Kreds 3 frygter at magten flytter til København

”De er begge uspiselige,” sagde den afgående formand i Kreds 3 Helge Andreassen om to forslag, der påvirker kredsenes rolle i Dansk Journalistforbund. ”Vi syd- og sønderjyder vil ikke styres fra Gammel Strand,” sagde han

For præcis en uge siden holdt kreds 4 i Østjylland generalforsamling i Aarhus, hvor der blev fremsat skarp kritik af et forslag om, at kredsene fremover ikke kan vælge delegerede til delegeretmødet, og at kredsene heller ikke kan opkræve kontingent.

”Det vil ødelægge alt i kredsene, hvis vi fratages vores selvstændige økonomi,” sagde Kurt Simonsen, kredsens kasserer.

Ved generalforsamlingen i Kreds 1 i København var reaktionen den samme:

“Lad os for alt i verden bevare kredsene stort set i den form, vi har nu,” sagde for eksempel det mangeårige bestyrelsesmedlem i Kreds 1 Niels Peter Arskog.

Også på Kreds Fyns generalforsamling var der kritik af forslaget om, at kredsene ikke må opkræve kontingent, men i stedet skal have bloktilskud fra Dansk Journalistforbund.

”Det går ud over spontaniteten, hvis man skal ind og spørge dem i København, hvis man vil lave et hurtigt debatarrangement,” sagde Michael Lorenzen.

Uspiselige forslag

I går mødtes omkring 30 af de cirka 600 medlemmerne i Kreds 3 til generalforsamling på Restaurant Marinaen i Kolding, og her fyldte kritikken af de to forslag fra arbejdsgruppen Fremtidens Forbund det meste af debatten.

Den afgående formand Helge Andreassen forklarede sit syn på de to forslag, der påvirker kredsene:

”De er begge uspiselige.”

På bordene lå der røde og gule badges med sloganet: ”Bevar kredsene”. Og skrevet som en rebus: ”Hjertet i Dansk Journalistforbund”.

Helge Andreassen forklarede i sin beretning, at han frygtede, at kredsene skulle miste selvstændighed:

”Vi syd- og sønderjyder vil ikke styres fra Gammel Strand. Men lige meget hvor mange gange, vi har sagt det, bliver vi udsat for – måske ikke overgreb – men ting, der har til formål at indskrænke kredsenes indflydelse. Der er ærgerligt, når kredsene fungerer noget nær optimalt,” sagde han.

Arbejdsgruppen vedrørende Fremtidens Forbund blev nedsat, fordi delegeretmødet i 2017 besluttede at lave en grundig analyse af DJ’s organisation.

Bloktilskud i stedet for kontingent

Tanken med at kredsene skal stoppe med at opkræve kontingent, er at det gør det nemmere nye medlemmer at gennemskue, hvor meget de skal betale i kontingent. Kredsene fastsætter i dag selv kontingentets størrelse, og i Kreds 3 er kontingentet for eksempel 25 kroner om måneden.

Ifølge anbefalingen fra Fremtidens Forbund skal kredsene i stedet modtage et fast tilskud fra DJ.

Helge Andreassen sagde, at kredsene selv skal bestemme, hvor mange penge der er behov for til at afholde arrangementer.

”Det skal andre, der sidder langt væk, ikke bestemme,” sagde han.

I det foregående år har kredsen blandt andet besøgt Vadehavscenteret, afholdt nytårskur og en Brexit-debat. 1. maj går turen til München, hvor der er besøg på tyske medier på programmet.

Flere indlæg i debatten handlede om, at den nye kredsstruktur risikerer at flytte flere møder, aktiviteter og dermed magt til København.

Gammel Strand skal vide, hvad vi bokser med

Connie Bøgwad Schmidt kaldt kredsene ”et hjertebarn” for hende.

”Jeg er med i en medarbejderforening og har mit på det tørre, når der skal vælges delegerede. Men hvis jeg ikke var med i medarbejderforeningen, skulle jeg tage til generalforsamling i København for at blive valgt via Journalisterne i DJ,” sagde hun.

