Sådan undgår politikerne de kritiske spørgsmål

Journalister forholder sig for meget til politikeres spin-evner og for lidt til deres argumenter, siger professor, der har forsket i politisk retorisk spin.

Journalister forholder sig for meget til politikeres spin-evner og for lidt til deres argumenter, siger professor, der har forsket i politisk retorisk spin.

Det ideelle politiske interview skulle være som et ph.d.-forsvar, mener retorik-professor Christian Kock fra KU's Insitut for Medier, Erkendelse og Formidling.

"Hvis vi som borgere skal kunne tage stilling, skal vi kunne veje argumenterne op mod hinanden og høre svarene. Det er ikke nok, at politikerne siger en masse godt om deres egen politik. Journalister, borgere og de, der underviser på alle niveauer, må blive mere bevidste om det her," siger Christian Kock i et interview med Videnskab.dk.

Her ærgrer han sig over en tendens i politisk journalistik, hvor journalisterne og kommentatorer forholder sig til spinnet og den taktiske baggrund for politikernes svar frem for at holde dem fast og kræve fyldestgørende svar.

Christian Kock redegør for sin retoriske spin-forskning i en artikel i det videnskabelige tidsskrift Rhetorica Scandinavica. Her beskriver han de tre mest populære greb blandt glatte politikere:

1. Ignorér argumentet og sig noget, der intet har med det at gøre.
2. Svar på en forvrænget udgave af argumentet.
3. Afvis modargumentet blankt uden at give en grund til det.

Kock nævner tidligere statsminister som Anders Fogh Rasmussen som en mester i retoriske kneb, og især greb nummer to var et yndet våben, når han refererede et argument, så det fik en anden betydning, end det havde fra afsenderens side.

"Alle tre strategier bruges dagligt af politikere og andre debattører, men det er kun sjældent, at modparten eller den ordstyrende journalist formår at gribe fat i forsyndelsen og gøre den tydelig. Derfor antager en væsentlig del af vælgerne uden tvivl, at debattøren har svaret fyldestgørende på modargumentet og dermed afvæbnet det, og det forklarer, hvorfor de her strategier er så udbredte," siger Christian Kock.

Læs den udførlige artikel på Videnskab.dk her.

0 Kommentarer