Nyt datajournalistik-site får 2 mio. kr. i mediestøtte

Folkene bag Kforum har fået 2 millioner kr. i mediestøtte til at skabe en ny portal for datajournalistik. Målet er at kvalificere samfundsdebatten »ved at insistere på det faktuelle grundlag«, siger redaktør Timme Bisgaard Munk. Indtægterne skal primært komme fra kursusaktiviteter

Modtagerne af de sidste 7 millioner kr. i mediestøtte fra dette års innovationspulje blev i går offentliggjort af Kulturstyrelsen.

Særligt to nye medier blev favoriseret af Medienævnet i denne omgang: Det Nye Zetland med 4 millioner kr. og Bias med 2 millioner kr. Mens Det Nye Zetland er et efterhånden velkendt og meget omtalt projekt, så har folkene bag webmediet Bias gået mere stille med dørene.

Initiativtagerne til Bias er folkene bag sitet Kommunikationsforum, Kforum, med redaktør Timme Bisgaard Munk i spidsen. 

»Vi er positivt overraskede. Det er svært at få mediestøtte, så det er et stort skulderklap for os,« siger Timme Bisgaard Munk.

Vil insistere på fakta

Tanken med Bias er at skabe et nyt selvstændigt webmedie, der med datajournalstik og fakta skal forsøge at kvalificere debatten og den journalistiske dækning af de vigtigste og varmeste emner i den hjemlige samfundsdebat. 

»Målet er at gøre danskerne klogere og løfte den journalistiske dækning ved at insistere på det faktuelle grundlag. Ved at tilføje reel viden i form af konkrete fakta i en grafisk skarpvinklet, appellerende og interaktiv form kan Bias både sætte dagsordenen og newsjacke den debat, der i dag ofte kører på gammel viden, løsrevne tal, løse påstande og personkonflikter,« siger Timme Bisgaard Munk.  

Er de etablerede medier efter din mening for dårlige til at opsøge de rigtige data og fakta?

»De etablerede medier gør det godt. Men vi vil gerne udforske de muligheder, som den digitale revolution giver i form af nye typer af data og datavisualisering. I dag er det især store virksomheder og staten, der har adgang til de nye datakilder. Vi ønsker at give datagevinsten videre til borgerne og give andre medier lyst til at arbejde mere med datajournalistik,« siger Timme Bisgaard Munk. 

»Nu skal vi fejre, at vi har fået pengene. Og så vil vi gå ud og ansætte nogle dygtige datajournalister. Vi har tidligere fået penge fra innovationspuljen til en forundersøgelse af projektet. Derfor har vi allerede bygget portalen i en demoversion. Planen er, at vi kan gå i luften inden for en overskuelig fremtid,« siger Timme Bisgaard Munk.

Twitterstrømme og luftforurening

Han vil dog ikke sætte tal på, hvor mange journalister der skal hyres, eller en præcis dato for lanceringen af sitet. Bias skal være et selvstændigt site, men det er Kforum, som har lagt et betydeligt beløb til den egenfinansiering, som er et krav for at få mediestøtte fra innovationspuljen.

»Tanken er også at gøre Bias til en portal for datajournalistik i forlængelse af den community building og videndeling, som vi har haft succes med hos Kforum,« siger Timme Bisgaard Munk.

Han nævner blandt andet analyser af twitterstrømme og projekter med brugergenereret data som mulige eksempler på projekter.

»Jeg drømmer eksempelvis om at lave et projekt om luftforurening, hvor folk selv samler data ind til projektet,« siger Timme Bisgaard Munk.

Sitet skal være frit tilgængeligt, og indtægterne skal komme fra kursusaktiviteter i stedet for abonnementer. 

»Vi vil netop gøre vores site gratis, når det bliver støttet med skattekroner. Så skal det komme alle borgere til gode. Vi ønsker også, at vores historier og analyser skal spredes mest muligt via de sociale medier, og det kan vi ikke forene med en betalingsmur,« siger Timme Bisgaard Munk. 

Indtægter fra kursusaktiviteter

Bias vil derimod ikke sige nej til annoncer. Men pengene skal primært komme fra at lave efteruddannelseskurser for kommunikationsfolk og journalister.

»Man kan ikke leve af bannerannoncer på et nichesite. Vi lægger op til en model med kursusaktiviteter og efteruddannelse, som vi skal tjene penge på. Vi vil også arbejde med datadrevet branding content for private virksomheder. Det vil være skarpt adskilt fra den redaktionelle del af portalen, men skal være med til at sikre, at projektet er økonomisk bæredygtigt,« siger Timme Bisgaard Munk.  

For at få tilsagn om mediestøtte skal Medienævnet vurdere, at der er en udsigt til en selvbærende forretningsmodel for mediet.

Tidligere i år lukkede kulturmagasinet Doxa og afleverede 150.000 mediestøttekroner tilbage til Kulturstyrelsen, fordi folkene bag Doxa ikke længere selv troede på, at de kunne få mediet til at løbe rundt.

Hvad er udsigterne til, at Bias kan blive økonomisk bæredygtigt uden mediestøtte?

»Det har vi store forventninger og stor tiltro til. Vi har igennem mange år drevet Kforum uden mediestøtte og skabt en bæredygtig forretning med en god overskudsgrad. Vi har nogle forudsætninger og en historik, som vi håber at kunne bruge til også at gøre Bias til en sund forretning,« siger Timme Bisgaard Munk.  

2 Kommentarer

Mads Kristensen
21. NOVEMBER 2015
Meget enig, Christian. Man
Meget enig, Christian. Man kunne også sige, det er en smart måde at få skatteyderne til at betale for KForums markedsføring.
Christian Vangsø Bentsen
19. NOVEMBER 2015
Læser man hvad der rent
Læser man hvad der rent faktisk bliver sagt så får "bias" eller "asymmetri" 2 millioner kr. således at K-Forum kan udvide deres kursusaktiviteter.
http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/kforum-fik-afslag-paa-mediestoette-i-2014

Første gang lader vi ham anden gang (ikke) ligeså...

"Bias"s webmedie med "datajournalistik" findes jo ikke men oprettes til lejligheden.

Eller?