Værsgo mediechef – her er 10 bud, der kan stoppe sexisme

Mandag Morgens redaktionschef, Tanja Nyrup Madsen, har lavet 10 bud mod sexisme, som chefer kan hænge op på deres arbejdsplads. Bud nummer 1: Du er selv en del af problemet

I weekenden fulgte redaktionschef på Mandag Morgen Tanja Nyrup Madsen ’Presselogen’ på TV 2. Endnu en gang var emnet sexisme. Det var ikke en opmuntrende oplevelse.

”Jeg blev så ærgerlig over, at mediecheferne i panelet to uger i træk ikke selv tog ansvar eller så det som deres opgave at gøre noget anderledes,” siger hun.

Derfor satte Tanja Nyrup Madsen sig ned og skrev 10 løfter, der skal hjælpe hende selv med at blive mere opmærksom på at bekæmpe sexisme. Hun har delt listen i en klumme i Mandag Morgen.

Egne indgroede forestillinger

Punkt nummer 1 er at vedkende sig, at hun selv som chef er en del af problemet.

”Derfor vil jeg skærpe min opmærksomhed på mine egne indgroede forestillinger om køn,” skriver hun i opslaget.

Et andet løfte er at reagere i situationer, hvor hun oplever sexisme, uanset om det er hverdagssexisme, systemisk sexisme eller chikane/overgreb af seksuel karakter.

”Jeg vil aldrig lade det være op til den person, diskriminationen går ud over, selv at sige fra,” skriver hun.

Tanja Nyrup Madsen mener, at man misser hele pointen, hvis man gør debatten til et spørgsmål om nogle få brodne kar.

”Det er en måde at undgå at tage ansvar på,” siger Tanja Nyrup Madsen.

Hun håber, at chefer af begge køn forholder sig kritisk til sig selv.

”Sexisme vendt mod kvinder er selvfølgelig lettest at få øje på, hvis man selv er kvinde,” siger hun.

Men det betyder ikke, at kvindelige chefer er fri for de underbevidste kønsnormer, der betyder, at de har forskellige krav og forventninger til mænd og kvinder.

”Som kvinde ligger jeg også selv under for de normer.”

Lav dine egne bud

Derfor er der meget mere brug for at lytte åbent til hinandens erfaringer, end for at mænd og kvinder går i hver sin skyttegrav, mener Mandag Morgens redaktionschef.

”Jeg siger ikke, det er nemt, men hvis vi tør se lidt indad, kan vi skabe en forandring.”

Hvis man synes godt om hendes 10 bud, kan man hænge dem op på sin arbejdsplads.

”Eller man kan lave sine egne bud.”

Det vigtigste er, at man som chef tager stilling.

”Det starter med, at man kigger på sit eget mønster og forsøger at agere på en måde, så man det gør muligt for både kvinder og mænd at udfolde deres fulde potentiale.”

Som mediechef lover jeg, at:

  1. Jeg anerkender, at jeg selv er en del af problemet. For først derefter kan jeg ændre min egen adfærd. Derfor vil jeg skærpe min opmærksomhed på mine egne indgroede forestillinger om køn.
  2. Jeg vil ændre adfærd, når jeg tager mig selv i at bedømme en persons evner, handlinger eller potentiale ud fra hans eller hendes køn. Særligt når min vurdering kan bremse eller fremme den persons faglige eller karrieremæssige muligheder.
  3. Jeg vil selv reagere i situationer, hvor jeg oplever sexisme, uanset om det er hverdagssexisme, systemisk sexisme eller chikane/overgreb af seksuel karakter. Jeg vil aldrig lade det være op til den person, diskriminationen går ud over, selv at sige fra.
  4. Jeg vil anerkende og støtte kolleger, der siger fra. Også på andres vegne.
  5. Jeg vil se det som en fælles opgave for mænd og kvinder at gøre op med sexisme. Jeg vil selv gå foran ved i det daglige at gå nysgerrigt og kritisk til de kønsstrukturer, vi er præget af, uden at individualisere problemet eller dømme enkeltpersoner, der ubevidst krænker andre.
  6. Jeg vil selv bryde med kønsrollemønstre, der holder mig tilbage. Jeg vil ikke lade mig begrænse af – eller anstrenge mig for at leve op til – de nedarvede, kulturelle forventninger til mit køn.
  7. Jeg vil stå ved mine egne værdier som leder, uanset om de anses for ’maskuline’ eller ’feminine’. Jeg vil være særligt opmærksom på, om den ledelseskultur, jeg selv er en del af, i for høj grad hylder ’maskuline’ værdier og belønner ’maskulin’ adfærd.
  8. Jeg vil lade disse principper gælde andre bias og indgroede forestillinger, der kan føre til ulige muligheder på min arbejdsplads. Det kunne for eksempel handle om race, seksuel orientering, kulturel baggrund, handikap, alder eller udseende.
  9. Jeg vil aldrig give op – selv om det er så utroligt vanskeligt at gøre op med en socialisering, man selv er en del af.
  10. Jeg vil printe disse ti løfter og hænge dem op et sted, hvor jeg kan se dem hver dag.

 

0 Kommentarer