»Der er ikke nogen, som har nedlagt arbejdet for at få bedre forhold for de faste freelancere«

Aske Munck er stoppet som freelancer på 'Orientering' for to uger siden på grund af »grotesk« dårlig løn. I lyset af Lindvig-sagen efterlyser han støtte til freelancerne fra DJ, kolleger og tillidsmanden. DR-chef afviser. Tillidsmand: »Lønnen er stærkt presset«

Aske Munck arbejdede indtil for to uger siden som P1 'Orienterings' faste freelancer i Paris. Nu har han sagt op på grund af det, han selv kalder »horrible forhold« for freelancerne i DR. Men han ærgrer sig over, at der ikke er nogen kolleger på DR, som har nedlagt arbejdet i solidaritet med freelancerne.

»Jeg tror godt, folk ved, hvor dårligt freelancerne er aflønnede, men der er ikke nogen, som har lyst til at råbe op om det. Det er ikke, fordi jeg siger, at Niels Lindvig ikke skal råbe op, når han bliver fyret, for hans fyring er fuldstændig åndssvag. Jeg siger til de andre, som pludselig strejker over det: Luk øjnene op! Se, hvad der er foregået på den arbejdsplads i mange år,« siger Aske Munck til Journalisten.

Men det er jo ikke journalisterne på 'Orientering', der beslutter, hvor meget du skal have i løn som freelancer. Hvorfor retter du kritikken mod dem?

»Jeg retter som sådan ikke kritikken mod dem. Jeg er bare træt af, at man skal høre så meget om de fastansattes problemer. Jeg tror ikke, der er nogen af de fastansatte på 'Orientering', som ikke på en eller anden måde kender taksterne. Men vi får ikke nogen hjælp fra forbundet, og der sker heller ikke meget fra tillidsmandens side,« mener Aske Munck.

»Det minder mig om, at vandet fosser ind på de billige rækker i krydstogtskibet i længere tid. Men først når vandet begynder at nå de dyre kahytter, begynder overklassen at flæbe,« tilføjer han.

Hvad kunne du ønske dig, at dine kolleger havde gjort?

»Folk nedlægger arbejdet, fordi Niels Lindvig er fyret. Der er ikke nogen, som har nedlagt arbejdet for at få bedre forhold for de faste freelancere. Jeg har ikke set nogen, som på noget tidspunkt kunne finde på at aktionere for freelancernes vilkår. Det interesserer nok ikke folk. Så snart man er i udlandet, tænker folk, at man må sidde på en cafe og hygge sig med sit arbejde. Eller også er det, fordi det er lykkedes folk på DR at holde hemmeligt, hvor horrible forhold man arbejder under,« siger Aske Munck.

Munck: DR overholder ikke overenskomsten

Lønnen som freelancer har ifølge Aske Munck ligget under overenskomsten. Det kan ifølge ham lade sig gøre, fordi 'Orientering' lavede en kontrakt om, at Aske Munck er deres foretrukne medarbejder i Paris.

Aske Munck har 18 års erfaring med udlandsjournalistik, og han regnede med, at forholdene ville forbedre sig, da han skrev under på kontrakten. Der skete dog det modsatte, forklarer han.

»Der skete kun det, at forholdene blev forringet. Det er ikke den vej, jeg havde forventet, når vi i forvejen er så dårligt lønnede,« siger Aske Munck og fortsætter:

»I et stykke tid kunne det betale sig, fordi vi havde flere forskellige indslagstyper. Men når man pludselig kun har live og lange reportager tilbage, så kunne det ikke betale sig, når priserne er så lave. Det var en afvejning. Det er sjovt at lave radio, men det er ikke sjovt.«

"Grotesk" at man aflønner folk dårligt

Men du har jo selv sagt ja til at arbejde under de her forhold?

»Ja, men hvis man siger nej, vil de bare ikke bruge en. Der er nogen, som er nødt til at sige, hvor dårligt vi aflønnes. 'Orientering' må siges at være radioens prestigemagasin. Jeg synes bare, det er grotesk, at man lønner folk så dårligt.«

Aske Munck har nu opsagt sin kontrakt med DR. Det har dog krævet lang tids overvejelse, før han besluttede at melde klart ud.

»Jeg har skrevet til DR, at jeg ikke kan tilbyde dem at være deres foretrukne mand i Paris, men at de skal være velkomne til at bruge mig til de officielle DJ-takster. Der har ledelsen svaret, at det måtte man tage til efterretning. Det er lidt det samme som at sige, at det ikke kommer til at ske. Det vidste jeg godt. Men nu har jeg fået andre indtægtskilder, så jeg kunne tillade mig at stoppe.«

DR: Vi følger overenskomsten 100 procent

Redaktionschef for P1, Judith Skriver, kan ikke genkende Aske Muncks udlægning af forholdene i DR.

»Jeg kan med sindsro sige, at vi følger overenskomsten 100 procent. Udlandsfreelance-overenskomsten i DR består af to elementer: Takster for folk, som man bruger lejlighedsvis, og en mulighed for at indgå aftaler med nogle faste, hvor man så forpligter sig til, at det er dem, man bruger i det pågældende land. Vi følger selvfølgelig vores overenskomst – andet kunne vi ikke leve med i DR,« siger Judith Skriver.

Hun forklarer videre, at 'Orientering' har faste aftaler med nogle af deres freelancere, som de bruger meget. Ved den type aftale overholder DR også overenskomsten, forklarer hun.

»Det er sådan, vi har gjort de seneste fem år, siden aftalen blev indgået med DJ. Det forpligter os til, at det altid er dem, vi ringer til i det pågældende land. Til gengæld indgår vi aftaler om en særlig takst for et eller to år ad gangen,« siger Judith Skriver.

Lønnen er presset

Tage Baumann, tillidsrepræsentant på 'Orientering', forklarer, at DR er en af de få arbejdspladser, som har overenskomst for freelancere. Men han giver Aske Munck ret i, at lønnen for freelancerne er presset.

”Det er velkendt i hele tillidsmandssystemet i DR og hos vores overenskomstforhandlere, at lønnen er stærkt presset. Det er også kendt af DR, for det bliver sagt ved overenskomstforhandlingerne hver gang. Jeg tror, alle DJ’ere i DR er klar over, at det er rigtig skidt for de fastansatte at have freelancere gående på mindre gode vilkår,” skriver Tage Baumann i en mail.

Han forklarer, at de aftaler, som udlandsfreelancerne indgår med DR, oprindeligt var tænkt som en handel, hvor freelancerne fik en afkastsikkerhed og DR en ”mængderabat”.

”Det er måske den største knast, for freelancerne i udlandet er blevet stadig mere presset på prisen på netop de her aftaler. De er ikke lavet specielt til 'Orientering', men bruges måske i større omfang her end andre steder, simpelthen fordi vi nok bruger flere udlandsfreelancere end andre afdelinger i DR,” skriver Tage Baumann.

Aske Munck kritiserer 'Orienterings' medarbejdere og dig som tillidsmand for ikke at gøre nok for at hjælpe freelancerne. Hvad siger du til det?

»Det kan jeg ikke kommentere, for hvis han har haft en aftale, så er det et aftaleforhold. Et eller andet sted kan man jo sige, at freelancerne arbejder på markedsvilkår. Det er ikke os, som forhandler de aftaler. Det er huset og den enkelte. Vi ved, at de er alvorligt pressede, og det sker også, at de siger ja til en aftale, som viser sig ikke at være så god. Men vi kan ikke gøre noget for at forbedre deres aftaler. Og vi kan kun råde dem, hvis de kommer omkring os, før de siger ja eller nej til sådanne vilkårsaftaler,« siger Tage Baumann.

Der er stadig meget at arbejde for

Formand for DJ, Mogens Blicher Bjerregård, mener, at DJ gør meget for, at freelancerne får bedre vilkår. Han understreger, at DR er et af de steder, hvor der er indgået en aftale om freelancernes forhold – blandt andet om løn under sygdom eller barsel.

Men han anerkender også, at DJ ikke er i mål, når det kommer til freelancernes lønvilkår.

»DR's overenskomster bruger vi rigtig mange kræfter og ressourcer på, også freelanceaftalerne i DR. Det gør vi, hver eneste gang vi forhandler overenskomster. Men jeg anerkender også, at der stadig er mange udfordringer for freelancerne – også i DR. Der er stadig mange ting at arbejde for. Jeg synes bestemt, at det er en af de ting, vi prioriterer under hver eneste overenskomstforhandling,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Aske Munck føler sig glemt som freelancer og mener, at DJ har mere fokus på at forbedre forholdene for de fastansatte end for freelancerne. Hvad siger du til det?

