Fotografer vil kopiere IT-branchen

Presset på fotografers ophavsret er især et problem i reklame- og kommunikationsbranchen. Ny skabelon for priser - inspireret af IT-branchen - skal tilbyde modtræk, lyder det fra DJ:Fotograferne. En ny fotopris kan også være på vej.

Presset på fotografers ophavsret er især et problem i reklame- og kommunikationsbranchen. Ny skabelon for priser – inspireret af IT-branchen – skal tilbyde modtræk, lyder det fra DJ:Fotograferne. En ny fotopris kan også være på vej.

Dansk Journalistforbund arbejder på en skabelon, fotografer kan bruge til prisudspil, når kunder ønsker at overtage dele af deres ophavsrettigheder.

Skabelonen er inspireret af de licensaftaler, vi især kender fra IT-branchen, hvor virksomheder trin for trin kan opnå mere råderet over og adgang til et produkt mod ekstra betaling.

»Det er en tilgang, man forstår ude i det private erhvervsliv,« forklarede Pressefotografforbundets formand Lars Lindskov under DJ:Fotografernes generalforsamling på Helnan Hotel Marselis i Aarhus i lørdags.

Specialgruppen DJ:Fotograferne tæller 744 medlemmer, og størstedelen af deres indtægter kommer fra salg af fotografier til reklame- og kommunikationsformål. Flere medlemmer havde forinden udtrykt ønsker om, at DJ:Fotograferne bliver mere proaktiv i forsvaret af ophavsrettigheder. De fortalte, at de oplever et stigende pres målrettet fraskrivelse af dem.

»Kan DJ:Fotograferne ikke melde standardpriser ud i forhold til frasalg af ophavsrettigheder, som vi medlemmer så forpligter os til at følge? Hvis jeg siger nej, ringer kunden bare til en anden, der gerne vil forære dem væk,« lød det blandt andet fra en af de godt 50 deltagere.

DJ:Fotografernes formand Peter Thornvig bemærkede hurtigt, at sådan et initiativ sandsynligvis vil blive stemplet ulovligt af Konkurrencestyrelsen. Det smarte ved en licensskabelon omkring ophavsrettigheder er i stedet – eksempelvis – at DJ kan nøjes med at anbefale trinvise procentuelle prisstigninger i forhold til en frit forhandlet basispris.

»Så ophavsrettighederne så at sige skæres ud i pølseskiver, der enkeltvist kan sælges fra gennem opjusteringsvejledninger fra forbundets side,« ræsonnerede Peter Thornvig.

Lars Lindskov oplyste til slut, at der vil være mere konkret information om licensskabelonen den 17. februar, når Pressefotografforbundet fejrer dets 100-års jubilæum.

Debatten om ophavsrettigheder blev suppleret med hensigtserklæringer om at forsøge at være mere for de fotostuderende på Medieskolerne i Viborg og Københavns Tekniske Skole.

Derudover blev det vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe, der i første omgang skal se på, hvordan DJ:Fotograferne kan etablere en fotopris.

»En pris, hvor vi for eksempel belønner det bedste reklameportræt – alle de gode billeder der ikke lige egner sig til de eksisterende konkurrencer,« uddybede formand Peter Thornvig.

Han opnåede genvalg akkurat ligesom de menige bestyrelsesmedlemmer Michael Harder, Jette K. Hedemand og Thomas Carslund, mens Henrik Andersen kom ind som ny mand. Anders Jægenø, Pia Funder og Tonny Foghmarh er nu trådt ind i det sidste år af deres toårige valgperiode.

Fra den økonomiske front lød der i øvrigt en opfordring til alle medlemmer om at søge midler til personlige projekter eller videreuddannelse: DJ:Fotografernes del af Ophavsretsfondens midler – omkring 1.4 mio. kr. i 2011 – savner formål. Sidstnævnte kunne eksempelvis dreje sig om rejsetilskud til Paris Photo 2012 eller andre relevante udstillinger og begivenheder.

0 Kommentarer