Jysk Fynske Medier indfører månedlige medarbejder-samtaler

Medarbejderne på Jysk Fynske Medier skal nu til månedlige samtaler med deres chef om kvaliteten af deres arbejde. ”Mange medarbejdere skriger på at få individuel feedback,” siger chefredaktør Peter Orry. Tillidsmand: ”Nogle vil være nervøse og føle, at de skal til eksamen”

Alle medarbejdere og chefer på Jysk Fynske Medier skal fremover hver måned til en halv time lang samtale med deres nærmeste chef om kvaliteten af deres arbejde.

Den slags samtaler er allerede i dag fast praksis i salgsafdelingen. Nu har den øverste ledelse besluttet, at de skal spredes ud til hele koncernen, så også redaktionen og andre afdelinger, såsom IT-afdelingen og økonomi-afdelingen, bliver omfattet af de månedlige medarbejdersamtaler, der skal være et supplement til de årlige MUS-samtaler.  

”Samtalerne skal handle om journalistik og journalistisk kvalitet. Målet er konstruktive samtaler med den ene hensigt at hæve kvaliteten,” siger Peter Orry, chefredaktør for Jysk Fynske Medier.   

”Vi gør det for at blive bedre chefer og give vores medarbejdere mere nærvær og mere feedback på et individuelt niveau. På de fleste medier foregår feedbacken på et redaktionsmøde på kollektivt niveau, men mange medarbejdere skriger på at få individuel feedback på deres arbejde,” siger Peter Orry.  

Tillidsmand ser både plusser og minusser

Hos JydskeVestkysten vil tillidsrepræsentant Steffen Lilmoës se tiden an i forhold til de nye samtaler, som han kan se både positive og negative elementer ved.  

”Vi ved ikke, hvordan det kommer til at fungere endnu. Men det positive er, at der er mange medarbejdere, som råber på mere feedback, og det får de i al fald nu. Det negative kan så være, at der også vil være nogle, som vil være nervøse og føle, at de skal til eksamen en gang om måneden,” siger Steffen Lilmoës. 

”Vi har bedt ledelsen om at forberede folk på disse samtaler og informere folk om, hvordan de skal tackle dén situation,” siger Steffen Lilmoës.

Chefredaktør: Det skal give journalisterne ro i maven

Chefredaktør Peter Orry fortæller, at det ikke er tanken, at medarbejderne skal føle de nye samtaler som en månedlig eksamen.

”Det er ikke sådan nogle ’Nu skal vi dunke journalisten oven i hovedet'-samtaler. Hvis samtalerne kommer til at forløbe rigtigt, så er det journalisten, der taler det meste af tiden om deres oplevelser af den forgangne måned. Men vi taler også om, hvilke historier vi skal prøve at lave i den kommende måned, og om der er ting, vi kan gøre anderledes eller bedre,” siger Peter Orry.

Risikerer det ikke at blive en stressfaktor for jeres medarbejdere, at de nu hver måned skal til samtale hos deres chef om deres præstationer?

”Det tænker jeg ikke. Hvis det viser sig at være et problem, så må vi tale om det, for hensigten er den modsatte, at vi skal være enige om, hvad man som medarbejder skal bruge sin tid på. Det handler om, at sådan en samtale kan give journalisterne ro i maven og en sikkerhed for, at de gør deres job godt nok. Den bekræftelse, tror jeg, at vi alle har brug for, uanset hvilket niveau vi arbejder på,” siger Peter Orry, der også selv skal til en medarbejdersamtale hos direktør Jesper Rosener en gang om måneden. 

Har I regnet på, hvor mange timer medarbejdere og chefer samlet set kommer til at bruge på at forberede og gennemføre de her samtaler?

”Nej, det har vi ikke. Det er klart, at det tager tid. Men god ledelse tager tid, og vi har en klippefast tro på, at den tid, vi bruger på samtalerne, kommer mere end tilbage igen i sparet tid og bedre kvalitet hen ad vejen,” siger Peter Orry.  

5 Kommentarer

Per Roholt
6. AUGUST 2018
Jeg har svært ved at se
Jeg har svært ved at se konflikten i artiklen. På min arbejdsplads har vi 1-1 samtaler med chefen en gang om måneden, og jeg kan selv altid bede om en samtale, hvis jeg har behov. Det fungerer fint.
Per Hovgaard
5. AUGUST 2018
Når jeg læser det her skrevne
Når jeg læser det her skrevne, kan jeg ikke lade være med at tilkendegive, at hvis der er en person der trænger til en "Samtale" om hvordan han bestrider sit ansvarsfulde jo som top chef i Jysk Fynske Medier me så er det Peter Orry, jeg har haft den kedelige oplevelse at ramle ind i hans "Leder" meninger og evner, og det står skidt til kan jeg dokumentere.
Hans Sørensen
9. JANUAR 2018
@Jon og @Charlotte: Jeg er
@Jon og @Charlotte: Jeg er sådan set helt enig, men jeg tror også, man skal se medarbejdernes (tillidsrepræsentantens) udmelding i lyset af en arbejdsplads med mange fyringer, og hvor folk (naturligt) er bange for at miste jobbet. I det lys vil udmeldinger fra ledelsen ofte bliver tolket på flere måder.
Charlotte Damsbo
9. JANUAR 2018
Jeg har læst artiklen flere
Jeg har læst artiklen flere gange, og jeg kan ikke finde konflikten. I mit tidligere job indenfor kommunikation havde vi den slags samtaler en gang om ugen – og mere dybtgående en gang om måneden. Det gjaldt for alle i administrationen – også dem i toppen.
Det fungerede fint. Ingen eksamen, ingen frygt – bare to mennesker der var i dialog om, hvad der var godt, og hvor det kunne gøres bedre. Man kan vælge at problematisere hvad som helst, men en beslutning om en mere effektiv og givende debat om udviklingsmuligheder for den enkelte medarbejder bør ikke give anledning til bekymring.
Jon Kirketerp Jørgensen
8. JANUAR 2018
Nu kan man jo problematisere
Nu kan man jo problematisere hvad som helst, men på min arbejdsplads har vi jævnlige samtaler med vores chef. Det forløber stort set ligesom, Peter Orry beskriver sine planer for samtalerne, bortset fra at frekvensen er lidt lavere.
For mit vedkommende føles det hverken ubehageligt, som en stressfaktor eller som en eksamen.
Tværtimod er det ganske fint at snakke lidt om, hvordan det går, hvad vi skal lave i den kommende tid, og hvad man som ansat tænker om sin arbejdsplads og sit arbejde.
Der er muligvis bedre løsninger, men hvis alternativet er, at den eneste formaliserede snak med ens chef er den årlige MUS, så er det her klart at foretrække, synes jeg.

Flere