Fotograf, sig til dine kolleger, hvad du får i løn

På weekendens generalforsamling i DJ:Fotograferne var det altoverskyggende emne, at et stadig større flertal af specialgruppens medlemmer er freelancere og selvstændige. De er nødt til at være åbne om deres honorarer og lønninger, hvis de vil have bedre vilkår, lød det

Knap 40 fotografer med kursusnavneskilte dinglende om halsen indfinder sig i et konferencelokale på det nydelige Radisson Blu Scandinavia-hotel i Aarhus. Der er kaffe og kage og god stemning.

”Velkommen til denne 19. generalforsamling i DJ:Fotograferne,” indleder formand Peter Thornvig og indskyder, at specialgruppen godt nok har heddet noget andet, men at det ikke desto mindre er 19. gang, der er generalforsamling.

Dagens to gæster – formand for Journalistforbundet Lars Werge og formand for Pressefotografforbundet Lars Lindskov – bliver præsenteret, og de to herrer rejser sig.

”Vi har været til frisør i dagens anledning,” siger Lars Werge og smiler. Formændenes isser skinner om kap under de skarpe loftslamper.

Herefter begynder Thornvig sin beretning.

”Den har jo ligget på nettet længe, så jeg går ud fra, I allerede har læst den,” siger han. ”Jeg kan i hvert fald se, at der er otte, der har klikket på den.”

Folk griner lidt. Han fortæller, at vi lever i en visuel verden, som har brug for billeder – og kvalitetsbilleder – som aldrig før. Og at det jo i sagens natur er godt. Men at der også er store problemer, fordi fastansatte fotografer fyres, og arbejdsvilkår er ringe for mange freelancere.

”Heldigvis er der stadig nogle af de unge, der gider gå til generalforsamling,” siger han og nikker i retning af et par yngre medlemmer i salen, der er fagfotografelever.

”Der er dog ikke så mange. Men vi har sat et projekt i gang om elevkontakt for at få folk til at forstå, at en faglig organisation er mere og andet end faner 1. maj og nogle, man kan søge penge hos. Det handler om at forstå, at selv om vi er konkurrenter, er vi også kolleger.”

 [factbox:0]

Er eleverne organiserede?

Medlem Jacob Rosenvinge fortæller om projektet, som tager udgangspunkt i hans egen uddannelse, medieskolen i Viborg. Idéen er at invitere alle danske fotografelever ind i et netværk, så de kan lære hinanden at kende – og lære af hinanden.

Vi er stadig ved punktet ”Formandens beretning”, men det hele foregår ret afslappet. Et medlem får ordet og siger, at det for ham er vigtigt at betone, at uddannelserne skal insistere på at være billedskoler – ikke teknikkurser.

”Jeg tror, det er den eneste måde, vi kan hæve uddannelsen på.”

Der opstår lidt snak om, i hvilken grad eleverne er organiserede. Nogle har hørt om elever, der i perioder bliver på deres arbejdsplads til klokken 21 og 22 om aftenen. Om de bliver betalt for det, er uklart.

”Der er for få, der vil tale om det – for at sige det ligeud,” siger formanden.

”Men forbundet kan ikke gøre noget, før eleverne selv kommer med det,” tilføjer bestyrelsesmedlemmet Dennis Møller, som suppleres af bestyrelsesmedlem Pia Funder, der peger på, at eleverne ofte er så afhængige af deres læreplads, at de ikke tør.

For dårlige til at dele løn

Senere får Lars Werge ordet, og han taler om de ting, der skal diskuteres på Fagligt Forum i april: Fagenes fremtid og fremtidens forbund. Forbundsformanden runder også det aktuelle arbejde i forbundet, som bl.a. er den lurende storkonflikt, public service- og mediestøtteforhandlinger, offentlighedsloven, situationen på Berlingske og det generelt pressede arbejdsmiljø i ”det grænseløse arbejdsliv”.

Han takker for ordet og sætter sig. Peter Thornvig overtager og siger, at DJ:Fotograferne lige nu har knap 900 medlemmer, inklusive cirka 170 elever. Men kun 200 af disse er registreret som ansat på en arbejdsplads – de fleste er freelancere og selvstændige:

”Når jeg bliver spurgt, hvad fotografer tjener, kan jeg ikke svare. Man kan ikke bruge vores lønstatistik til noget, for svarprocenten er så lille. De mange, der arbejder freelance, ved vi ikke noget om. Det er et handicap for en faglig organisation, der vil gøre noget for medlemmerne.”

Generelt er fotografer for dårlige til at dele, hvad de får for tingene, siger han.

”Det er selvfølgelig svært, for der er jo konkurrencehensyn og så videre. Men vi er nødt til at finde en model for, hvordan vi taler om penge.”

Et medlem får ordet og erklærer sig enig. Hun opfordrer til åbenhed, fordi det også gør, at man kan hjælpe hinanden og give hinanden opgaver.

Solidaritet blandt fastansatte?

