råd til læringsplaner.”

”Hamrende vigtigt, at de studerende får, hvad de har krav på”

Journalistens undersøgelse i 2019 viste ligeledes, at 37 procent af de studerende ikke fik en personlig læringsplan, som de har krav på.

I DJ’s undersøgelse angiver 32 procent, at de ikke har fået en læringsplan.

Mie Hovmark mener ikke, at problemerne kan bortforklares med, at praktikantaftalen trådte i kraft i sommeren 2018.

”Lønnedgangen kunne de effektuere fra dag til dag. Trivsel og læring tager længere tid, men det er ikke en undskyldning. Det er hamrende vigtigt, at de studerende får, hvad de har krav på,” siger hun.

Rettet den 27/02 kl. 12.30. Journalisten havde i første omgang på baggrund af Dansk Journalistforbunds artikel om undersøgelsen skrevet, at 77 procent af journaliststuderende, der er i praktik i 12 måneder, ikke fik de læringsdage, de har krav på. Efter at have fået udleveret de præcise resultater fra undersøgelsen kan Journalisten konstatere, at der er tale om cirka 60 procent, der er i praktik i 12 måneder, der ikke har fået de læringsdage, de har krav på. Journalisten beklager fejlen.

10 Kommentarer

Lene Rimestad
6. MARTS 2020
Jeg skrev noget, da artiklen udkom, men det blev ikke udgivet. Røg nok i et trolle-filter;-)

Kære praktikanter: Uden jer kommer det her ikke til at rykke. Ja, det er arbejdsgivernes ansvar, og ja, det er DJ's ansvar, men det er OGSÅ jeres ansvar.
En aftale er kun ord. Aftalen skal udleves, og det kræver, at I også går til forbundet, tillidsfolk, praktikantvejledere, chefer og kolleger, når den ikke gør det. I kan ikke forvente, at andre skal opdage, når det ikke fungerer.

Tænker I på hinanden i det her spil? Handler det kun om pengene for jer? Eller handler det også om at få et nedskrevet afsæt for nogle bedre arbejdsvilkår, læring og opmærksomhed i travle mediekoncerner? En aftale, som måske kunne gavne de af jer, som ikke får feedback, ikke får en plads ved morgenmødet, ikke får lov til ret meget eller modsat: At der bliver forventet alt for meget af jer? Hvorfor ikke snakke kvalitet i uddannelsen i stedet for penge? Fordi det er det forsøg, som forbundet nobelt gjorde med aftalen. Og pludselig handler det om penge og om, at NOGEN skal gøre noget. I kan som praktikanter også være med til at gøre noget. Måske ikke kun for jer selv, men for dem, der ikke får en god uddannelse på praktikstedet.

Og selvfølgelig skal aftalen evalueres. Min fornemmelse er, at de gode arbejdspladser er blevet endnu bedre til at uddanne praktikanter. Jeg tror, at de middelmådige er blevet lidt bedre. Og de dårlige er bare stadig dårlige. Jeg kan sagtens fremhæve gode praktiksteder, men finder I som praktikanter dem? Eller ser I på nogle andre parametre? Geografi/image?

Det kunne være godt med et løbende evalueringssystem, hvor praktikanterne svarer på et online-spørgeskema efter praktikken med spørgsmål om feedback, læringsdage, praktikantvejleder og læringsplan. Og med navn på firmaet, så man efter et stykke tid kunne lægge det online, så alle kan se, hvilke arbejdspladser der ikke giver det, som de skal give.

Det ville sætte navn på de steder, der ikke lever op til aftalen.
Ida Sønderby Rosgaard
27. FEBRUAR 2020
Selvfølgelig har arbejdsgiverne også et ansvar her. Men er man ikke temmelig naiv eller på afveje med en anden dagsorden, når man som fagforening bytter en pose moneter med en hensigtserklæring? Læg dertil, at FU også egenhændigt afskaffede lønstatistikken for derefter at foretage en grundigere undersøgelse på foranledning af tidligere HB-medlem Per Schultz-Knudsen, som undrede sig over, hvordan GDPR skulle kunne blokere for en retvisende lønstatistik:
https://journalisten.dk/lonstatistikken-staekket-knap-halvt-sa-mange-besvarelser-som-sidste-ar/
Jan Dyberg, Lektor på journalistuddannelsen på DMJX
27. FEBRUAR 2020
Helt enig med Christopher. Hvor er arbejdsgiverne i denne debat - og i denne artikel??? De her indgået en aftale til gengæld for en stor lønnedgang. Det er vel først og fremmest dem, der ikke lever op til aftalen, der skal kritiseres - og som skal forklare og forsvare sig...eller hur???
Michael Kjærgård
27. FEBRUAR 2020
Hykleriet driver ned ad væggene i den sag. HB huggede med åbne øjne 3.000 kr. af månedslønnen for de medlemmer der tjener mindst og opfandt efterfølgende en obligatorisk praktikantvejlederuddannelse for at det skulle se ud som om de fik noget andet i stedet. Og når det så nu - surprise! - viser sig at praktikanterne ikke får de læringsdage de har betalt dyrt for, så håber DJ at praktikstederne 'vil hjælpe med at udbrede deres viden'. Vorherrebevares. Hvis DJ-medlemmer på en voksenaftale oplever at den bliver brudt, vil DJ så også bare håbe på at nogen klarer det selv?
Christopher Bering Baden
26. FEBRUAR 2020
Plejer det ikke at være god skik at lade modparten give svar på kritik? (For er det ikke mediearbejdsgiverne, som kritikken er rettet mod? Det er vel dem, der ikke har leveret sin andel af indgået aftale. Eller har jeg misforstået noget?)

Flere

Læs også

Lykke, Huda og mange andre studerende får ikke, hvad de har krav på

09. APRIL 2019

Efter ny praktikantaftale: Studerende vil holde mediebosser i ørerne

20. MARTS 2018