Kliktal på Jysk Fynske Medier gør journalister utrygge

Ledelsen på Jysk Fynske medier siger, at digitale målinger ikke skal bruges som fyringsværktøj. Men medarbejderne frygter alligevel, at dårlige tal kan blive brugt i næste fyringsrunde, siger tillidsmand.Tallene indgår i den samlede vurdering af medarbejderne, siger digital chef (Opdateret)

Der er en række fordele ved at indføre klikmålinger på Jysk Fynske Medier, siger tillidsmand Steffen Lilmoes.

”Det er smart at vide, hvilke historier der skaber størst interesse i forhold til rubrik, genre, og hvordan de er skrevet,” siger han.

”Men når man kan måle historier, og der er månedlige samtaler, så måler man også journalisten, og det er en del af vores medlemmer ikke trygge ved,” siger han.

Som Journalisten skrev tidligere i dag, har Jysk Fynske Medier indført månedlige samtaler á 30 minutter med de 500 journalister i koncernen.

Jysk Fynske Medier måler blandt andet artiklernes rækkevidde, og hvor mange artikler der har udløst nye, betalende abonnenter.

Jysk Fynske Mediers digitale chefredaktør, Jørn Broch, sagde tidligere i dag, at to digitale produkter i koncernen har fået en stigning på 30-40 procent på salget. Det fortalte han på Redaktørernes Døgn i Svendborg.

”Vi havde også vækstet uden det her, men det har hjulpet,” sagde Jørn Broch.

Utrygge medarbejdere

Jørn Broch understregede i Svendborg, at målingerne ikke skal bruges som fyringsværktøj.

Steffen Lilmoes siger, at det er op til medarbejderne, om de tror på den garanti eller ej. Han forklarer, at ledelsen tidligere har sagt, at de godt ved, hvem der præsterer godt eller mindre godt – kliktal eller ej.

”Men det ændrer ikke ved, at nogle medarbejdere er utrygge, fordi man nu kvantificerer noget, der ikke kunne kvantificeres før,” forklarer han.

Klikmålingerne viser blandt andet artiklernes rækkevidde. Det viser vel bare, at der er nogle, der interesserer sig for historien?

”Den del af det er fint,” siger Steffen Lilmoes.

Det er målingernes konsekvenser for medarbejdernes tryghed i ansættelsen, der vækker bekymring, forklarer han.

”Rent ud sagt siger journalisterne, at hvis man kan opgøre klik løbende og rangere folk – er det så ikke den medarbejder med færrest klik, der bliver fyret næste gang?” siger han.

”Man føler sig konstant overvåget. Der er lidt big brother over det. Presset ligger der hele tiden,” forklarer han.

Jysk Fynske Medier måler blandt andet, hvor mange og hvem der åbner en artikel. Målingerne omfatter også læsetid, og hvor mange der læser flere artikler. Jysk Fynske Medier måler ikke på sidevisninger.

Indgår i det samlede helhedsindtryk

Om Steffen Lilmoes’ gengivelse af, at nogle medarbejdere frygter, at journalister med en lav rating står forrest, når der skal uddeles fyresedler, siger digital chefredaktør Jørn Broch:

”Hvis man vil skille sig af med en medarbejder, skal det være så sagligt som muligt. Man kigger på en masse ting – for eksempel faglige og sociale styrker og svagheder, så man træffer den bedst mulige, svære beslutning. Det har ikke noget med det her at gøre,” siger han.

I sagde i går, at tallene ikke vil blive brugt som fyringsværktøj, men tallene vil indgå i en samlet vurdering?

”Engang kiggede man på antallet af forsidehistorier. eller hvor mange avissider en journalist havde produceret. Nu er det andre ting. Og der vil det indgå i det samlede helhedsindtryk af medarbejderen. Men der er ikke noget nyt i det,” siger Jørn Broch.

Tallene skal ifølge Jørn Broch først og fremmest bidrage til medarbejderudvikling.

”Da vi gør mere ud af medarbejderudvikling, vil samtalerne forhåbentlig føre til, at vi har et bedre billede af, hvordan det går, og der er tallene en del af det,” siger han.

Fravalg af væsentlige historier

Steffen Lilmoes siger, at der er en oplagt risiko for, at journalisterne i det daglige fravælger historier, fordi de er bange for, at historien ikke kan begå sig digitalt.

”Det er en af følgevirkningerne, når man begynder at måle. Alle vil gerne ind til den samtale med en så høj score som muligt. Det kan betyde, at man lader væsentlige historier ligge, fordi man ikke tror, de vil få så mange læsere.”

Men cheferne, som selv har en journalistbaggrund, er vel også interesseret i, at journalisterne tager de væsentlige historier op?

”Jeg siger ikke, at cheferne ønsker, at journalisterne skal gå uden om de væsentlige historier. Det er jo journalister, der sidder i chefredaktionen. Men udsigten, til at journalisterne skal til en samtale om deres tal, kan betyde, at der er vigtige historier, de springer over,” siger han.

Jørn Broch er ikke bekymret for, at Jysk Fynske Medier fravælger væsentlige historier, fordi man skeler for meget til den digitale gennemslagskraft.

”Gode journalistiske historier klarer sig også godt digitalt. Det kan vi se af tallene. Derfor skal vi selvfølgelig ikke vælge væsentlige historier fra, men i stedet fokusere på at få brugerne engageret i de historier,” forklarer han.
(Odateret klokken 15:40 med kommentar fra Jørn Broch)

 

0 Kommentarer