De meget højreorienterede stoler mindst på nyhedsmedierne

Tilliden til nyhedsmedierne halter hos de danskere, der betegner sig selv som 'meget højreorienterede', viser ny rapport. Det skyldes blandt andet klimadækningen, lyder det fra en af rapportens forfattere

Meget højreorienterede har den suverænt laveste tillid til nyhedsmedierne.

Det viser den årlige rapport om danskernes brug af nyhedsmedier, der netop er blevet offentliggjort. Journalisten præsenterede tidligere i dag fem hovedpointer.

Kim Schrøder er professor i kommunikation og blandt forfatterne bag rapporten. Han vurderer, at den lave tillid til nyhedsmedierne blandt meget højreorienterede skal forklares med, at de føler sig marginaliseret i samfundet.

”Det er nogen, der føler, de er udenfor, og ikke synes, hverken politikerne eller medierne tager hensyn til dem. Man ser det samme – bare i endnu højere grad – i USA, når vi snakker om Trumps vælgere,” siger han.

Savner Dansk Folkeparti

I rapporten er respondenterne blevet spurgt, i hvor høj grad de har tillid til en bred palette af medier, både lokale, regionale og landsdækkende aviser, tv og radio. De skal angive tilliden som et tal fra 0 til 10, hvor 10 betyder høj tillid.

De meget højreorienterede stoler mindst på nyhedsmedierne

Personer, der definerer sig selv som ”meget højreorienterede”, giver de fleste medier en karakter omkring 2 ud af 10. Og det uanset om der er tale om traditionelt mere venstreorienterede eller højreorienterede medier. Kun svarmulighederne ”Børsen” og ”lokalt eller regionalt dagblad” sniger sig på den anden side af karakteren 3.

Ifølge Kim Schrøder kan en del af forklaringen være, at de meget højreorienterede ikke præsenteres for nyheder om politikere, de holder med og stoler på. Det smitter af på tilliden til medierne, forklarer Kim Schrøder og kalder det ’at dræbe budbringeren’.

”Partier som Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er jo ikke meget i medierne,” mener Kim Schrøder.

Utilfredse med klimadækningen

Ud over den manglende identifikation med de politikere, der så rent faktisk får taletid i i medierne, peger Kim Schrøder på en anden vigtig faktor: Klimadækningen.

Rapporten viser, at hele 37 procent af de meget højreorienterede mener, at nyhedsmedierne har klaret det ”meget dårligt” i forhold til at informere om klimaforandringer. For den samlede befolkning er det tal på 7 procent.

”Der er efterhånden rigtig meget klimadækning i medierne, og hvis man synes, at medierne er meget misvisende på det punkt, så får det også betydning for den generelle tillid,” siger Kim Schrøder.

Til sammenligning svarer 8 procent af de ”meget venstreorienterede”, at klimadækningen er ”meget dårlig”.

Faldende generel tillid 

46 procent af danskerne svarer, at de generelt har tillid til nyhedsmedierne. Her er der tale om et fald fra både 2018 og 2019, hvor tallene var henholdsvis 56 og 57 procent.

Ifølge Kim Schrøder skal man passe på med at lægge for meget i netop de tal, for kigger man på tilliden til de enkelte medier, er tallene betydeligt højere. Han giver dog alligevel et bud på, hvorfor den generelle tillid er faldet:

”Medierne selv har i stigende grad fortalt os, at vi skal passe på fake news. Derfor er folk nok også blevet mere fokuseret på, at vi skal være kritiske og påpasselige med bare at stole blindt på medierne,” siger han.

Skal medierne være bekymrede for den lave tillid fra de meget højreorienterede?

”Nej. Kigger vi til USA, er polariseringen jo meget voldsom og accelereret med Trump de seneste år. Men i dansk sammenhæng er det en begrænset del af befolkningen, der er meget højreorienteret,” siger han.

0 Kommentarer

Læs også

Her er 5 vigtige pointer om danskernes brug af nyhedsmedier

Her er de fem vigtigste tendenser i danskernes nyhedsforbrug

09. NOVEMBER 2020
Her er de syv trends fra medieudviklingen, du skal kende

Her er de syv trends fra medieudviklingen, du skal kende

17. OKTOBER 2019