»Hvis man ser på de ressourcer, vi bruger på vores freelancere, så synes jeg ikke, det er rigtigt. Han kan have nogle helt specielle forhold, som gør, at han er blevet mere klemt – det skal jeg ikke kunne sige. Det er meget kompliceret, så der kan altid være nogle, som det er vanskeligere at gøre noget for end andre, men til det generelle billede vil jeg sige, at vi har meget opmærksomhed på freelancernes vilkår,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Det er en krystalkugle

Aske Munck mener, at de dårlige vilkår for freelancerne i fremtiden vil påvirke de fastansatte. Jo billigere freelancerne er, jo mere attraktive vil de være at ansætte, forklarer han.

»Det er en krystalkugle, for vores branche er en af de mest pressede brancher, der er. Det går mere og mere mod, at vi alle skal arbejde mere som løst ansatte. Det er derfor, vi har interesse i, at freelancerne får nogle ordentlige vilkår, så det ikke bliver så attraktivt et alternativ. Det er mere for at sige til folk, at man skal tage sig sammen og tænke mere fremadrettet. Man skal se på, hvordan freelancerne bliver behandlet, for det er et varsel om, hvilken skæbne der venter de fastansatte,« forudser Aske Munck.

Du bruger sagen med Niels Lindvig som afsæt for den her debat – er det ikke usolidarisk at sige, at 'Orienterings' journalister flæber?

»Jo, men hvis man længe har boet i et brændende hus, og naboen ikke hjælper en med at slukke det, er man så usolidarisk, hvis ikke man styrter til hjælp, når der går ild i hans hus? Jeg synes især, at det er de fastansatte i DJ, som har været usolidariske med freelancerne i rigtig lang tid,« siger Aske Munck.

Kommentarer
40
Jesper Kjems
16.10.14 13:49
Fin artikel Lea, men hvorfor
Fin artikel Lea, men hvorfor skriver du mon ikke, hvad manden fik i den løn, der er så grotekst dårlig?

Tænker at du ellers bør fortælle os læsere, hvorfor det ikke fremgår.

Har i øvrigt selv arbejdet til de groteske freelance-lønninger på DR for år tilbage og vist også kommenteret på dem her siden. Dengang satte DJ taksten for den freelance-timelån, vi freelancere selv skulle forhandle hjem til 6-700 kroner, mens de selv forhandlede omkring 250 kroner i timen hjem for DR´s freelancere.

Vh Jesper
Fremhævet af Journalisten
Lasse Glavind
16.10.14 14:02
Stærkt, Aske Munck, at du tør
Stærkt, Aske Munck, at du tør tale om branchens helt store tabu - at freelancernes billige arbejdskraft reelt betaler de fastansattes løn. Hvis den her udvikling nogensinde skal vendes, så kræver det - desværre - at folk som dig med et navn i branchen stiller sig frem og siger fra, ellers er det alt for nemt for både arbejdsgivere, fagforening og fagblad at lade som ingenting, men at gøre det kræver n... - så respekt!.

I DJ er de døvblinde, og formand Bjerregaard befinder sig stadig på det forrige årtusinde arbejdsmarked: "Vi gør meget for freelancerne", siger han hver gang debatten dukker op - der sker bare ingenting - ud over at vilkårene bliver ringere og ringere. Og næstformand Werge siger bare: "At nu må freelancerne også sige fra."

Der tales meget om kædeansvar i disse år - spørgsmålet er, om ikke DJ ville få en sag på halsen, hvis forbundets overenskomster blev gennemgået med de briller på.
Fremhævet af Journalisten
Teddy Gehrke
16.10.14 14:06
Når krybben er tom, brydes
Når krybben er tom, brydes hestene. Er sagen i virkeligheden ikke, at de fastansatte DR-medarbejdere aldrig har haft lyst at bidrage solidarisk med en del af deres puljer for at få freelancerne op? At de tog for sig først og lod freelancerne få de par smuler, som DR's ledelse havde til overs? Både nu, hvor Baumann står ved roret og dengang, Mogens Blicher Bjerregård havde sin gang i huset.
Fremhævet af Journalisten
kristine S. Madsen
16.10.14 14:36
Sikke et brøl, endelig - og
Sikke et brøl, endelig - og mange tak til Aske Munck. Og sikke da et underlig udsagn fra tillidsmanden, der siger "Et eller andet sted kan man jo sige, at freelancerne arbejder på markedsvilkår". Ja og det er netop problemet
- For pokker - så gør noget DJ.
Fremhævet af Journalisten
Karl Sinding
16.10.14 14:45
Fint indspark. Journalisten
Fint indspark. Journalisten kunne jo fortsætte til næste DR-flagskib og spørge, og det virkelig er rimeligt at freelancere lønnes med to, måske tre, uger for at lave en hel P1 Dokumentar. I den afregning indgår både at finde historien, researche den, optage den, klippe den - og skrive en nethistorie. Sådan har det været længe, og det ønsker ingen Judith Skriver-typer at ændre, for med den honorering får man rigtig meget (gratis) radio for pengene. Er det fair, at freelancere skal knokle gratis for DR? Er det sådan man rekrutterer og fastholder de dygtigste journalister? Er det sådan, man giver journalister incitament til at være grundige og ærlige? Men det er de fastansatte selvfølgelig ligeglade med...
Fremhævet af Journalisten
Hakon Redder
16.10.14 14:49
Tja, og så var der den kendte
Tja, og så var der den kendte radiovært fra et P4-program om lørdagen, der ringede og gerne ville have lov at bruge Børsens free-lance udenrigskorrespondenter gratis. Fordi det var "sjovt for dem at lave noget andet og fordi de så fik noget eksponering". Og det kom fra en statsejet mediekoncern, hvor pengene triller ind automatisk og en salgsafdeling er overflødig....
Fremhævet af Journalisten
Thomas Klenow With
16.10.14 14:55
Lad os få nogle tal på bordet
Lad os få nogle tal på bordet. Jeg arbejdede freelance for Orientering i mange år. For 20 år siden fik jeg 1800-1900 kroner for et indslag (gerne oplæsning af tekst) på 7 minutter. En Panorama på 15 minutter gav vist 3000 kr. Så vidt jeg har hørt fra en løs freelancer er prisen for 10 minutter (med reportagelyd, interviews etc i dag på 1900 kroner, mens en Panorama vist giver 2500 kroner.)

I forbindelse med fyringsrunden har jeg hørt, at ugenormen! for en medarbejder på orientering er 3 x 10 minutter. Så er der god tid til forberedelse, research.

En freelancer ville altså få ca. 6000 kroner for tre indslag á 10 minutter svarende til 24-26.000 kroner på en måned (der så også skal dække rejser, kontorudgifter, ferie, omsorgsdage, sygdom, sabbat).

Gæt selv på hvad en fastansat som Tage Baumann med høj anciennitet tjener.

Vi arbejder på to parallelle arbejdsmarkeder - i samme fagforening. For 10-15 år siden var der på DR en konflikt, hvor freelance-medarbejderne pænt satte sig på deres hænder. Vi har ALDRIG set det modsatte.

Og Mogens Blicher Bjerregaard: Hvad er det DJ gør for freelancerne. Hvor mange gange er overenskomstforhandlingerne og husaftaler for de fastsansatte praktisk og realistisk blevet knyttet sammen med freelancerne - og her taler jeg om de rigtige freelancere, ikke med DR's TBA'er .
Fremhævet af Journalisten
Helle Hellmann
16.10.14 16:19
DJ har alle dage været de
DJ har alle dage været de fastansattes fagforening, og man har snorksovet, mens flere og flere medlemmer fik de dårlige forhold, såvel i DR som i andre medier. Forbundet har ved sin årelange inaktivitet spillet sig alle bolde af hænde. Jeg fatter ikke, at den formand sidder endnu.
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
16.10.14 16:34
Tak for oplysningerne Jesper
Tak for oplysningerne Jesper Kjems.

Jeg kan tilfølge, at freelancernes vigtigste lønaftale O-aftalen, som dækker både journalister og pressefotografer, ikke er blevet forhandlet i flere år. Forklaringen er, at DJ ikke kan finde nogen at forhandle med.

Det bliver underholdende, når forbundet heller ikke kan finde nogen at forhandle med om de fastansattes overenskomster.

