Efter ny praktikantaftale: Studerende vil holde mediebosser i ørerne

”Når vi har betalt så dyrt for det her, skal det virkelig også være i orden,” siger formand for DJ RUC, efter at den nye praktikantaftale faldt på plads i går. Efter nederlaget vil hun og de mediestuderendes formand kæmpe for, at de forbedringer, de får til gengæld for løn-tab på omkring 20 procent, realiseres

I går aftes stemte Dansk Journalistforbunds (DJ) hovedbestyrelse ja til en ny praktikantaftale, som ikke vækker udelt begejstring blandt de mediestuderende.

Praktiklønnen bliver sat ned fra 16.621 til 13.500 kroner om måneden for studerende, der kommer i praktik fra 1. august og fremover.

Til gengæld har de studerende fået indført en række krav til arbejdsgiverne, som blandt andet skal sikre, at de lærer mere, mens de er i praktik. For eksempel skal kommende praktikanter have én dag om måneden, hvor de ikke indgår i produktionen.

Det bliver en stor opgave”

For Thilde Høybye, der er medlem af DJ’s hovedbestyrelse og formand for Danske Mediestuderende, handler det nu om at sikre, at de dyrt købte krav realiseres.

”Nu skal vi sikre, at praktikstederne lever op til alle de her krav. Det vil vi gøre alt for at kæmpe for. Det bliver en stor opgave,” siger hun.

Det er Majlinda Urban enig i. Hun er formand for DJ RUC – én af seks medlemsafdelinger i Danske Mediestuderende.

”Hvis ikke det bliver til virkelighed, så er vi blevet solgt rigtig billigt uden at få noget igen,” siger hun.

”Mit engagement i Danske Mediestuderende kommer fremover til at handle om at presse hårdt på – både over for DJ og arbejdsgiverne – for, at når vi har betalt så dyrt for det her, så skal det virkelig også være i orden,” siger hun.

Thilde Høybye fortæller, at man nu skal i gang med at klæde tillidsrepræsentanter og praktikvejledere på til opgaven.

Her er de studerendes krav

De studerende har fået indført følgende krav til gengæld for lønnedgangen: 

– Læringsdage svarende til én dag om måneden, hvor praktikanten ikke deltager i produktionen.

– Systematisk feedback: Minimum én individuel samtale om måneden

– Læringsplaner, der anbefales evalueret hver tredje måned

– Obligatorisk praktikantvejlederuddannelse

– Retten til at vende tilbage til sit praktiksted efter barsel

– Kommunikationsstuderende på DMJX, der er i praktik på sjette semester, bliver dækket af aftalen.

Stemte nej – balancen var skæv

Mens de studerende er glade for de seks krav, så er de ikke glade for aftalen som helhed.

”Hvis jeg skal se det som formand for Danske Mediestuderende, så er det en dyrt købt sejr,” siger Thilde Høybye.

Hun stemte – som den eneste studerende blandt hovedbestyrelsens 15 medlemmer – nej til aftalen, oplyser hun.

”Et flertal af lokalforeningerne i Danske Mediestuderende mener, at aftalen har et ulige forhold mellem lønnedgang, og hvor meget læring der kom ind i aftalen. Jeg lytter selvfølgelig til flertallet. Det er bevæggrunden for, at jeg i går valgte at stemme nej,” siger hun.

De føler sig snydt”

Danske Mediestuderende fik fremlagt aftalens hovedpunkter 10. marts. Fem dage senere mødtes organisationens samarbejdsudvalg for at stemme om, hvilken position de studerende skulle indtage. 

Resultatet blev, at Danske Mediestuderende ikke ville bakke op om aftalen. Og efter afstemningen lancerede organisationen en kampagne, som Journalisten beskrev i går.

”Hele budskabet var, at der er en skævhed i balancen i aftalen,” siger Majlinda Urban.

”Men det er ret vigtigt for os at understrege, at vi ikke kritiserer de enkelte krav, isoleret set. Vi kritiserer, at der ikke er en balance. Det mener vi stadig ikke. Nu er aftalen bare vedtaget.”

Holdningen deles af mange studerende, der ikke tager del i det fagpolitiske arbejde, fortæller Majlinda Urban.

”Jeg har klart den fornemmelse, at de praktiksøgende, der skal søge praktik om mindre end en måned, føler sig snydt. Og de er rent ud sagt ret vrede,” fortæller hun.

Samlede 500 underskrifter

På to dage – torsdag 15. marts og fredag 16. marts – samlede Danske Mediestuderende 500 underskrifter imod aftalen blandt de studerende.

”Hverken jeg eller formandskabet for KaJ og KaJO har mødt nogen studerende, der ikke vil skrive under. Det er mit klare indtryk, at alle dem, vi har haft mulighed for at tale med, har skrevet under,” siger Majlinda Urban.

Mandag fremlagde repræsentanter for Danske Mediestuderende underskrifterne for hovedbestyrelsen i DJ. Formålet var at få hovedbestyrelsen til at stemme nej til aftalen – hvorpå forbundet skulle tilbage til forhandlingsbordet med arbejdsgiverne.

Men underskrifterne gjorde altså ikke noget afgørende indtryk på hovedbestyrelsen.

Alt er ikke skidt

Thilde Høybye glæder sig dog over, at praktikstederne nu er forpligtet til at give de studerende en endnu bedre uddannelse. 

Hvis vi kigger på de seks forbedringer – hvad er så den største sejr?

”Der ligger en sejr i, at de kommunikationsstuderende på de store mediearbejdspladser er kommet med. At vi har udvidet dækningsområdet,” siger Thilde Høybye.

Majlinda Urban fremhæver den samme del af aftalen:

”Det er ganske vist kun de kommunikationsstuderende på sjette semester på DMJX, der er omfattet. Og det er kun TV 2, TV 2 Regionerne, DR og Danske Mediearbejdsgivere, der er omfattet. Bureauer, ministerier og så videre er ikke omfattet. Men håbet er, at det her kommer til at fungere som en løftestang for alle andre kommunikations-praktikstillinger. Det har vi tænkt os at kæmpe en brav kamp for.”

Majlinda Urban fortæller, at hun betragter de kommende år som en prøvetid.

”Hvis stressniveauet for de mediestuderende stadig ligger lige så højt om nogle år, som det gør lige nu, så vil det for mig være et bevis på, at praktikantaftalen ikke har virket efter hensigten,” siger hun.

0 Kommentarer