Har DR et medansvar for stress i eksterne tv-produktioner?

Stress-problemer er et vigtigt fokus for DR, fastslår underdirektør i DR. Men mediehuset stiller ikke skriftlige krav til arbejdsmiljøet på de produktioner, der bliver lavet ude i byen, siger han: ”Vi spørger ikke producenterne, om de har problemer med stress.” DR skal nu mødes med DJ om branchens stress-problemer

Tv-branchen er præget af stress og pressede arbejdsforhold. Det har Journalisten fortalt om i en række artikler.

Når ansvaret for branchens stressproblemer skal placeres, er tendensen, at pilen peger opad i fødekæden. De menige medarbejdere peger på deres ledelser, og ledelserne peger på deres kunder – ofte de store broadcastere som DR og MTG. 

Spørgsmålet er: Er der kædeansvar ved tv-produktioner? Har kunderne – de store broadcastere som DR og MTG – et ansvar, når medarbejderne hos produktionsselskaberne går ned med stress?

DR: Vi har fokus på stress

Lau Rabjerg-Eriksen, der er administrerende direktør for Nordisk Film TV, sagde før jul til Journalisten, at problemet må løses i samarbejde med de tv-stationer, der udstikker de økonomiske vilkår for produktionerne.

DR køber årligt eksterne produktioner for en halv milliard kroner og er derfor en stor og afgørende spiller i den danske tv-produktionsbranche. Og ansvaret for disse indkøb ligger i DR hos DR Medier, hvor Lars Høgsberg er underdirektør.

Han vil ikke svare direkte ja eller nej til, om DR på nuværende tidspunkt påtager sig et kædeansvar. Men han understreger, at DR lægger vægt på et ordentligt arbejdsmiljø – også i de eksterne produktioner.

”I DR har vi et højt fokus på arbejdsmiljø og stress. Det forventer vi også af vores samarbejdspartnere, og det er også noget, vi drøfter med dem,” siger han.

Vil hverken betale for meget eller for lidt

At DR forventer ordentlige arbejdsmiljøforhold ved produktion af DR-programmer, er dog ikke noget, der er formuleret på skrift.

”Vi har ikke formuleret klausuler eller indskrevet CSR-bestemmelser i kontrakterne. Og det har mig bekendt ikke været en drøftelse. Men når vi indgår kontrakter, leverer producenten en produktionsplan og et produktionsbudget, som vi gennemgår. Her har vi naturligvis fokus på prisen, men lige så meget på idéen, holdet, samarbejdet og produktionsforholdene. Vi har en dialog og en forventningsafstemning, både omkring penge og om forholdene,” siger Lars Høgsberg.

Er det ikke jeres rolle som kunde at presse prisen og produktionstiden ned?

”Det kan man ikke sige så entydigt. Det er ikke kun prisen, der er afgørende. Vi stiller høje krav til program-etik, for eksempel ved medvirken af børn, og vi går op i troværdighed og uafhængighed. Derfor har vi en grundig forventningsafstemning. Vi vil ikke betale for meget, men vi vil heller ikke betale for lidt.”

Flere kilder har til Journalisten fortalt, at tv-produktionsbranchen generelt er blevet presset på økonomien de senere år, hvilket har betydet mere pres på produktionerne i forhold til tid og ressourcer. Det billede kan Lars Høgsberg godt genkende.

”DR har øget omfanget af vores indkøb, så vores engagement i markedet er sådan set vokset. Men jeg kan godt genkende, at der stilles krav til øget produktivitet. Det gør der alle steder – også i DR – blandt andet fordi vi får nye og billigere produktionsformer,” siger han.

Kontrollerer ikke producenterne

I marts 2017 oprettede DR en ny enhed for medieindkøb – en enhed, der i dialog med en indholdsredaktør fra DR står for forhandlingen af kontrakterne med de eksterne producenter.

”Vi er blevet mere professionelle i takt med, at vi har øget vores engagement. Vi skal være en professionel samarbejdspartner, der sikrer, at vores midler bruges fornuftigt, og at kontraktforhandlingerne går hurtigere og er ordentligt forventningsafstemt. Det fungerer rigtig godt. Vi har en god dialog både med Producentforeningen og producenterne,” siger Lars Høgsberg.