Så det, vi nu har fået slået fast , er, at DJs ikke kunne drømme om at forhandle en bedre løn for freelancerne. Vi kan, som næstformanden tidligere har meddelt, bare finde et andet sted at arbejde.

Vi ved også, at DJs formand kun kan levere slidte floskler omkring freelancernes lønforhold. Der er intet at hente, og forholdene bliver ringere og ringere.

Ikke mindst for nye kolleger, som af DJ bliver opfordret til at blive selvstændige. Bl.a. med DJ BiZ som drivkraft. Hvad det kommer til at koste de kolleger, som hopper på DJs kræmmervogn, ved vi ikke. Men i alle tilfælde kan de ikke en gang få understøttelse, hvis det går galt.

Jeg tror ikke, at det nytter noget at blive ved med at tro på, at DJs ledelse vil gøre noget for freelancerne.

Til gengæld ved jeg, at freelancerne er vant til at slås og til at stå sammen, når det skal være. Og det er der behov for nu.

Venlig hilsen
Bodil Rohde

Fremhævet af Journalisten
Ota Tiefenböck
16.10.14 21:48
Jeg venter med spænding på,
Jeg venter med spænding på, hvad DJ`s ledelse og Freelancegruppens ledelse svarer på de mange gode spørgsmål, der bliver stillet i tråden her. Forhåbentligt mere end, at DJ har udarbejdet en Freelancestrategi.
Fremhævet af Journalisten
Lars Kristensen
17.10.14 01:55
Den "offentlige hemmelighed"
Den "offentlige hemmelighed" omkring de ufattelige dårlige vilkår for freelancere i DR har så mange år på bagen, at sammenligningen - som en anden kliche - med Titanic ligger lige for.

At argumentet om at de freelancere på DRs tredje klasse endnu ikke - modsat branchens andre freelancere - er sprunget over bord med deres endnu ringere forhold inden for redningvesten.
Gør blot denne snak himmelråbende af den sørgelige slags.

Ja forholdne for freelancere udenfor DR er også ringe. Men at der er forhandlet nogle til tider endnu ringere forhold - på papir med DJs stempel på hos DR. Gør ingenlunde situation bedre, for de tilbageblivende freelancere eller fastansatte der står på dækket til strygerkvartettens musik - iblandet formandens ord om at "alt nok skal gå".

Det ærgelige her er, at den laden stå til vores forbund har udvist i mange år. Igen nu resulterer i at der graves en grav mellem de fastansatte og freelancerne. Når broen mellem dem burde være mere stabilt i fundamentet end nogensinde før.


At tro at problemerne for freelancere stopper i og lige uden for DRs dør - betvivles jo nok af få.

Men at vores forbund også er med til at forringe forholdne for de freelancemedlemmer, der jo bl.a. er med til at finansiere DJ-ledelsens relativt gode aflønning, samt f.eks. tillidsvalgtes under DJs "fastansatte faner" - sikkert meget påkrævede flerdages symposier på Bernstof Slot og andre velrenomerede kursuscentre over hele landet....er desværre også en realitet.


I disse dage rundsendes et tilbud om at freelancere i medier med levende billeder, kan få del i en sum af midler, der stammer fra rettighedsmidler. Dette er foregået i flere år. Men i år er der premiere på et krav fra DJs side om at medlemmet skal forevise en kontrakt fra deres samarbejde med arbejdsgiveren - hvor der er tilføjet en helt speciel juridisk klausul der er dikteret fra DJs side. For at medlemmet kan få del i dem sum penge.

Jeg betvivler ikke, at det sikkert er et logisk skridt ud fra juridisk og forhandlingsmæssigt synspunkt.

Men gæt selv ! Hvordan bliver det modtaget når vores forbund pålægger at lade det enkelte freelancemedlem forhandle fra hus til hus omkring fortrykte kontrakter fra veletablerede producenter - der ikke har ville forhandle med DJ.
Snigskytterne rammer plet, inden freelancerne er nået til det første hjørne.

Igen; Ærgerligt vi skal skyde på det forbund der jo på mange måder skal repræsentere den mulige dør, der er ud af mørket.
Men ja - desværre er det sted dyrene spiser - tomt for lang tid siden. Og der er derfor desværre ikke langt til at sætte tænderne i hinanden.

Det skal jeg være den første til at beklage.
Fremhævet af Journalisten
Mette Curdt
17.10.14 06:30
Godt, godt gået, Aske Munck.

Godt, godt gået, Aske Munck.

Jeg ønsker dig alverdens held og lykke på din vej. Jeg er bare bange for, at du kommer til at gå alene.
Et er, at de fastansatte ikke vil støtte dig og dine freelancekolleger i at få ordentlige forhold i DR - det har de aldrig villet, men hvis alt er, som det plejer at være, så vil dine freelance-kolleger i DR desværre heller ikke gøre noget.

Solidaritet og kampen for egen overlevelse har i mine 30 år som freelancer, knap 20 af dem som fagpolitisk aktiv i DJ, altid været så uforenelige størrelser, at sammenhold for bedre vilkår for freelancere primært var noget, man talte meget om. Men da hverken fastansatte eller freelancere i samlet trop har været indstillet på at ofre noget for at ændre på tingenes tilstand, ja så er der altså ikke meget et fagforbund kan gøre.

Måske er denne gang, lykkens gang.
Jeg venter spændt på at høre brølet, når de hundredvis af faste og mindre faste freelancere smækker døren til DR, så det kan høres - og først vender tilbage, når de har fået ordentlige løn- og arbejdsforhold.
Men jeg tror ikke, jeg vil holde vejret, mens jeg venter.

God vind, Aske.

Mette Curdt
Fremhævet af Journalisten
Lars Lindskov
17.10.14 07:03
Hvad er DJ egentligt?

Hvad er DJ egentligt?

Nu er der efterhånden en lang række udsagn i denne debat-tråd – noget er holdninger, noget fordomme og noget direkte forkert, men lad det nu være…..

Men hvad er DJ egentligt? I nogle indlæg kunne man tro, at DJ var modstander af medlemmerne – i hvert fald freelancerne og det kun er en organisation for fastansatte. Det har det sikkert været engang, men sådan er det altså ikke mere om end langt de fleste medlemmer er fastansatte.

DJ er jo netop medlemmerne og vi har faktisk en ret flad struktur med stor mulighed for indflydelse gennem medarbejderforeninger, specialgrupper m.v. – og vi har delegeretmøde, hvor det er forholdsvis enkelt at blive valgt til at deltage.
Når DJ arbejder med overenskomster tager man udgangspunkt i medlemmerne og vi har et meget aktivt TR system – man tager altså udgangspunkt i medlemmernes ønsker ved udtagelse af krav og muligheder. Flittige faglige freelancere har gennem tiden prøvet at få freelance-aftaler ind i overenskomsterne og der har ikke altid været den største lyst, men omvendt kan man også sige, at da Uffe Gardel som fællestillidsmand i Berlingske Medier for år tilbage fik lavet en vikar/freelance aftale var der ikke de største klapsalver fra freelancerne, da den ikke fulgte de vejledende vilkår for freelancearbejde – i dag synes alle at det er en rimelig aftale.
På fotoområdet har vi for år tilbage forhandlet nogle aftaler hjem, der ikke ligefrem blev modtaget med kyshånd – i dag er de fleste aftaler væk og medlemmerne savner dem! Kort sagt er vores arbejdsmarked i hastig forandring – det ved vi vist alle.

Det er ikke rigtigt, at organisationen DJ opfordrer medlemmerne til at blive selvstændige erhvervsdrivende – tværtimod, men mange medier kræver det i dag og der er faktisk en lang række freelancere der selv ønsker det – man skal bare vide at det er en vigtig beslutning af hensyn til mulighederne for supplerende dagpenge m.v. For at hjælpe dem der gerne vil – eller bliver tvunget har DJ lavet en kursusrække BIZ for at klæde medlemmerne så godt på som muligt – det er tilbud – et godt tilbud!

Jeg synes der bliver gravet unødvendige grøfter i nogle af disse indlæg. Selvfølgelig kunne det have været rart, hvis freelancere og fastansatte for mange år siden havde haft bedre fokus på nutidens/fremtidens mediearbejdsmarked og fået flere freelance-aftaler ind i overenskomsterne, men ofte ville de fastansatte ikke afgive noget ved forhandlingerne – og ofte ville freelancere ikke gå under de vejledende vilkår i kravene. Nu er tiden en anden og måske ikke den bedste, men ved de seneste DMA forhandlinger afgav flere fastansatte kolleger faktisk gode rettigheder for at få freelanceforhold ind i overenskomsterne/aftalerne – så det går den rigtige vej.