Langt hen ad vejen bør det være de fastansatte, der må kæmpe for freelancerne, siger et andet medlem, der har fået ordet. Derfor vil hun gerne høre Lars Werge, hvordan han oplever solidaritet blandt de fastansatte journalister derude.

”De fastansatte kan jo se, at de har færre og færre fastansatte kolleger,” svarer han. ”Så der er en bevidsthed. Og de steder, hvor vi fornyr overenskomsterne for fastansatte, er det generelt sådan, at også freelancernes vilkår forbedres.”

Lars Werge nævner, at forbundet for nylig har godkendt overenskomst hos TV 2, hvor der var forbedringer for fastansatte, men endnu bedre forbedringer for freelancere.

”Men man skal også huske, at rigtig mange kolleger er pressede, uanset om de er freelancere eller fastansatte. Jeg tror, en af grundene til, at arbejdsmiljøet har det så skidt, er, at folk presser sig hårdere end de burde, fordi de er bange for at miste deres ansættelse eller tilknytning, når der kommer en sparerunde.”

Regnskabet kræver briller

”Nu bliver det sjovt,” siger dirigenten, ”for vi skal til det, ingen ved noget om, nemlig økonomi og regnskabsaflæggelse.”

Op på lærredet bag bestyrelsen projiceres en kopi af årets regnskab. Men det er svært at se tallene, i hvert fald fra de bagerste rækker.

”Kan du lave den lidt større, så man kan se dem,” spørger herre, som får et par briller fra manden foran ham.

”Hvis man har lyst til at se tallene ordentligt, kan man gå tættere på tavlen,” siger dirigenten.

Efter lidt snak, som mest går på, at tallene er svære at se, godkendes regnskabet med klapsalver.

Formanden klar til 20. år

Da det er tid til at vælge formand, spørger dirigenten:

”Kan nogen stemme for Peter Thornvig som formand endnu et år?”

Folk klapper, hujer og rækker hænderne i vejret.

Peter Thornvig rejser sig:

”Tak – for 19. gang,” siger han.

Pia Funder, Tonny Foghmar, Henrik Andersen og Dennis Møller genvælges til bestyrelsen, som desuden består af Michael Harder, Anders Jægenø, Hanne Paludan Kristensen og Kenneth Drabæk. Frederikke Friderichsen, Steen Middleton Larsen og Sara Toft Jessen bliver suppleanter. Da der skal vælges revisor, viser det sig, at den nuværende, Ole Toldbod, er lige ude på gangen.

”Tillykke til valget med Ole,” siger en, da han kommer ind ad døren.

”Arh, sådan fungerer det vel ikke.”

”Men er det okay?”

”Det kommer da an på, hvad I har valgt mig til?”

”Revisor.”

”Ja, det er okay.”

Bællerne bæres hjem

Til sidst siger formanden, at han kom til at springe en ting over i sin beretning. Det var en kritik af fagbladet Journalisten, som han i mellemtiden har vendt med Journalistens redaktør, Øjvind Hesselager, siger han. Kritikken går på, at fagbladet i formandens optik for sjældent dækker fotografi, og når det endelig sker, er det næsten altid fotojournalistik.

”Men journalistens redaktør ringede som sagt, og vi havde en god snak. Han kunne godt se det, men som han sagde, var det et svært område for redaktionen, fordi de jo selv er journalister. Så jeg blev enig med ham om, at vi bare skal sende dem materiale og idéer, og det vil jeg opfordre alle til at gøre – så de kan finde ud af, hvem vi er. Det skal de jo også lære. Nu har vi jo kun været her i 18 år,” slutter han med et grin.

”Når vi er færdige her,” siger Pia Funder, ”er der middag klokken 19. Jeg har sat en grænse på vinen, så I kan ikke bare bælle. I må gøre det med måde.”

”Hvad gør bællerne så,” spørger en i salen.

”De bliver båret hjem,” siger en.

3 Kommentarer

Thomas Sørensen
15. MARTS 2018
Os unge fotografer skal tage
Os unge fotografer skal tage et ansvar for os selv og vores karriere.
Generationen før os har været enormt effektive og haft sikre arbejdspladser og en solid løn at se på, når de blev færdige.
I dag er markedet anderledes, og det skal vi reagere på.
Fremfor at blive sure og først give lyd, når det er for sent, så bør vi være bedre til at tage dialogerne, være det løn eller arbejdsbetingelser, på en proaktiv måde.
Jeg synes allerede det sker på diverse facebook grupper, men vi skal arbjde med de tabuer, vi selv har, ligesom vi bearbejder de tabuer, som andre sidder inde med.
Tonny Foghmar
12. MARTS 2018
Tak for en fin og meget tro
Tak for en fin og meget tro artikel Rasmus Elmelund :-) og ja det er både hyggeligt og farverigt når vi holder generalforsamling i DJ:Fotograferne.
Henrik Lind Jørgensen
12. MARTS 2018
Det med at sende materiale og
Det med at sende materiale og idéer er altid anbefalelsesværdigt, uanset hvilket medie, der er tale om. Tak for reportagen. Det lyder da hyggeligt nok :-)