Ritzau og Voxmeter forsvarer skæv Yahya Hassan-måling

De nødvendige forbehold var taget, da Ritzau på baggrund af en Voxmeter-måling spåede Yahya Hassan en mulig chance for at blive valgt til Folketinget, mener både nyhedsbureauet og Voxmeter. Målingen skød ellers 95 procent ved siden af valgresultatet

”Måling giver Yahya Hassan lille chance for Folketingsplads”.

Sådan lød overskriften på et Ritzau-telegram, som blev udsendt mandagen inden valget. Telegrammet byggede på en måling fra analyseinstituttet Voxmeter, der spåede en chance for, at digteren ville få stemmer nok til en taburet i Folketinget.

Målingen ramte dog 95 procent ved siden af det endelige valgresultat.

Målingen blev foretaget blandt 534 vælgere i Østjyllands Storkreds, hvor Hassan stillede op som løsgænger. Mellem den 28. maj og 12. juni blev vælgerne spurgt, om de fandt det meget sandsynligt, sandsynligt, usandsynligt eller meget usandsynligt, at de ville sætte deres kryds ved Yahya Hassan.

Målingen viste, at 4,1 procent af de adspurgte tilkendegav, at det var sandsynligt eller meget sandsynligt, at de ville stemme på digteren. Den statistiske usikkerhed lå på 1,6 procentpoint. Yahya Hassan skulle have 19376 stemmer – altså 4 procent af det samlede antal gyldige stemmer – for at komme ind. Ifølge Danmarks Statistiks valgopgørelse fik han dog kun 944 personlige stemmer.

Der er tale om et øjebliksbillede

Alligevel er både Voxmeter og Ritzau tilfredse med målingen og det telegram, der blev sendt ud.

»Der er ikke tale om en decideret meningsmåling. Der er tale om et øjebliksbillede af Yahya Hassans chancer for at blive valgt ind. Derfor har vi også spurgt på en anden måde, end man gør, når man laver meningsmålinger,« forklarer Anna Midtgaard Christensen, analysedirektør hos Voxmeter.

Ved normale meningsmålinger spørger Voxmeter ikke til de enkelte kandidater, men derimod om, hvilket parti vælgeren vil stemme på. Den spørgemetode holder løsgængere udenfor, og derfor blev der også lavet en måling på Yahya Hassan, forklarer hun.

»Når vi har valgt at lave den her måling, er det for at se, om der reelt set har været en chance for, at Yahya Hassan ville blive valgt ind. Det viste sig, at der var en overraskende stor del, der svarede, at det var enten meget sandsynligt eller sandsynligt, at de ville stemme på ham,« siger Anna Midtgaard Christensen.

Målingen spår en lille chance

Men det viste sig, at målingen har ramt omkring 95 procent forkert. Hvordan kan det ske?

»Jeg synes ikke, den rammer forkert som sådan. Han har en lille chance. Han kan have stået bedre i starten af valgkampen, end han gjorde til sidst. Det kan også være, at en del af dem, der svarede, at det var sandsynligt, at de ville stemme på ham, har valgt ikke at stemme alligevel,« svarer Anna Midtgaard Christensen.

Jeg synes ikke, den rammer forkert som sådan. Han har en lille chance.

Anna Midtgaard Christensen
Analysedirektør, Voxmeter

Men har Ritzau strammet telegrammet for meget i forhold til, hvad målingen egentlig viser?

»Nej, det synes jeg ikke. Målingen spår Yahya Hassan en lille chance, men at folk vurderer, at det er sandsynligt, at de vil stemme på Yahya Hassan, er ikke det samme som, at de rent faktisk vil gøre det. Man skal også huske, at der derudover er en statistisk usikkerhed  på 1,6 procentpoint. Det fremgår også af telegrammet. Senere i telegrammet står der også, at han nok ikke kommer ind.«

Anna Midtgaard Christensen vil ikke udelukke, at Voxmeter vil foretage lignende målinger på enkeltkandidater i fremtiden.

Bilder ikke nogen noget ind

Hos Ritzau er man fuldt tilfreds med telegrammet – både før og efter valgresultatet lå klart, forklarer redaktionschef Martin Darling. Det fremgår tydeligt af telegrammet, hvordan målingen er lavet, og derfor ved læseren også, hvor meget de skal lægge i den.

”Når vi sender den type telegrammer ud, er det meget vigtigt for os at gøre præmissen for telegrammet klar. Det er jeg tilfreds med, at vi gjorde, da vi sendte telegrammet ud, og det er jeg stadig tilfreds med, nu da vi kender valgresultatet. Man skal ikke bilde nogen ind, at en meningsmåling er en uomtvistelig sandhed, og det gør vi heller ikke,” skriver Martin Darling i en mail.

Kan man overhovedet bruge sådan en måling til noget, når det viser sig, at Yahya Hassan slet ikke var i nærheden af at komme ind?

”Ja. Man kan bruge den til at få et indtryk af, hvor mange der har overvejet på et tidspunkt at give ham sin stemme. Og så kan man også se i artiklen, hvor mange der ikke mener, de kunne finde på det overhovedet. Samtidig siger vores kilde i historien klart, at hun ikke betegner det som realistisk, at Yahya Hassan bliver valgt til Folketinget,” svarer han og understreger, at målingen ikke får nogen betydning for Ritzaus fremtidige samarbejde med Voxmeter.

0 Kommentarer