Masse af faglige kolleger har brugt år på at lave en freelancestrategi, som blev behandlet og vedtaget på det seneste delegeretmøde og den bliver brugt i det daglige arbejde og er også indgået i arbejdet med en ny overenskomststrategi.

Lad os bare kalde en skovl for en skovl, men lad os ikke bruge den til at slå hinanden i hovedet med – ej heller til at grave grøfter. Vore fastansatte kolleger i DR og mange andre steder har det faktisk heller ikke nemt i disse år og TR-erne rundt omkring kæmper dagligt en brav kamp. Nutidens faglige arbejde er ofte et spørgsmål om at prøve at begrænse skaderne mere end at forbedre de faktisk forhold.

I al fredsommelighed

Lars Lindskov
Startede som freelancer 116 år efter 1864

Fremhævet af Journalisten
Lasse Glavind
17.10.14 08:58
Lars Lindskov, du hører ikke
Lars Lindskov, du hører ikke rigtig efter, og du svarer heller ikke på det meget konkrete spørgsmål, der stilles: Hvordan kan en fagforening acceptere, at det samme arbejde på den samme arbejdsplads udføres på helt forskellige løn- og arbejdsvilkår? Hvorfor godkender DJ år efter år aftaler, når man ved, at nogle DJ-medlemmers ringere vilkår reelt betaler for andre medlemmers bedre vilkår? Er det sådan en fagforening efter din mening skal agere?

Jeg har jo haft fornøjelsen af i nogle år at lave fagligt arbejde i DJ blandt andet sammen med dig - og som jeg før har skrevet, så tvivler jeg ikke på, at dit faglige hjerte banker for bedre freelanceforhold, MEN det er også min erfaring, at der i DJ - og det gælder også dig - simpelthen helt grundlæggende mangler forståelse for og indsigt i, hvad det er for nogle mekanismer, vi står over for ude på arbejdsmarkedet. DJ har simpelthen ikke en tidssvarende politisk strategi - DJ er reaktiv ikke proaktiv - og formanden roder stadig rundt med kuriøse happy-go-lucky-rapporter fra Institut for Fremtidsforskning i 1990'erne, som allerede dengang de blev udgivet var fulde af komprimeret varm luft, almindeligheder og aldeles uautoriseret krystalkuglekiggeri. Det kan man i parentes bemærket blandt andet se på Journalisthøjskolen, der i dag uddanner 'iværksættere' snarere end kritiske journalister. Undertegnede fik i al ubeskedenhed indført to sætninger i

Hvis (og jeg siger med vilje hvis) der på noget tidspunkt i DJ-toppen har været et reelt ønske om at se freelancernes og de fastsansattes vilkår som to sider af samme sag i et fagforeningsperespektiv, så må vi konstatere, at man bare ikke har evnen til at sætte hverken det lange lys eller de analytiske briller på. Det viste sig jo blandt andet ret tydelig, da DJ-toppens udspil til den såkaldte freelancestrategi var til debat. Jeg tror begrebet 'neoliberalt' blev brugt om toppens oplæg af forundrede og vantro medlemmer fra blandt andet en avisredaktion i Jylland.

DJ-Bizz er reelt det eneste synlige resultat af en masse rummel og fægten med armene inde på Gammel Strand efter det sidste opråb fra frustrerede DJ-freelancere. Og DJ-Bizz kan sikkert være udmærket - det er bare ikke fagforeningsarbejde, hvor man i fællesskab står over for en modpart, fordi det giver styrke, det er brancheforeningsarbejde, hvor alle i princippet er konkurrenter om det samme job. I DJ-Bizz-universet er vi alle samme hver for sig vores egen lille aktør, vores eget lille firma, vores egen lille hassan, og det er der helt sikkert en del medlemmer, der efterspørger og fint for dem og fred være med, at det nu findes - jeg må bare gentage - det er ikke fagforeningsarbejde, det er brancheforeningsarbejde. DJ's svar på den forrige kritik fra freelancere har altså været at gøre DJ til en brancheforening for freelancere - det er i hvert fald det eneste synlig 'positive' resultat af den såkaldte freelancestrategi.

Sidst der var debat om freelancernes vilkår for et par år siden foranlediget af nogle freelancere på Information, udtalte professor i arbejdsmarkedsforhold Henning Jørgensen i fagbladet, at DJ's strategi var klart til fordel for de fastansatte. Hans udtalelse udløste ingen officielle kommentarer fra DJ-toppen, men jeg kan sagtens huske, at der internt på Gammel Strand blev snakket meget om, hvor meget den gode professor havde misforstået det hele.

Fremhævet af Journalisten
Lars Kristensen
17.10.14 09:33
Tak Lasse, Bodil, Lars m.fl.
Tak Lasse, Bodil, Lars m.fl. for at give os på sidelinien et lille kig ind bag Gl. Strand mursten.

Diskussionen er ikke sort hvid og der er mange facetter.

Men selvom jeg læser Lars citat "om end langt de fleste medlemmer er fastansatte" ....som en hvis herre i helvedet læser en hellig bog.

Så er der vel lidt om snakken tænker jeg når DJs top vel styrer skibet efter "de mange"....altså dem der betsler gildet og er magtfulde fastansatte. Jeg synes der skinner igennem på nogle indlæg.

Og sådan skal det måske også være et ror der styres efter majoriteten.
Men for pokker - det kan da ikke ligefrem også være reelt på bekostning af de få og dermed svage i spillet ....der spilles om rettigheder, løn osv - freelancerne.

Hvis det er realiteten så håber jeg IKKE debatten slutter her. For det er meget langt væk i hvert fald min personlige opfattelse af en fagforening.Og i øvrigt. Jeg tænker ikke ledelsestoppen beskæftiger sig med de dermed kuriøse freelanceforhold i så stor stil.

Så jeg er egentlig nysgerrig efter den forkromede forklaring på:
Hvorfor er freelancere der vil have del i de rettighedsmidler som de selv har optjent efter forudgående forhandling fra DJs side - (og ja, et godt tiltag for freelancere fra forbundet. ) - selv blevet sendt i byen med forhandling som enkeltperson om indsættelse af juridiske klausuler i de enkelte producenters kontrakter?

Det lyder måske kompliceret - men groft sagt er midler der før var bundet til freelancere i stor stil nu forhindret i at nå medlemmerne.
I hvert fald hvis man ikke tager den benhårde forhandling direkte med chefen. Med fare for man rygerud i på de vilde freelance overdrev.

Men jeg tænker at pengene jo er der - og frygter det værste - når jeg tænker på hvor de midler der reelt før er tilfaldet freelancere nu havner. Jeg aner det ikke? Men debatten her gør en lidt rådvild i den sag.

Måske Journalisten.dk kunne se på det?
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
17.10.14 09:35
Det var mig der sagde
Det var mig der sagde "neoliberal" om HBs freelancepapir, og meget kan man beskylde mig for, men jeg er altså ikke fra Jylland.

Bortset fra det: Der er ikke spor i vejen med DJs freelancestrategi. Det er faktisk en meget fin freelancestrategi, vi har. Det eneste, det kniber lidt med, det er at følge strategien. Berlingske Media er således stadig det eneste område under DMA, som har freelanceaftaler - også efter dette års DMA-forhandlinger, Lars Lindskov.

Vi skal passe på med at grave grøfter. Men grundlæggende har Aske Munck og Lasse Glavind jo ret.

Uffe Gardel
Tillidsmand på Berlingske
Fremhævet af Journalisten
Lasse Glavind
17.10.14 09:39
Det er lidt det samme, du nu
Det er lidt det samme, du nu siger - folk har misforstået det hele, og DJ har skam en strategi. Hvorfor den strategi så ikke viser sig i freelancernes hverdag, det blæser i vinden.
Fremhævet af Journalisten
Lasse Glavind
17.10.14 09:44
Undskyld, mit blogrod - den
Undskyld, mit blogrod - den sidste kommentar var en fortsættelse/afslutning på mit indlæg - ikke en kommentar til (skabsjyden) Gardel.
Fremhævet af Journalisten
Susanne Junker
17.10.14 10:25
Tak til Aske Munck for at
Tak til Aske Munck for at være ærlig og sige det, som er ilde hørt – og med fare for, at Lasse Glavind kom mig i forkøbet med samme pointe (tak!):

Jeg er selv en af dem, der freelancer for dagblade, og jeg har råd til det, fordi jeg lever et egoliv, hvor jeg ikke er ansvarlig for andre end mig selv og mine til tider udsvævende tendenser.

