Kredsformand skal ikke udtale sig om fusion

Kreds Fyn-formand Finn Arne Hansen skal udtale sig som privatperson, hvis han offentligt vil mene noget om en fusion mellem DJ og KS. Det besluttede kredsens medlemmer i weekenden. Mange er nemlig uenige med formanden

De fynske journalister er så delte over spørgsmålet om en fusion mellem DJ og Kommunikation og Sprog, at kredsformanden ikke kan udtale sig på kredsens vegne om spørgsmålet. Det blev en konklusion, Finn Arne Hansen selv måtte drage efter Kreds Fyns generalforsamling søndag den 2. marts.

»Der var positive tilkendegivelser, men der var altså også mange kritiske røster. Så jeg måtte love, at når jeg fremover udtaler mig om fusionen, er det som enkeltperson,« fortæller Finn Arne Hansen, der blev genvalgt som kredsformand.

Han er erklæret tilhænger af en fusion, hvilket han også slog fast i formandsberetningen.

»Jeg kan personligt slet ikke se, hvorfor vi skulle sige nej til 7.000 nye medlemmer, 30 millioner kroner ekstra i kontingentindtægter og en sikring af vores udmærkede a-kasse,« lød det blandet andet i beretningen.

I den senere debat om fusionen deltog også forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård, der var inviteret til Fyn for at fortælle om fusionen og hans begrundelser for at anbefale et ja.

”Indspist pensionistklub”

På generalforsamlingen i Odense præsenterede bestyrelsen også en undersøgelse af medlemmernes kendskab til og brug af kredsen. En undersøgelse, der for bestyrelsen både gav anledning til smil og panderynker.

Generelt var der meget positiv bedømmelse af kredsens arrangementer. Men til gengæld var det relativt få – 24 procent af svarerne – der i årets løb har deltaget i et arrangement. Blandt kommentarerne i undersøgelsen var der ros for en spændende palet af arrangementer, men også kritiske røster, der ser kredsarbejdet som et indspist fællesskab for primært ældre medlemmer: ”… jeg har lidt på fornemmelsen, at det er en pensionistklub frem for et fagligt fællesskab for mig,”  som det hed i en kommentar.

De bemærkninger var ikke noget, Finn Arne Hansen var stolt af.

»Den sved, og vi skal da helt klart havde rystet støvet af os, hvis folk har den opfattelse, at vi er en indspist pensionistklub. Vi holder mange arrangementer, så noget af det, vi kan gøre, er at skrue mere op for markedsføringen af de ting, vi laver,« siger han.

Kampagne for bedre synlighed

Medlemsundersøgelsen var lavet af Kir Klysner, der er journalist i Dansk Firmaidrætsforbund og samtidig yngste bestyrelsesmedlem i Kreds Fyn. Hun mener, at det beror på fordomme, når medlemmer ser kredsarbejdet som noget, der primært er for de ældre. Men hun erkender, at der ligger en udfordring i at ændre det billede.

»En af mulighederne kan være en kampagne blandt medlemmerne, hvor vi forbedrer kommunikationen og gør mere opmærksom på vores tilbud. En anden ide er at skabe et forum for ideer til arrangementer og aktiviteter, hvor alle kan deltage og udvikle på ideerne,« siger hun.

Generalforsamlingen i Kreds Fyn sluttede med, at kredsens hæderspris ’Den fynske kæphest’ blev uddelt. Den gik til Amos Bendix, radiovært på DR P4 Fyn, som fik prisen og en medfølgende check på 2.000 kroner for »fremragende formidlingsarbejde«.

0 Kommentarer