Spindoktorer har et indbygget problem

Særlige rådgivere får ikke træning nok, når de kommer fra gaden og ind i toppen af et ministerium, og det skaber de enkeltsager, vi kender, siger formand og højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Hver tredje ved ikke, hvordan man journaliserer

Særlige rådgivere er fagligt for dårligt rustede, og de får for lidt træning, når begynder i jobbet. Sådan lyder budskabet fra det ekspertudvalg, der har forfattet den nye ”spindoktor-betænkning”, som udkom i går.

»Det er et indbygget problem med særlige rådgivere – ikke fordi de er dårligere mennesker end andre – men det er folk, der kommer ind i systemet uden en stor optræning forinden og bliver placeret på nogle centrale poster. Uden at have haft den opdragelse, man har haft som fast embedsmand,« sagde formand og højesteretsdommer Jens Peter Christensen på et pressemøde i går.

Han peger på, at den manglende træning kan være grunden til, at der opstår enkeltsager, som anklagerne om ulovlige lækager mod Jacob Winther og Peter Arnfeldt, der var katalysator for udvalgets nedsættelse:

»Det var oplagt et problem tilbage i 2001, hvor det var journalister – og ikke et ondt ord om journalister – men de kom fra en dagsbladsredaktion, og så kunne det måske være svært at vænne sig til embedsapparatet. Der skete også straks det, at nogle kom galt af sted. Det var baggrunden for, at den sidste betænkning blev sat i gang. Det var Finansministeriets særlige rådgiver Bertel Haarders særlige rådgiver og en fra Fødevareministeriet. Måske er det lidt det samme, der er sket her, og som udløste denne her betænkning,« siger Jens Peter Christensen, der med den tidligere betænkning henviser til en betænkning udgivet i 2004 af et udvalg, han også var formand for.

Utilstrækkelig oplæring

Generelt konkluderer den nye betænkning, at særlige rådgivere styrker systemet, og reglerne er gode, som de er. Et af de få steder, man anbefaler ændringer, er, når det kommer til indførelsen af særlige rådgivere i ministeriets arbejdsgang og regler:

”Det bør overvejes, om den nuværende modtagelse og oplæring af særlige rådgivere er tilstrækkelig, herunder om der er behov for nogle fælles retningslinjer,” står der i betænkningen.

Et af punkterne handler eksempelvis om journalisering. Der har været debat om særlige rådgivere, der har brugt deres private emails og telefoner. Betænkningen slår fast, at det ikke er i orden, medmindre det er nogle helt særlige situationer, hvor det ikke kan være anderledes, og i de tilfælde skal man stadig også journalisere efter de gældende regler.

Hver tredje kan ikke journalisere

Men flere af de særlige rådgivere ved tilsyneladende ikke, hvordan man journaliserer. Otte ud af 28 særlige rådgivere, som har svaret på udvalgets spørgeskema, har ikke modtaget instruktion i ministeriets journalsystem. Fire ad af de 28 har ikke modtaget instruktion i journalisering af emails.

»Det er ikke tilfredsstillende, at man ikke indføres i journalsystemet,« sagde Jens Peter Christensen til pressemødet.

Betyder det, at det bliver sværere at få aktindsigt i sager, når de særlige rådgiver ikke kender til journalsystemet?

»Det er i hvert fald svært at finde dem, hvis de ikke er journaliserede,« sagde Jens Peter Christensen.

Både Dansk Folkeparti og Enhedslisten, som var fortalere for at nedsætte udvalget, er også utilfredse med, at flere særlige rådgivere tilsyneladende ikke kender journalsystemerne:

»Det er selvfølgelig uacceptabelt, og jeg forventer, at der bliver rettet op på dette,« siger Per Clausen fra Enhedslisten.

Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti vil have svar fra regeringen, så spindoktorerne indgår på lige fod, når det angår journalisering.
»Set udefra virker det, som om at det foregår med venstre hånd – også selv,om man har fået introduktion i det. Det handler om at beskytte ministeren – uanset hvad,« siger Peter Skaarup.

Undgår journalisering

Oluf Jørgensen er forskningsleder og underviser i aktindsigt og offentlig forvaltning på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han er ofte inde over sager, hvor journalister har problemer med at få aktindsigt, og hans erfaring er, at det er svært at få aktindsigt i særlige rådgiveres arbejde:

»Det er mit indtryk, at de i praksis har undgået journalisering. Det er klart, at ifølge de principper, der gælder i forhold til den offentlige forvaltning, så skal der ske journalisering, når deres arbejde har sammenhæng med ministeriets opgaver. Det er alfa omega for at have styr på spindoktorerne – både for den politiske ledelse og for offentligheden. Hvis de ikke journaliserer og ikke respekterer regler for offentligheden, så er det svært at kontrollere dem,« siger Oluf Jørgensen.

Lektor i forvaltningsret på Aalborg Universitet Sten Bønsing mener derimod ikke, at der er det store problem i, at nogle af de særlige rådgivere tilsyneladende ikke kender journalsystemet.

»Hvis de nu er godt klædt på med sekretærer, der journaliser det, der skal journaliseres, så er det ikke et stort problem,« siger Sten Bønsing.

1 Kommentar

Jens Hansen
24. MAJ 2013
Hvem husker ikke da Helle
Hvem husker ikke da Helle Thorning fortalte, at alle spindoktorerne havde været på et omfattende kursus og derfor var klædt godt på? Åbenbart ikke Journalisten, der slet ikke forfølger den side af sagen. Selv om det jo nok bare var en times kursus i, hvordan man undgår journaliseringskrav. Men hvad, Journalisten er jo også politisk på samme hold som statsministeren.