Først om Muncks oprindelige opråb om den manglende solidaritet mellem fastansatte og freelancere: Et par gange har jeg som freelancer udfyldt en funktion, som en forflyttet/fyret fastansat kort tid forinden har udfyldt. Blot for færre penge. At det i sidste ende er til fastansattes eget bedste at støtte op om freelancernes honorarer, er altså ikke et fremtidsscenarie. Det sker allerede.

Dernæst: Jeg vil rigtig gerne bruge min fagforening for at sikre, at jeg netop ikke underløber og undergraver min egen eller andres virksomhed. Jeg har derfor også været på et af de omtalte biz-kurser, der er en del af freelancestrategien. Men jeg følte mig ærlig talt ret malplaceret: Det var ikke et kursus for freelancejournalister, men for freelancekommunikationsmedarbejdere. Og det handlede om profitoptimering (.. og at det så skulle ske ved at sælge hjemmesidetekster, som enhver danskstuderende på 1. semester kan lave, er en anden sag). Sådan har det været på alle de DJ-arrangementer for freelancere, jeg har dristet mig til at deltage i: Hvordan kan man brande sig selv og lave kreativ forretningsudvikling, så man kan vride flest mulige penge ud af erhvervslivet.

En af konsulenterne undrede sig over, hvorfor der ikke var nogen af os, der havde postuleret, at vi ville tjene den første million det første år.

Jeg har ikke brug for at tjene millioner. Jeg har brug for en fagforening, der kan hjælpe mig til at sikre, at min indkomst som selvstændig journalist ligger på niveau med mine kolleger. Som i ganske almindelige rede penge for ærligt arbejde. Men jeg savner en faglig freelancestrategi og -rådgivning for Dansk Journalistforbund, der ikke er et luftkastel, der er i sync med vilkårene i mediebranchen og i øvrigt kender forskellen på at være journalist og det at have en selvstændig kommunikationsvirksomhed. Men det er nok håbløst gammeldags.
Fremhævet af Journalisten
Kristian Ditlev Jensen
17.10.14 11:01
Stærkt at du står frem, Aske
Stærkt at du står frem, Aske Munck!

Jeg har været freelancer i hele min karriere, og det er skandaløst så ringe man behandles sammenlignet med de fastansatte. Og i mange år lavede jeg faktisk præcis det samme som en fastansat på Berlingske Tidende. Men ingen reagerede dengang.

Den eneste løsning, jeg kan se på problemet, er, at man som fagforbund lægger op til egentlig solidaritet. Der skal da ikke være et A-hold og et B-hold på samme arbejdsplads og endda i samme fagforening. Hvis det er tilfældet, så må A-holdet - over en kam - sætte sig på deres hænder. Vi laver ikke en fis mere, før B-holdet er på niveau med os andre. Færdig.

Det ville være løsningen. At man som journalist kunne vælge, om man ville arbejde frit og flyvende - og lukke alle hullerne, tage sig af specialviden, så som anmeldelser, arbejde imens andre henter børn f.eks. og imens de holder ferie og jul og så videre - men uden, at man dermed skulle vælge også at være på røven økonomisk.

Et godt eksempel er anmeldelser. Man får et sted mellem 1000 og 2000 kroner for at anmelde en bog. Oftest ca. 1200-1500. Det kan man jo hverken leve eller dø af. Med en rimelig arbejdsdag kan man måske læse to bøger om ugen. En roman er jo oftes på f.eks. 500 sider. Det svarer til, at man får 12.000 - før skat - om måneden.

Hvis f.eks. man bare sagde, at man ikke ville løfte en finger, før anmelderne på aviserne f.eks. fik 4000 per anmeldelse, så ville en professionel anmelder, der arbejdede 37 timer om ugen cirka kunne tjene 32.000 før skat.

Som det er nu, står ens anmeldelser side om side med de fastansatte journalisters. Det betyder, at jeg får 2000 for en anmeldelse, mens en fastansat får cirka 10.000 for sin artikel (en om ugen i Weekendavisen).

Det svarer reelt til, at jeg er en slags østarbejder. Og derfor kan jeg ikke forstå, at man ikke skærer igennem og simpelthen nedlægger arbejdet, indtil det problem er løst én gang for alle.

Mange hilsner og tak igen
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
17.10.14 11:33
Kære Kristian

Kære Kristian

Som freelancer behøver man ikke at være østarbejder for at blive udsat for social dumping!

Venlig hilsen
Bodil Rohde
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
17.10.14 11:45
Det er slet ikke nødvendigt
Det er slet ikke nødvendigt at nogen nedlægger arbejdet, Kristian Ditlev.

Siden 2005 har det stået i Berlingske-overenskomsten, at der på hver enkelt arbejdsplads skal indføres "retningslinjer for fastsættelse af vederlag, således at det samlede vederlag for en freelance tilknyttet ikke må være mindre gunstig end den samlede aflønning for en sammenlignelig fastansat".

Formuleringen er ubehjælpsom, men meningen er klar, og reglen gælder også på Weekendavisen. Det lyder bare ikke som om den bliver overholdt i dit tilfælde.

Så det du skal gøre nu, det er at henvende dig til din lokale tillidsmand eller til DJ og bede dem minde bladet om overenskomstens ordlyd. Skulle det ikke hjælpe, er jeg helt sikker på at DJ er parat til at rejse en faglig sag for dig.

Men det kræver selvfølgelig, at du henvender dig først.

I øvrigt var de "fastlancer"-ansættelser, du og andre havde hos Berlingske Tidende for 12-13 år siden, i strid med overenskomsten. Medarbejderforeningen greb faktisk ind dengang, og de forekommer ikke mere.

Uffe Gardel
Tillidsmand på Berlingske
Fremhævet af Journalisten
Susanne Sayers
17.10.14 13:19
Aske har ret. Med nogle få
Aske har ret. Med nogle få undtagelser er der ingen mediehuses fastansatte, der interesserer sig særligt for freelancernes vilkår. På Børsen kan redigerende vikarer fx regne med en løn, der de facto er mindst en tredjedel lavere end de billigste Børsen-journalisters.
Det er der ingen fastansatte, der protesterer over - formentlig fordi man bare er glad for hjælpen, når der er en kompetent ekstra hånd. Men jeg kan godt forstå, hvis man sidder med en underlig smag i munden som freelancer, når man udfører det samme arbejde, men får langt dårligere vilkår og dårligere løn.
Det er det samme mange andre steder. Og som sagt har jeg ikke hørt mange protester i den anledning. Men hatten af for Informations ansatte, der for et par år siden gav afkald på deres lønstigninger og gav dem til de faste freelancere i stedet.
Jeg har selv freelancet og er på vej til at gøre det igen. Men det er ikke for pengenes skyld, det er helt sikkert, selv om en del arbejdsgivere betaler ordentligt. Og så vil jeg overveje, om jeg bliver i forbundet. Jeg har svært ved at genkende den store indsats for freelancerne, som bliver postuleret af DJ-repræsentanterne her.
Fremhævet af Journalisten
Rasmus Skat Andersen
17.10.14 14:21
@Susanne Sayers

@Susanne Sayers
Du har jo både prøvet freelance livet, fastansættelse og chefrollen, så du burde om nogen vide, hvad problemet er. Cheferne prøver at slippe billigst muligt, når de hyrer freelancere. Og der er folk, der er klar til at acceptere den lave hyre. Det vanskelige er så at lave aftaler, der sikrer, at freelancere aflønnes ordentligt.
På metroxpress får de redigerende vikarer en løn, der tilsvarer en sammenlignelig fastansat (den relle timeløn er selvfølgelig højere, da vikaren får de goder, som de fastansatte har (fx. efteruddannelse), medregnet i lønnen).
Med aftalen overholder vi gældende lovgivning, så vikarer ikke er billigere end fastansatte. Den er selvfølgelig lavet med hjælp fra DJ.
Jeg kender ikke forholdene på Børsen, men umiddelbart lyder aflønningen af de redigerende vikarer meget underlig. Så hvis dine tal er rigtige, burde vikarerne tage sig en snak med tillidsrepræsentanten.

Vh.
Rasmus Skat Andersen
TR, metroxpress
Fremhævet af Journalisten
Gitte Willumsen
17.10.14 15:40
Jeg må melde mig i koret –
Jeg må melde mig i koret – godt gået, at du står frem Aske Munck og tillykke med din beslutning, som med sikkerhed har vært svær at træffe. Det er meget modigt – og forhåbentligt er din åbenhed med til at gøre en forskel. For sikke mange, der er kommet ud af busken i den debat, artiklen har affødt. Hurra for det!

