Hjælpende hånd til papiravisen

Dansk firma har udviklet app, der skal kombinere papiravisens overblik med digitale muligheder. I dag bliver resultatet præsenteret i Berlin. Ambitionerne er enorme: »På sigt kan app’en gøre overgangen fra papir til web rentabelt,« vurderer direktør Jens Funder Berg

Firmaet Visiolink og Aarhus Universitet har udviklet en ny app, der skal kombinere papiravisens overblik med de digitale muligheder for navigation og interaktivitet.

Journalisten har tidligere skrevet om, hvordan projektet i en pilotundersøgelse fandt frem til, at avislæserne helst vil have designet fra papiravisen, når de læser på tablet.

»Hvis man bevæger sig væk fra de der meget kendte formater, så siger det *puff*, og så forsvinder betalingsvilligheden,« forklarede Martin Brynskov, lektor og forsker i mobile medier på Aarhus Universitet, dengang til Journalisten.

Nu er app’en færdigudviklet, og i dag mandag bliver den præsenteret på World Publishing Expo i Berlin.

Ifølge folkene bag app’en kan den automatisk re-layoute ”papiravisens indhold til et format, der er optimeret til tablets og smartphones. Systemet kan ud fra størrelse på billeder og overskrifter, artiklernes placering og en række andre parametre selv prioritere og placere stoffet i app’en”.

Og den feature kan angiveligt skubbe læserne fra papir til web.

»Avislæserne kommer med en opdragelse og forventning om, hvordan stoffet bliver prioriteret: En stor overskrift og et stort billede betyder, at noget er vigtigt. De konventioner har man undervurderet, når man er gået digitalt,« mener administrerende direktør i Visiolink, Jens Funder Berg.

Han forklarer, at samarbejdet med Aarhus Universitet viste, at læserne af webaviser på tablets ønsker en start og en slutning, hvilket de nuværende webaviser med kontinuerlig udskiftning af artikler ikke giver. Samtidig vil læserne have en klar redaktionel prioritering af stoffet, og en fælles referenceramme om nyhederne, som webaviserne sjældent giver.

Visionerne bag app'en er store:

»På sigt kan app’en gøre overgangen fra papir til web rentabelt. Det skyldes, at læserne, der ligger i vadestedet mellem den traditionelle avis og den digitale, bliver hjulpet på vej. Dermed bliver læserne ikke tabt.«

»Den dag et dagblad vælger at droppe papiret, skal de jo ikke miste forretningen. De skal være trygge ved, at læserne fortsætter på anden digital platform, der produktionsteknisk er billigere at holde i drift,« fortsætter Jens Funder Berg.

0 Kommentarer