Uden muligheden for at vælge delegerede ændrer kredsenes status til sociale og kollegiale fællesskaber – men uden mulighed for at stille delegerede ved DJs øverste demokratiske forsamling.

”Det er vigtigt med repræsentanter fra vores område, så man på Gammel Strand ved, hvad vi bokser med,” sagde Connie Bøgwad Schmidt.

Uklar struktur

DJ-formand Lars Werge forklarede, at Fremtidens Forbund blandt andet tog udgangspunkt i medlemmernes egne oplevelser af DJ.

”Medlemmerne har været forvirrede over den måde, forbundet er skuet sammen på. Det skal det her løse. Derfor er forslaget, at man er medlem af en kreds, men at valg af delegerede kun sker via specialgrupperne eller medarbejderforeningerne,” forklarede Lars Werge.

Mie Sparre forklarede, at DJs struktur kan være svær at forstå. Men hun mente, at der var større problemer andre steder – for eksempel i forbundets økonomi.

”Det er en stor fejl, at arbejdet med kredsenes fremtid er udløst af det virkelige problem – underskuddet i DJ på grund af manglende medlemstilslutning. Det skal ikke være på den baggrund, at vi ændrer på kredsene,” sagde Mie Sparre.

Lars Werge svarede, at forslaget om ændringer for kredsene ikke handler om DJ’s aktuelle økonomi.

”Fremtidens Forbund er ikke sat i værk på grund af økonomisk smalhals. Kommissoriet har intet med DJ’s økonomi at gøre,” sagde Lars Werge.

Finn Arne Hansen foreslog, at valghandlingen skulle flyttes ud til kredsene, hvor medlemmerne kunne stemme personlig eller elektronisk.

”Dermed kunne man for eksempel undgå bøvl med at rejse til København for at blive valgt på DJ Kommunikations generalforsamling”.

Drop Fagligt Forum

En udstrakt hånd til provinsen om, at Fagligt Forum fremover skal være specialforeningernes, kredsenes og medarbejderforeningernes fælles årsmøde, fik den kolde skulder af Helge Andreassen.
Det er ellers forslaget i Fremtidens Forund, at Fagligt Forum fremover altid skal afvikles uden for hovedstadsområdet.

”Jeg siger drop Fagligt Forum og brug pengene på Fagfestival i stedet for. Fagligt Forum har aldrig fundet sin form,” sagde Helge Andreassen.

”Vi er trætte af at komme der, og der er ikke samme lyst til at blive delegeret som til delegeretmødet,” tilføjede han.

Efter valg af delegerede til delegeretmødet i DJ, var der valg til delegeretmødet i a-kassen AJKS. Det finder sted i København i maj.

”Det hele foregår jo i København,” konstaterede Helge Andreassen.

”Nej, delegeretmødet er faktisk i Kolding i år;” lød det fra salen.

Mie Sparre blev valgt til kredsens bestyrelsesformand. Helge Andreassen, Karsten Himmelstrup, Maya Munksgaard og Iben Hauschultz blev valgt ind i bestyrelsen. Suppleanter blev Henrik Rath, Rene Dandanell og Finn Arne Hansen.

3 Kommentarer

Helge Andreassen
11. MARTS 2019
Kære Troels - Vi mener ikke,
Kære Troels - Vi mener ikke, at det skal være frivilligt at være en del af fællesskabet i en Kreds. Specielt ikke, når man bevæger sig uden for København.
Lene Rimestad
11. MARTS 2019
Man behøver ikke tage til
Man behøver ikke tage til København for at blive delegeret. Man melder sig til via en hjemmeside. Teknnologi er sgu så smart.
Troels Gadegaard Frølich
10. MARTS 2019
Kære Helge, hvad er det ved
Kære Helge, hvad er det ved forslag 2, der er uspiseligt? Det fremgår nemlig ikke af denne artikel. Og forslag 2 fratager på ingen måde kredsene deres selvstændige økonomi - de vil kunne opkræve kontingent direkte hos deres medlemmer nøjagtig som i dag. Og der vil stadig kunne vælges delegerede i kredsene.

Mvh Troels