Opråb til medlemmerne på fusionsmøde

Der var kun mødt 10 medlemmer op, da Kreds 3 og Kreds Fyn tirsdag aften debatterede fusion med formændene for DJ og KS. »Det bekymrer mig meget, at så få medlemmer blander sig i debatten,« sagde bestyrelsesmedlem Sven Rørbæk Madsen

»Velkommen til det her arrangement, der jo nærmest bliver et lille familiemøde.«

Sådan lød indgangsreplikken fra formand i DJ’s Kreds 3, Helge Andreassen, da han tirsdag aften bød velkommen til debatmøde om den mulige fusion mellem DJ og KS på JydskeVestkystens redaktion i Kolding.

Betegnelsen »familiemøde« var møntet på det beskedne fremmøde til aftenens arrangement, hvor Kreds 3 og Kreds Fyn havde inviteret formændene for DJ og KS til debat om fusionen. I alt var 10 medlemmer mødt op – og fremmødet blev da også påpeget som noget af det første, da medlemmerne fik ordet:

»Først og fremmest vil jeg sige, at det bekymrer mig meget, at så få medlemmer interesserer sig for fusionen og blander sig i debatten. Det er frustrerende for mig – og det må det også være for dig,« sagde bestyrelsesmedlem Sven Rørbæk Madsen fra Kreds 3 henvendt til DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård.

Skal medlemmerne spørges?

Sven Rørbæk Madsen efterlyste blandt andet flere initiativer fra DJ’s side for at få engageret medlemmerne til debat om den fusion, der skal tages endelig stilling til i foråret 2015. Flere andre fremmødte var interesseret i at vide, om de to forbund har tænkt sig at spørge medlemmerne direkte om deres holdning til fusionen, før den planlagte afstemning på Delegeretmødet 2015.

»Vi har overvejet det, og vi er bestemt ikke afvisende over for ideen. Men det skal gøres på den rigtige måde, og de overvejelser er vi ikke på plads med endnu. Men vi gør det her for medlemmernes skyld, ikke for organisationens. Og hvis medlemmerne ikke vil – så gør vi det ikke,« understregede Mogens Blicher Bjerregård.

KS-formand Per Lindegaard Hjorth fortalte, at KS uanset hvad kommer til at spørge deres medlemmer direkte, da den endelige beslutning ifølge deres regler skal træffes ved urafstemning.

»Jeg tror også, at mange af vores medlemmer er interesserede i en urafstemning,« sagde bestyrelsesmedlem i Kreds 3 Cathrine Reinert, der blandede sig som en af de mest kritiske røster i debatten.

Følelser fylder meget

Cathrine Reinert har været en af initiativtagerne til den nye Journalistgruppe i DJ. Hun fortalte på mødet, at hendes oplevelse er, at forbundet i forvejen virker stort og fragmenteret for mange medlemmer:

»Da vi stillede forslag om journalistgruppen, kom mange og sagde ’dejligt – endelig et sted, hvor vi kan nørde’. Hvis man i forvejen føler, at 16.000 medlemmer er mange, så virker 24.000 som rigtig mange,« sagde hun.

Flere andre på mødet var dog mindre bekymrede for et større forbund, der favner flere forskellige medlemsgrupper.

»Jeg synes, det er rigtigt, at hver gang vi ser nogen, der har med vores fag at gøre, så skal vi forsøge at organisere dem,« sagde medlem Per Andersen.

Lokalt liv er vigtigt

Kreds 3 og Kreds Fyn består af henholdsvis cirka 650 og cirka 970 medlemmer. Og blandt deltagerne på mødet i Kolding var der da også mange spørgsmål om, hvilken betydning en mulig fusion vil få for livet ude i de små kredse.

»Livet herude lokalt er stadig vigtigt, selv om vi måske skal slås sammen i et stort fælles forbund. Vi vil gerne bevare vores selvstændighed og vores egen økonomi, og vi vil gerne blive ved med selv at bestemme, hvilke aktiviteter vi vil have,« sagde Helge Andreassen, formand for Kreds 3.

Med bemærkningen henviste han til flere af kredsmedlemmernes bekymring for, at strukturen efter en fusion vil blive som i KS, hvor kredsene blandt andet skal søge om penge til aktiviteter centralt.

Per Roholt, HB-medlem, medlem af DJ's forretningsudvalg og næstformand i DJ Kommunikation, nævnte desuden, at hans specialgruppe eferspurgte flere lokale tilbud til medlemmerne:

»Hvordan ser I, at en fusion bidrager til at kunne komme tættere på medlemmerne ude omkring i landet?« spurgte han de to formænd.

Som svar slog både Mogens Blicher Bjerregård og Per Lindegaard Hjorth fast, at en fusion blandt andet skal styrke det lokale liv:

»Uanset hvad skal der være aktiviteter derude, hvor medlemmerne er. Og jeg vil da sandelig håbe, at flere medlemmer også giver større muligheder for at lave nogle ting ude i landet. Ellers kan jeg næsten ikke se nogen mening med det,« sagde KS-formanden.

0 Kommentarer