Feedback giver bedre trivsel

DJ-medlemmer, der får meget feedback, trives bedre på arbejdet, viser ny undersøgelse. »Jeg forstår ikke, at medierne tør lade være,« siger DJ-konsulent. Chefredaktør: Efterkritik er det vigtigste lederredskab, vi har

»Det her taler for, at der er rigtig meget god grund til at lægge vægt på feedback og dialog på arbejdspladserne,« siger næstformand i Dansk Journalistforbund Lars Werge efter at have set en ny undersøgelse om arbejdsmiljøet blandt forbundets medlemmer.

I undersøgelsen måles blandt andet feedbacks effekt på arbejdsmiljøet.  De 16 procent af de adspurgte DJ-medlemmer, der får mest feedback, scorer markant bedre på alle parametre i undersøgelsen end de 23 procent, der sjældent eller aldrig får feedback.

  • 26 procent af dem, der ofte får feedback, føler sig udbrændte, mens det gælder for 41 procent af dem, der aldrig får feedback.
  • 39 procent af dem, der ofte får feedback, oplever en konflikt mellem arbejde og privatliv, mens det gælder for halvdelen af de medlemmer, der sjældent får feedback.
  • Og 29 procent af dem, der ofte får feedback, føler sig utrygge i deres job, mens 42 procent af dem, der aldrig får feedback, føler utryghed.

Undersøgelsen er udarbejdet af Dansk Journalistforbund og konsulentfirmaet TeamArbejdsliv og er en kortlægning af mulige tendenser inden for arbejdsmiljøet blandt DJ-medlemmer.

Da det kun er 38 procent eller 888 af de knap 2.400 adspurgte medlemmer, der har svaret på spørgeskemaet, er resultaterne ikke videnskabelige, idet de resterende 62 procent ville kunne ændre resultaterne markant. Undersøgelsen er endnu ikke offentliggjort.

God feedback mindsker stress

I 2012 blev der udgivet en ph.d.-afhandling af Signe Groth Brodersen.

Den viser blandt andet, at god feedback mindsker risikoen for stress. Og den gode feedback er ikke bare en mail fra ledelsen.

»Medlemmerne er utilfredse med den form for feedback. De efterlyser den konstruktive og systematiske feedback, som også er kærlig og anerkendende,« siger arbejdsmiljøkonsulent i DJ Eva Jakobsen.

Hun uddyber, at en god feedback holder fokus på produktet og handler ikke om mennesket bag artiklen. Den største udfordring lige nu er, at der sjældent gives den feedback, som hun oplever, medarbejderne efterlyser.

»Jeg har talt med omkring 600 medlemmer i løbet af de fem år, jeg har været i DJ. Jeg har ikke mødt de medlemmer, der giver eller får meget feedback,« siger Eva Jakobsen og tilføjer:

»Jeg forstår ikke, at medierne tør lade være.«

Fyns Amts Avis giver feedback på mail

På Fyns Amts Avis fortæller chefredaktør Troels Mylenberg, at der på ugens fem hverdage sendes efterkritik ud på mail fra ham selv eller en anden fra ledelsen. Mandagens mail dækker også de to weekendaviser.

»Efterkritik er entydigt det vigtigste lederredskab, vi har redaktionelt. Det er en måde at se på, om vi lykkes med det overordnede projekt, vi har sat os for på alle vores platforme,« fortæller Troels Mylenberg.

Selv om Eva Jakobsen oplever, at DJ-medlemmer ikke er tilfredse med efterkritik på mail, er Troels Mylenberg overbevist om, at metoden virker på Fyns Amts Avis.

»De enkelte gange, hvor ledelsen er forhindret i at sende efterkritik for eksempel på grund af et møde, går der ikke mere end fem minutter, før der er nogen, der brokker sig over, at ledelsen ikke passer deres arbejde – det er sagt med et glimt i øjet,« fortæller han.

For Troels Mylenberg er det ikke realistisk, at efterkritikken skulle finde sted ansigt til ansigt med den enkelte medarbejder.

»I en utopisk drømmeverden ville jeg gerne have, at hver enkelt medarbejder kom ind på mit kontor, og jeg kunne fortælle dem, hvad jeg var glad for og ikke glad for ved det, de lavede i går. Men vi skal også lave avis til i morgen,« siger han.

DJ: Vi prøver at finde nye løsninger

I forsøget på at forebygge dårligt arbejdsmiljø tager Eva Jakobsen blandt andet ud på arbejdspladser og taler med medarbejderne. Hun oplever, at feedback er en nøgle til at komme på besøg.

»Hvis jeg ringer og spørger, om jeg må komme og tale om stress, så sukker folk og siger åh nej. Hvis jeg spørger, om jeg må tale om feedback og trivsel, så er der straks interesse, selv om de ting hænger sammen,« forklarer hun.

Næstformand Lars Werge svarer, at der først nu er blevet afsat penge til at undersøge betydningen af feedback.

»Og det viste sig så, at vores fornemmelse af, hvor vigtig feedback er, var rigtig,« siger han.

Undersøgelsen har målt medlemmernes holdning til og opfattelse af deres arbejdsmiljø på 20 parametre. På fire af de 20 parametre ligger mediefolkene mærkbart dårligere end landsgennemsnittet. Det gælder kravet om, hvor meget man skal nå på arbejdet, hvor meget man skal skynde sig, følelsen af utryghed i jobbet samt oplevelsen af at have indflydelse på eget arbejde.

På de resterende 16 parametre er der ikke mærkbare forskelle på landsgennemsnittet og DJ-medlemmerne. Resultaterne bliver sammenlignet med lignende undersøgelser, der enten dækker hele det danske arbejdsmarked eller er en undersøgelse foretaget af organisationen FTF i 2012.

Denne artikel er den sidste i en serie om arbejdsmiljø blandt DJ-medlemmer. Artiklerne er baseret på en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, som er udarbejdet af Dansk Journalistforbund og TeamArbejdsliv. Undersøgelsen har målt medlemmernes holdning til og opfattelse af deres arbejdsmiljø på 20 parametre. Du kan læse de tidligere artikler her:

DJ-medlemmer knokler gratis og bliver syge

»Mit arbejde var vigtigere end min søn«

Mediefolket mister indflydelse på jobbet

Mediefolket har fået fart på

0 Kommentarer