For et par måneder siden meldte jeg mig ud af forbundet. I den anledning skrev jeg et brev til DJ og opfordrede til, at der snart blev gjort noget alvorligt ved freelancernes vilkår i DR. Jeg fik et pænt svar fra selve formanden om, at det gjorde forbundet skam også og at DJ endda havde opnået en forbedring for freelancerne under den seneste overenskomst. Hm….

Som freelancer har jeg leveret stof til DR igennem 15 år – min oplevelse er, at forholdene for freelancerne kun er blevet værre. Ingen, absolut ingen blandt de fastansatte, løfter et øjenbryn over, at freelancere med flere års radioerfaring, akademiske uddannelser, erhvervserfaring og specialviden bliver betalt efter overenskomstens minimumstakst.

Jeg har heller ikke hørt nogle forsvare princippet om at aflønne freelancere, imens de er på ”opgraderingskurser” i DR. For år tilbage skete det med løn. I dag betaler jeg som freelancer tidsforbruget af egen lomme og er samtidig taknemmelig over, at DR gider bekoste, at jeg bliver oplært i DR’s nye systemer, når de gamle bliver skiftet ud.

De fleste redaktioner opererer med en fast timetakst for et indslag. Jeg ved ikke med jer andre, men det er endnu ikke lykkedes mig at nå i mål på den afsatte tid. Går redigeringssystemet ned (og det gør de tit!) og du må starte forfra, er det bare en skam. Den tid er på egen regning. Det samme er transporttid.

Heldigvis er forholdene ikke lige elendige i hele huset. Der er redaktioner, der er villige til at honorere specialviden og kompetencer med en ekstra sjat oven i minimumstaksten. Og leverer man flere indslag til én redaktion, er det nogen gange muligt at indhente den tabte tid og få det overordnede tidsregnskab til at gå op. Men det hører til sjældenhederne.

Som freelancer i DR står man meget alene. Det er op til den enkelte at få forhandlet et tillæg til minimumstaksten hjem. Og leverer du til flere redaktioner, skal du forhandle hvert sted. På Orientering er det aldrig lykkedes mig at få noget som helst igennem. Her bliver man aflønnet som nyuddannet på trods af, at redaktøren efterspørger specialkompetencer, erfaring, sproglige kundskaber m.m. Det er mig en gåde, at de fastansatte finder sig i det.

Hvad med om DJ startede med at undersøge de faktiske forhold for freelancerne i DR og skabte en åbenhed omkring forholdene for freelancerne på de forskellige redaktioner?
Fremhævet af Journalisten
Susanne Sayers
17.10.14 16:35
Rasmus, selvfølgelig ved jeg,
Rasmus, selvfølgelig ved jeg, at det er ét af problemerne. Ingen arbejdsgiver er interesseret i at betale mere end absolut nødvendigt, det siger da sig selv, og det er der overhovedet intet odiøst i.
Det problematiske er, at der sjældent er nogle af de fastansatte kolleger, der vil sætte noget på spil i forhold til at forbedre forholdene for freelancerne. De vil, som Aske skriver, ikke strejke for andres vilkår end deres egne. Derfor står freelancerne svagt, når de skal forhandle med ledelserne.
Timelønnen for vikarer hos os er mig bekendt godkendt af forbundet - det bliver en udmærket månedsløn. Den er bare ikke i nærheden af, hvad de fastansatte tjener, slet ikke når man tager med i betragtning, at de har 8 ugers ferie, løn under sygdom, orlov, pension osv.
Fremhævet af Journalisten
Lasse Glavind
17.10.14 19:06
Susanne Sayers, nu roser du
Susanne Sayers, nu roser du Informations fastansatte, fordi de for et par år siden gav en lille lønstigning til freelancerne, så der nu var til hele tre håndmadder og en lys øl til frokost - og jo jo og fint nok og alt det der, og formanden roste da også de fastansatte i høje toner - men lige præcis der var det måske, at han burde have sagt: "Det manglede sgu bare!", hvis han virkelig mente det med, at DJ også arbejder for freelancerne. Her kunne formanden have demonstreret, at han virkelig mente, at freelancerne ikke skal være henvist til nådsensbrød og smuler fra de fastes overenskomstforhandlinger.

På det tidspunkt forlød det nemlig, at op imod halvdelen af avisen hver dag var skrevet af freelancere, der altså gik for en bøjet femøre. Strengt taget ville der slet have været nogen avis, der kunne aflønne de fastansatte, hvis det ikke var for freelancernes indsats, og måske, måske var det også lidt svært for de altid socialt bevidste på den lille modstandsavis, der sejler i den samme båd og alt det der at blive ved med at lade som ingenting, når nu ånden et øjeblik var ude af flasken.

I den debat, der fulgte, læste undertegnede i fagbladet Informations chefredaktør - den altid flinke Christian Jensen udtale: "Man bliver ikke fed af at skrive til Information." Den ligeså flinke fagbladsjournalist udlod venligt at spørge ind til Jensens eget huld og pension, og eventuelle freelanceres mulighed for at betale husleje og fagforeningskontingent på basis af Informations aflønningsniveau blev slet ikke nævnt.

Det hører i øvrigt med til historien om 'Slaget i Store Kongensgade', at de freelancere, der dygtigt lancerede protesten af en eller anden grund frabad sig skriftelig støtte fra de mere jævne, men også udsatte freelancere fra andre faggrupper i DJ, og at de stort set forsvandt fra debatten, da de havde erobret deres håndmadder og den lyse dåseøl. På den måde gør vi det heller ikke nemt for hinanden.

"Det er hårde tider", siger Lars Lindskov som et forsvar for DJ's usynlighed på freelanceområdet - men ved forårets overenskomstforhandlinger i DR kunne vi konstatere, at så hårde er de tider altså heller ikke for alle, for DJ var klar til krig - ikke for bedre freelancevilkår, næh næh - men for en absolut enestående og i øvrigt på alle måder anakronistisk orlovsordning på arbejdsmarkedet i 2014, for som man sagde: "Den har medlemmerne lagt vægt på at bevare."
Fremhævet af Journalisten
Rasmus Skat Andersen
17.10.14 19:21
@Susanne Sayers

@Susanne Sayers
Loven om tidsbegrænsede ansættelser fastslår, at man ikke må diskriminere tidsbegrænsede ansatte i forhold til fastansatte. Så Børsens aflønning af redigerende vikarer skal også afspejle pension, ferie m.m. Hvis de ikke gør det i dag, skal der selvfølgelig reageres.
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=121276

Mht. om fastansatte er villige til at kæmpe for freelancere, så er desværre enig med dig, at det nok ikke har det, som folk har mest optaget af. Mange steder nok fordi brugen af freelancere var/er meget begrænset, fx. lokalaviser.
Men en del af det, der er blevet skrevet om, hvad fastansatte og DJ gør, er ikke korrekt, og hjælper ikke ligefrem til at skabe sammenhold mellem fastansatte og freelancere.
Vh.
Rasmus Skat Andersen

Fremhævet af Journalisten
Lasse Glavoind
18.10.14 08:43
Rasmus Skat Andersen, det var
Rasmus Skat Andersen, det var blandt andet DJ's holdning til tidsbegrænsede ansættelser, som professor Henning Jørgensen kritiserede. Dj gik nemlig ikke ind som forbund og påpegede helt åbenlyse overtrædelser af både lov og EU-direktiv, men overlod det til den enkelte medarbejder. Jeg var da rystet, da jeg som faglig aktiv i sin tid opdagede, at folk kunne gå som 'fastlancere/løsarbejdere' i 15 år i fx DR, uden at DJ skred ind som forbund: "Vi venter på, at nogen vil køre en sag", var et af de svar, jeg fik - Et andet var: "Professoren har ikke forstået vores område" - eller: "Vi har prøvet, det nytter ikke."

Der skal forresten ikke så meget fantasi til at forestille sig, hvordan chefen ville se ud i hovedet, hvis du som alene-freelancer gik ind og sagde: "Nu skal du fastansætte mig, og du skylder mig forresten for 12 år lønefterslæb og pension, og mens vi er i gang, så kan du forvente en solid bøde for ikke at have skrevet et ansættelsesbevis og indbetale til ATP etc. etc." - prøv, og du er dead man walking i branchen.

