Eldrup: Alt er i spil på TV 2 – også folks job

Brugerbetaling, salg af hovedsædet i København eller Odense, stop for filmstøtte og sågar ny fyringsrunde. Alt er i spil for at redde TV 2, siger adm. direktør Merete Eldrup til Journalisten.dk. Inden februar falder afgørelsen.

Brugerbetaling, salg af hovedsædet i København eller Odense, stop for filmstøtte og sågar ny fyringsrunde. Alt er i spil for at redde TV 2, siger adm. direktør Merete Eldrup til Journalisten.dk. Inden februar falder afgørelsen.

'TV 2 på vej mod økonomisk kollaps', hed det i dag med store typer i Jyllands-Posten. Historien rummer dog ingen overraskelser ifølge stationens adm. direktør, Merete Eldrup:
»I virkeligheden er der ikke noget nyt. Vi har fået penge til et halvt år (en halv mia. kr. frem til februar, red.), så vi kan finde ud af, hvad vi gør fremadrettet. Det er en ganske kendt sag. Og vi analyserer stadig, og det er vi ikke helt færdige med,« siger hun til Journalisten.dk.

At TV 2s økonomiske situation vitterlig ikke er noget at råbe hurra for, kom da også allerede frem i juni, hvor bankerne måtte meddele, at TV 2 ikke længere er kreditværdigt. Dengang indvilgede staten i at låne tv-stationen en del af den halve milliard, som man skulle bruge for at betale sine regninger.
Inden pengene kunne komme til udbetaling, var EU-Kommissionen dog inde over. Og EU sagde kun ja på betingelse af, at TV 2 inden et halvt år kunne fremlægge en plan for, hvordan man vil formå at gøre butikken bæredygtig.
Og det er altså den plan, som man nu arbejder på.

Ifølge Merete Eldrup har man nedsat forskellige arbejdsgrupper, der inden februar 2009 skal komme med forslag til, hvad der skal ske for at gøre TV 2 til en sund virksomhed igen. Ligeledes har man allieret sig med ekstern assistance fra rådgivningsvirksomheden PricewaterhouseCoopers. Og foreløbig er alt i spil: Indførelse af brugerbetaling, salg af hovedsæderne i København og Odense, stop for filmstøtten på 68 mio. kr., salg af sendenet, reklameafbrydelser midt i film og muligvis også en helt ny fyringsrunde:

»Jeg vil ikke fremhæve enkelte forslag på nuværende tidspunkt. Vi har en bruttoliste, hvor alt er på tale. Også brugerbetaling og salg af et af hovedsæderne har været nævnt. Jeg afviser ikke noget. Alt, hvad vi kan komme i tanke om, står på den bruttoliste,« siger Merete Eldrup til Journalisten.dk og tilføjer:

»Vi må have mulighed for at drøfte det hele. Derfor går jeg ikke ind og fremhæver nogle løsninger på nuværende tidspunkt som bedre end andre. Jeg har naturligvis min mening,« siger hun.

Merete Eldrup peger samtidig på, at problemet ikke kun er den kæmpe gæld på 850 mio. kr., men også, at hovedstationen kører med underskud:
»Vi skal altså både have fundet en løsning på gælden samt det strukturelle problem. Og der har vi frem til februar, hvor der ifølge aftalen med EU-Kommissionen skal ligge en plan.«

Rent formelt er det Kulturministeriet, der skal aflevere planen til EU, eftersom staten måtte forhøre sig hos EU, inden man fik lov til at bevilge det statslige lån på en halv mia. kr. i august.

Det er i øvrigt muligt, at TV 2 kan have planen klar før deadline ved udgangen af januar. Merete Eldrup vil dog ikke på nuværende tidspunkt sætte dato på.

»Jeg tror, at alle har brug for at få forklaret, hvor slem situationen egentlig er. Samt hvilke løsningsmuligheder, der er. Vi skal have en helhedsplan, der er fremadrettet.«

Indgår fyringer af medarbejderne også i bruttolisten?

»Vi tog et meget, meget stort ryk i foråret (hvor 82 stillinger blev nedlagt, red.). Og det skulle vi ikke gerne ud i igen. Men jeg kan aldrig garantere, at vi ikke skal igennem nye fyringer. Det er bare ikke den måde, man styrker TV 2 på. Problemet med gælden løser vi i hvert fald ikke ved at fyre. Det andet problem gælder det fremadrettede. Og der kan man diskutere, om besparelser er vejen til at gøre TV 2 bæredygtigt,« siger Merete Eldrup og understreger, at hun har svært ved at se, at man kan gøre TV 2 til en bedre forretning ved blot at skære ned.

Ideen om brugerbetaling blev dog politisk skudt ned i dag af både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Ifølge DR Nyheder afviser medieordførerne fra begge partier, at public service-stationen skal ligne andre kommercielle stationer.

Et helt andet problem truer i øvrigt TV 2, og det er de verserende EU-sager om ulovlig statsstøtte, hvor den første afgørelse fra EF-Domstolen falder nu på onsdag.

Hertil siger Merete Eldrup:

»EF-Domstolsafgørelsen har jeg ikke brugt så meget tid på. Afgørelsen er ude af mine hænder.«

(opdateret 17:25)

0 Kommentarer