Lene Sarup hædret med fynsk pris

Efter 25 år som fagligt aktiv blev Lene Sarup hædret med Kæphesten ved Kreds Fyns generalforsamling

"Kæphesten går i år til en tillidsmand, da det de seneste mange år har været en lidet misundelsesværdig post at udfylde. Der er ikke mange, der frivilligt stiller op til spanking."

Sådan indledte kredsformand Kir Klysner sin tale, da Kreds Fyn lørdag eftermiddag uddelte den årlige pris Kæphesten. Den gik til den mangeårige tillidsrepræsentant i Fynske Medier Lene Sarup.

"Det er en sjælden ihærdighed og vedholdenhed, der præger modtageren, når det gælder fagligt engagement både som tillidsrepræsentant, medlem af hovedbestyrelsen og i det internationale arbejde," fortsatte Kir Klysner med henvisning til, at Lene Sarup har været fagligt aktiv i 25 år på forskellige poster, heraf 20 år som tillidsrepræsentant.

"Jeg vidste ikke, jeg skulle være kæphest, men det vil jeg gerne. Det er skideskægt at være tillidsmand, og det er det stadigvæk," sagde en glad og overrasket Lene Sarup, da hun modtog prisen.

Overrækkelsen var sidste punkt på dagsordenen efter Kreds Fyns generalforsamling i Nordatlantisk Hus i Odense.

43 medlemmer deltog i generalforsamlingen, hvilket var præcis samme antal som sidste års rekordhøje fremmøde (dog var der også en hund med i 2016).

Formand Kir Klysner åbnede generalforsamlingen med en beretning, hvor hun slog et slag for medlemmernes ytringsfrihed, men pegede på, at nogle føler, de får "mundkurv på" og ikke tør deltage i den offentlige debat.

Hun opfordrede til, at medlemmerne siger fra, uanset om det er ytringsfriheden eller fagligheden, der er under pres.

"Da jeg var nyuddannet, mødte jeg mange i vores fag, som jeg begyndte at se op til. Når jeg møder dem i dag, har de alle fået tæsk af vores branche og har været nede at ligge. Jeg holder ikke op med at se op til dem af den grund, men jeg synes, vi kan blive bedre til at stå sammen om at hjælpe hinanden – både når det går godt, og når det går skidt. Solidaritet og fællesskab går aldrig af mode, men husker vi det i hverdagen?" spurgte kredsformanden.

Håber på "et betragteligt underskud"

Kredsen kom ud af 2016 med et underskud på 7.156 kroner. Det var lidt mindre end forventet, fortalte kasserer Bodil Reimers.

Det var primært arrangementer samt en studietur til Gdansk, pengene var gået til.

Kredsen har en formue på 196.000 kroner, som dog meget gerne må blive mindre, fastslog både kasserer og formand. Derfor budgetteres der også for 2017 med "et betragteligt underskud" i håbet om at bruge flere penge på arrangementer.

Kontingentet blev fastholdt på 25 kroner. Lene Sarup foreslog i den forbindelse, at bestyrelsen beslutter et niveau for formuen og sænker kontingentet næste år, hvis der stadig er for mange penge i kassen.

Formand Kir Klysner blev genvalgt, og det samme blev de fire bestyrelsesmedlemmer på valg: Michael Lorenzen, Susanne Ove, Susanne Bøg Mogensen og Holger Koefoed. De fire andre bestyrelsesmedlemmer, som ikke var på valg, er: Silja Smith, Bodil Reimers, Peter Ammitzbøll og Jakob Risbro.

Fire suppleanter blev valgt. Claus Christoffersen som 1. suppleant, Sofie Dambæk som 2. suppleant, Teit Rasmussen som 3. suppleant og Henriette Ditlefsen som 4. suppleant.

Efter generalforsamlingen var der to gæsteoplæg. Tine Johansen, næstformand i DJ, talte om de politiske udfordringer forude og forsøgte at overtale fynboerne til at deltage i delegeretmødet.

Rasmus Mark Pedersen, formand for Journalisterne i DJ, fortalte om specialforeningen for journalister. Der var også på storskærm gennemgang af fotoalbummet fra kredsens studietur til Gdansk, Polen, før Kæphesten blev uddelt.

0 Kommentarer