Hvordan de nærmere forhold, herunder arbejdsmiljøet, er hos DR’s eksterne leverandører, er dog ikke noget, DR som udgangspunkt undersøger.

”Vi spørger ikke producenterne, om de har problemer med stress, og vi er heller ikke inde og tjekke, om for eksempel Arbejdstilsynet har udtalt et påbud. Men vi har et utroligt godt kendskab både til virksomheder og personer – det er aktører, vi løbende arbejder med. Og oplever vi et sted, hvor der er et problem, så tager vi en snak om, hvordan vi løser det.”

Lau Rabjerg-Eriksen (fra Nordisk Film, red.) mener, at stress-problematikken er et problem, der skal løses i fællesskab mellem producenter og broadcastere. Kan og vil DR bidrage til dette?

”Nu ved jeg ikke, hvad Lau nærmere tænker på, men hvis han har nogle gode forslag, lytter vi gerne. Vi har jo ikke ledelsesansvar og regner med, at vores samarbejdspartnere tager ansvar for arbejdsmiljøet på produktionerne. Men vi er ansvarlige for at have en god dialog om de rammer, det foregår under,” siger Lars Høgsberg.

Nu skal DR mødes med DJ

På baggrund af Journalistens dækning af stress-problemer i tv-branchen har formanden for Dansk Journalistforbund, Lars Werge, sendt et brev til kanalcheferne hos de største danske broadcastere – DR, TV 2, MTG og Discovery. Her henstiller han til, at branchen i fællesskab i 2018 gør noget ved de arbejdsmiljøproblemer, der præger den danske film- og tv-branche. 

”Vi er selvfølgelig også i dialog med de produktionsselskaber, der har DJ’s medlemmer tilknyttet. Men i sidste ende kommer presset ofte fra kunderne," siger Lars Werge i en pressemeddelelse på DJ's hjemmeside.

Og hos DR Medier har man lyttet. Lars Høgsberg er klar til at mødes med forbundet for at tale om problemerne.

"Vi har også fået brevet fra Lars, hvor han gør opmærksom på, at det her er et fælles problem. Og vi lytter gerne og sætter os gerne ned med de aktører, der er i branchen, og taler om, hvad deres erfaringer er med bestemte typer af produktioner. Og vi har nu aftalt at mødes for at høre om forbundets erfaringer," siger han.

Journalisten har forsøgt at få interview med de andre tv-broadcastere, men programdirektør Anne Garlichs fra Discovery er på ferie i New Zealand, og det har tirsdag og onsdag ikke været muligt at få et interview med hverken MTG’s programdirektør eller kanalchef Lotte Lindegaard på TV 2.

2 Kommentarer

Anonym
17. JANUAR 2018
DR har et medansvar. Og selv
DR har et medansvar. Og selv om produktionsselskaberne gerne vil give deres ansatte gode arbejdsforhold, underbyder andre produktionsselskaber, hvis de giver deres ansatte for gode kår ved et for realistisk budget. DR har købt produktioner, hvor der pt. arbejdes for hårdt af de ansatte.
Flemming Jeppsson
13. JANUAR 2018
Ifølge kulturministeriets
Ifølge kulturministeriets hjemmeside er DR et statsejet selskab.ILO Konvention nr. 94 - tiltrådt af Danmark i 1955
Danmark er forpligtet
til at bruge arbejdsklausuler i offentlige kontrakter inden for
bygge- og anlægsbranchen, tjenesteydelser og visse produktionsopgaver

Gælder for statslige myndigheder – øvrige offentlige
myndigheder og selskaber kan Danmark selv fastsætte regler for

Klausulerne skal sikre løn og arbejdsvilkår,som ”ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag ... i henhold til kollektiv overenskoms

• Ansatte, der arbejder i virksomheder, som udfører tjeneste ydelser oa. for offentlige myndigheder/ordregivere, skal have sædvanlige løn- og arbejdsvilkår
• Det, der skal sikres, er mindsteniveauet fra den mest
repræsentative kollektive overenskomst på det faglige
område
• Pligten til at indføre en arbejdsklausul gælder for kontraktforhold om bygge/anlæg, fabrikation og tjenesteydelser
• Kontrakten skal have arbejdsklausul uanset ordrens
værdi
Cirkulære 9471 af 30. juni 2014