Nu er Per Ingdal ikke på Aller mere, men for et par år siden stod jeg ved siden af ham til en DJ-temadag, og jeg skulle hilse og sige, at jo mere han hørte om de mange 'kreative' aflønnings- og ansættelsesformer, som DJ reelt har godkendt rundt omkring, jo mere lignede han en kat, der lige havde fået fløde. Her var masser af inspiration til en virksomhed, der helst er fri for alt det dyre bøvl med fastansatte i det hele taget. Og for arbejdsgiverne er det det perfekte scenario, hvis medarbejderne selv - via deres fagforening - kører benhård del og hersk.

Flere taler om, at vi ikke skal grave grøfter i den her debat - og hvem kan være uenig i det - men problemet er sgu da omvendt, at der er grøfter, og at vi er nødt til at se det i øjnene, hvis vi nogensinde skal gøre os håb om at kaste dem til.
Fremhævet af Journalisten
Per Roholt
18.10.14 19:26
Det første udtryk som
Det første udtryk som springer mig i øjnene, når jeg læser ovenstående debat er: Når krybben er tom, bides hestene.

Frustrationen over de lave freelancelønninger er forståelig, men løsningen er ikke at kaste sig over de fastansatte. Jeg er enig med Lars Lindskov i, at vi nu faktisk ser en udvikling, hvor de fastansatte har større og større forståelse for, at arbejdsmarkedet hænger sammen og skal hænge sammen. For hvis freelancernes lønninger bliver for lave, fyrer arbejdsgiverne de fastansatte.

Derfor er sammenhold nu vigtigere end nogensinde, og det er nødvendigt, at vi både følger Uffe Gardels kloge råd om rent faktisk at håndhæve overenskomsten, hvor det er muligt og samtidig følger freelancestrategien, der blandt andet taler om, at vi er nødt til at klæde freelancere på til at kunne forhandle en bedre løn igennem. For selv om tanken er forjættende, så står arbejdsgiverne altså ikke uden for porten til Gl. Strand og skriger på freelanceoverenskomter. De får hver dag alt for mange tilbud fra såvel kolleger som andre, der er parat til at levere til meget lave takster, ja ofte helt uden betaling.

DJ vil gerne lave freelanceoverenskomster. Ja, men det er svært. Og det bliver ikke lettere af, at man skælder ud på DJs ledelse. For DJ, både Mogens, Lars og vores dygtige konsulenter bruger faktisk mange kræfter på at kæmpe freelancernes sag. Og freelancevilkår er altid med ved forhandlingsbordene. For vi har en freelancestrategi, der siger, at vi vil have freelanceoverenskomster, og netop sætter fokus på, at arbejdsmarkedet for fastansatte og freelancere er to sider af samme sag.

Så lad os nu bruge energien på at stå sammen og påvirke arbejdsgiverne, fremfor at hakke på hinanden. For et splittet forbund stiller hverken freelancere eller fastansatte bedre.

Vær konstruktiv. Kom med gode ideer.

Jeg synes fx at vi blandt andet skal:
holde fast i at stille krav om OK for freelancere, hver gang det er muligt
gribe chancen for at køre sager for freelancere, som bliver uretmæssigt behandlet
få skabt bedre dialog mellem de fastansatte og freelancere på alle arbejdspladser
styrke de lokale TRs kendskab til de aftaler, der indgås med freelancere og de aktuelle freelancetakster
skabe netværk for freelancere, så de kan dele viden om takster og vilkår - og sige nej i fællesskab
gennemføre flere optællinger af fordelingen af stof produceret af freelancere og fastansatte

Jeg synes også det er vigtigt at have det perspektiv in mente, at DJs udfordring er den samme i mange andre brancher. Og i husholdningerne. Desværre er de sidste mange års udvikling gået i retning af et stadig mere individualiseret samfund. Vi vil hellere spare et par kroner i skat end servere rigtig mad for for vores forældre på plejehjemmene. Vi vil hellere købe billig rullepølse fra Jørgen A end betale for, at der sidder voksne bag kasseapparaterne i Fakta, lige som vi hellere vil have penge til en ny fladskærm end betale dansk løn til tømreren.

Vi har muret os op i et hjørne, hvor de fastansatte er ved at knokle livet af sig selv, mens freelancerne presses så meget som muligt, og de ledige betragtes som nassere.

Hvis nogen kan ændre den udvikling, så er det en ansvarlig fagbevægelse - en samlet fagbevægelse.
Fremhævet af Journalisten
Jan August Hillers
18.10.14 20:57
Per.Freelancegruppen har i
Per.Freelancegruppen har i årevis forsøgt at klæde freelancere bedre på til at forhandle en bedre løn igennem. Hvordan kan du dog få dig til at skrive det pludderpladder i en så vigtig debat. Det er et tiltag, der ikke hjælper.
I øvrigt tak for gode indspark som gør man ikke er så meget på Herrens mark, som den noget mangelfulde artikel efterlader en på. Det er en væsentlig indvending Jesper K kommer med i trådens første indlæg. Også enig i hans ros.

At fastansatte journalister generelt nu interesserer sig mere for freelancernes forhold skyldes jo nok, at så mange er blevet fyret, så freelancetilværelsen er blevet et muligt vilkår. Men også, at etikken og kvaliteten i mange fastansattes arbejde er blevet så ringe, at forskellen mellem de kameler journalistfreelancere ofte må sluge for at sikre indtægten ikke er væsentlig anderledes, end hvad mange fastansatte må.

Essensen i den rejste problematik er faktisk vanskelig for et forbund med vokseværk. På det konkrete plan handler det vel om, at hvis forbundet går ind for flere fastansættelser, vil der blive færre freelancere. Og omvendt. Fortsat støtter DJ det for DR behagelige med en del dårligt lønnede freelancere.

