Redningsplan for TV 2 vakler

Den knap to år gamle redningsplan for TV 2, som skulle sikre stationen 300 mio. kr. via brugerbetaling, er kommet under voldsomt politisk pres. De Radikale undsiger nu aftalen, og SF er betænkelige. Det kan true TV 2. (opdateret 11:45)

Den knap to år gamle redningsplan for TV 2, som skulle sikre stationen 300 mio. kr. via brugerbetaling, er kommet under voldsomt politisk pres. De Radikale undsiger nu aftalen, og SF er betænkelige. Det kan true TV 2. (opdateret 11:45)

Da et politisk flertal tilbage i 2009 enedes om at redde TV 2, var den økonomiske krise ved at kvæle tv-stationen på grund af svigtende reklamesalg.

Derfor gik politikerne med til, at danskerne fra og med 2012 skulle have have penge op af lommen, hvis de fortsat ville se TV 2.

Målet var at sikre en merindtægt på omkring 300 mio. kr. ved at lade alle danskere betale 25 kr. om måneden for at se med.

Men nu går de Radikale imod, skriver Kristeligt Dagblad.

"Vi mener, at forudsætningerne har ændret sig dramatisk," siger den radikale medieordfører, Jørgen Poulsen, og peger på, at ingen oplyste tilbage i 2009, at det skulle koste 100 mio. kr. alene i administration at skaffe de 300 mio. kr.

"Det er helt døde penge, og det såkaldte TV 2-alenekort viser sig at være så besværligt, at det mister enhver mening at plage så mange mennesker med det," siger han til avisen

Allerede i juli 2009 blev der rejst spørgsmål ved den forkromede redningsplan. Den gang var det EU-Kommissionen, der bad om en dybdeborende undersøgelse af den planlagte statsstøtte til TV 2.

Blandt andet fandt EU-Kommissionen det diskutabelt, om TV 2 Danmark A/S overhovedet kan overleve på lang sigt uden statsstøtte. Men også om indførelsen af brugerbetaling på public service-kanalen er konkurrenceforvridende.

Når det nu tilmed ser ud til at blive en administrativ dyr løsning at redde TV 2 med en brugerbetaling på 25 kr. om måneden, så skyldes det blandt andet selve modellen for brugerbetaling, som forligspartierne blev enige om i 2009. 

Den noget besværlige og komplekse løsning gik ud på, at seerne, der allerede har betalings-tv (kabel eller satellit), skal betale ekstraafgiften på de 25 kr. om måneden, hvorimod de danskere, som ser TV 2 via almindelig antenne på taget eller i stuen, slipper fuldstændigt gratis ved at installere et "TV 2-alenekort" i en digital modtagerboks.

Og det er ikke kun de Radikale, som er imod. SF taler om en Georg Gearløs-ordning.

"Vi gik kun med til ordningen, fordi det var en nødvendighed for TV 2's overlevelse," siger han til Kristeligt Dagblad.

Uden den politiske støtte fra de to partier er der dog fortsat flertal bag brugerbetalingen til TV 2, men ifølge avisen er der selv i regeringen overvejelser om at opgive ideen om det såkaldte TV 2-alenekort. 

Derudover så er det i øvrigt ikke engang sikkert, at brugerbetalingen er nok til at redde TV 2.

Tilbage i 2009 blev der således rejst spørgsmål ved, om de 25 kr. pr. husstand om måneden ville være nok til at løse de akutte driftsøkonomiske problemer, som TV 2 kæmper med.

Det hjælper heller ikke på at få afviklet gælden på 850 mio. kr., hed det dengang.

Opdatering 11:45: Efter meldingerne fra de Radikale og SF taler Venstre nu om forligsbrud:

"De Radikale og SF begår forligsbrud. Som det sig hør og bør kan man drøfte sagen i forligskredsen, hvis man har problemer. Det er typisk, at de ikke har respekt for, hvordan forlig indgås. Når det gælder SF og De Radikale, kan man ikke længere stole på en aftale," siger hun til Ritzau.

PS: Her selve aftalen fra 2009 – Kulturministeriets pressemeddelelse: BRED POLITISK AFTALE OM OMSTRUKTURERINGSPLAN FOR TV 2 OG NYE DR-INITIATIVER 

1 Kommentar

Preben Lecau
8. FEBRUAR 2011
Re: Redningsplan for TV 2 vakler

Hmm... Salget af TV-sendenettet i sommeren 2010, som angiveligt gav DR og TV2 1,2 mia skulle jo bruges til at nedbringe/fjerne TV2s gæld, så gældsargumentet holder vel heller ikke længere...

Mht. salg af reklamer, så må de klare sig for det de kan tjene.
Kvaliteten på hovedkanalen TV2 er jo ikke for høj i forvejen.