Personligt så jeg gerne DJ kunne tage fat om substansen - nemlig at DR er blevet en syg organisation med en masse af den type, man før meget betegnende i en organisation kaldte stabsfunktioner. Det er funktioner, der ikke er en del af kerneydelsen, og som man engang lærte, at de skulle begrænses, fordi de ellers ville tage for meget plads og begynde at producere alt muligt for at vise deres funktion var berettiget. Den type er DR fuld af. Det er derfor ikke en konflikt mellem fastansatte og freelancere, men om dem der producerer kerneydelse og dem der ikke gør - i øvrigt ofte til en meget høj løn.
Fremhævet af Journalisten
Aske Munck
19.10.14 10:23
Først og fremmest: Jeg tamper
Først og fremmest: Jeg tamper som ikke på de fastansatte, så meget som jeg retter en anklagende finger mod forbundet. (Men som det er blevet påpeget et par gange, har vi jo en flad struktur, så...)
Og ja, der eksisterer faktisk en overenskomst for freelancere, og hvis man blev lønnet i overensstemmelse med den, ville der da heller ikke være noget problem.
Men det gør vi ikke på fx Orientering, hvor vi 'tvinges' til at underskrive en aftale, hvor vi som 'særligt foretrukne korrespondenter' (i øvrigt uden løfte om indtægtsminimum eller anden særstatus) accepterer at arbejde til takster, der ligger væsentligt under overenskomsten.
Jeg ved ikke, hvorfor tallene ikke er med i artiklen, for jeg har givet dem videre. Man får 1.125,- for en Q&A på ofte 6-8 minutter (der efter overenskomsten takseres til 1.700-2.400,-) og 2.600,- for en reportage, der ifølge overenskomsten burde udløse 4.000,- da netop Orientering jo sjældent har haft reportage på mindre end 7 minutter.
Så kunne vi måske bare lade være med at skrive under på aftalerne, som tilsyneladende gør, at tillidsmanden står magtesløs ("Det er ikke os, som forhandler de aftaler. Det er huset og den enkelte (..) og det sker også, at de siger ja til en aftale, som det viser sig ikke var så god. Men vi kan ikke gøre noget for at forbedre deres aftaler")?
Ja, Tage, men så ville programmet blot ikke ringe til os længere, vel? Men det er altid rart at vide, at overenskomsten er på ens side, lige indtil man bliver tvunget til at lade den ligge i skabet og arbejde for meget mindre.
Min opsigelse bestod i, at jeg skrev, at jeg ikke længere ønskede at arbejde under de betingelser, som var stipuleret i kontrakten, men at de var velkomne til at bruge mig til overenskomsttaksterne. Dvs. uden det - som tillidsmand Baumann kalder "mængderabat til gengæld for afkastsikkerhed" (Afkastsikkerhed? Virkelig, Tage?).
Så det bliver da spændende at se, hvad Journalistforbundet vil stille op, når jeg ringer til Orientering og tilbyder dem reportage eller en Q&A til overenskomsttakst. De siger jo sikkert nej, men begrunder det i et redaktionelt valg. Tilbage vil da stå, at jeg aldrig tidligere har fået et sådant redaktionelt afslag.
Jeg synes egentlig, det mest oprørende er følgende passage med Judith Skriver:
Vi følger selvfølgelig vores overenskomst – andet kunne vi ikke leve med i DR,« siger Judith Skriver. Hun forklarer videre, at Orientering har faste aftaler med nogle af deres freelancere, som de bruger meget. Ved den type aftale overholder DR også overenskomsten, forklarer hun.
»Det er sådan, vi har gjort de sidste fem år, siden aftalen blev indgået med DJ. Det forpligter os til, at det altid er dem, vi ringer til i det pågældende land. Til gengæld indgår vi aftaler om en særlig takst for et eller to år ad gangen,« siger Judith Skriver.
Den særlige takst består så blot primært af beløb, der ligger et godt stykke under overenskomsttaksterne (som man kan se af de tal, jeg har refereret).
Det vil altså rent logisk sige, at DR overholder overenskomsten, lige indtil de laver en aftale med en medarbejder om at se bort fra overenskomsten. Og i det tilfælde kan fagforbundet så bare ikke hjælpe. Men jeg gad godt vide, hvad forbundets råd ville være til os, før vi skrev under på aftalen...?
Vh
Aske
PS som et kuriosum bør nævnes, at alle freelancere på redaktionen så er gået voldsomt ned i honorering, fordi programmet har ændret karakter fra 70 pct indslag og 30 pct live til det modsatte (hvorved størstedelen af honorarerne nu er de laveste 1.125,- Og det gør blot forholdene endnu mere grelle for Orienterings freelancere).
Fremhævet af Journalisten
Signe Løntoft
19.10.14 20:51
Har været freelancer i to
Har været freelancer i to håndfulde år, redaktør i en håndfuld. To ting kan jeg sige:
For det første: Honorar for artikel af samme længde og samme genre er i dag lavere, end da jeg startede i branchen i 1998 (jeg taler på baggrund af dagblade og magasiner). Hvordan har den øvrige lønudvikling og prisudvikling i samfundet været?
For det andet: Hvorfor taler ingen om, at det er i langt de fleste tilfælde er medlemmer af DJ, der som redaktører, redaktionssekretærer eller redaktionschefer sidder og forhandler freelancernes honorarer ned for at overholde nogle budgetter? Jeg har selv i flere omgange siddet og beklaget og/eller argumenteret for, at en bærende featureartikel med tre kilder skulle honoreres med 4.000 kr., selvom enhver idiot kan regne ud, at den for et menneske, der arbejder i normalt tempo, vil tage ca. tre fulde arbejdsdage (og husk - freelancere skal selv betale ferie, pension, løn under barsel/sygdom, ny computer - ja, ofte endog til et avisabonnement til den avis, man skriver for, hvis man har den slags dyre vaner). Det ville jo være meget nærliggende, at alle fastansatte medlemmer af DJ fik forbud mod at forhandle løn uden overenskomst med freelancere.
Fremhævet af Journalisten
Signe Wenneberg
21.10.14 06:32
Enig med Signe. Jeg har
Enig med Signe. Jeg har arbejdet freelance siden 1992. Prisen for mit arbejde i dag, hvor jeg har 20 års erfaring og hvor jeg dog er langt bedre end for 20 år siden og hvor jeg har et "navn" er lavere end den var dengang, da jeg var helt grøn. Det er meget nemt at sammenligne, for jeg arbejdede for Politiken dengang og gør det også for tiden. Jeg skriver længere, mere bærende og leverer også billeder og til nettet og jeg får mindre for mine lange artikler nu, end jeg fik for klummer dengang... Jeg bliver endda rigtig tit bedt om at arbejde gratis og gør det for tiden både for Staten og for DR. Og mit fagforbund er hamrende ligeglade! Det har jeg aldrig forstået. Virkelig - jeg forstår jer ikke! Gør dog noget.
Fremhævet af Journalisten
Charlotte Sylvestersen
21.10.14 08:08
Elsker at være journalist!

Elsker at være journalist!
Tjener mere på at være turistguide.
Det ér virkeligheden herude...

Fremhævet af Journalisten
Nanna Balslev
21.10.14 18:28
Respekt til Aske Munck for at
Respekt til Aske Munck for at sætte foden ned og råbe op om et emne, som tilsyneladende er et blindt punkt for forbundet. Måske fordi DJ i bund og grund er skabt til folk, der er lønmodtagere og ikke selvstændige, som mange freelancere jo er. Har også arbejdet freelance både som journalist og redaktør de sidste ti år, og jeg får mindre i dag, end for ti år siden. Også fra fagblade, der egentlig burde overholde taksterne. På mange medier (især dagbladene) skriger de af grin, hvis man siger, at hvad man skal have i timen ifølge DJ.
Udfordringen er bare, at der altid er nyuddannede journalister, der er sultne og vil tage opgaven for den halve pris.

Men det ville virkelig klæde forbundet at kommentere på denne tråd. Så længe det ikke er den klassiske 'vi gør meget for freelancerne'-smøre.
Fremhævet af Journalisten
Johanne Mygind
22.10.14 08:34
Signe Løntofts pointe højere
Signe Løntofts pointe højere op i tråden er dybt interessant. Langt de fleste forhandlinger af freelancerens løn og arbejdsvilkår sker mellem to medlemmer af DJ. En freelancer og en fastansat som oftest med redaktørfunktion. Hvordan kan det være at DJ accepterer, at deres egne medlemmer igen og igen bryder overenskomsten? Det betyder jo ikke bare, at freelanceren lønnes urimeligt, men også at de fastansattes egne vilkår indirekte trues. For hvorfor fastansatte, hvis man kan få en freelancer for en trejdedel af prisen uden at skulle bøvle med pension, barsel eller efteruddannelse? Også jeg vil gerne høre et klar svar fra forbundet omkring denne problematik?
Fremhævet af Journalisten
Bent Andersen
22.10.14 12:10
Freelance-betalingen for de
Freelance-betalingen for de klassiske journalistiske genrer har altid ligget på sultegrænsen. Jeg stoppede på Politiken i 1998 efter syv år, da honorarerne pludselig og uden varsel blev halveret. Før beskæringen gav en helside til søndagsudgaven 2.800 kroner og en klumme vistnok 1.800. Det kunne knap gå an, men til halv pris måtte jeg sige nej tak til mere, uanset jeg var rigtig glad for opgaverne og samarbejdet.
I denne omgang har jeg arbejdet freelance i ni år og kvalte allerede første dag i hjemmekontoret mine ambitioner om journalistik. Jeg har ikke råd til så fine fornemmelser. De gode penge ligger i opgaver for reklamebureauer og direkte hos virksomheder. Pressemeddelelser, nyhedsbreve, brochurer, annoncer og webtekster betales anstændigt, synes jeg. At der ikke følger skygge af prestige med, tager de iskoldt henne i banken. Jeg også.
Det hører med til problematikken med de elendige freelance-honorarer i dagspressen og hos DR, at sværmen af freelancere omkring redaktionerne holdes fast i en fattigdom, der betyder, at de ikke har råd til at sige nej til at arbejde på de dikterede vilkår. Desuden kan en god freelanceindsats jo resultere i en fastansættelse og betragtes derfor som en investering. Det er simpelthen nødvendigt at være en artig, løst ansat dreng eller pige.
Fremhævet af Journalisten
Sus Falch
22.10.14 12:28
Det er vigtigt, at vi stiller
Det er vigtigt, at vi stiller spørgsmål i denne sag, men vi skal også huske, at give dem, vi forventer svar fra, tid til at svare. De kan være optaget af gøremål og opgaver, der vedrører kolleger. I FreelanceGruppens bestyrelse er vi i kontakt med faglig afdeling med henblik på at få rettet op på den uacceptable honoreringspraksis, der har udviklet sig på bl.a. Orientering. Vi vil gøre vores allerbedste og er allerede i direkte kontakt med mange stringere på programmet.
Sus Falch, formand for FreelanceGruppen i DJ
Fremhævet af Journalisten
Lasse Glavind
22.10.14 19:30
Er det al 'uacceptabel
Er det al 'uacceptabel honoreringspraksis' på HELE freelanceområdet I har bedt faglig afdeling kigge på, eller er det lidt lappearbejde på Orientering til ære for galleriet, vi kan se frem til?
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage
chevron_left
chevron_right