Spredt knurren fra Kreds 3 om sløjfet pulje

Også på Kreds 3's generalforsamling var lukningen af den særlige pulje til freelanceres efteruddannelse til debat. Puljen var en forsøgsordning, der er lukket, lød svaret fra PF-formand.

Også på Kreds 3's generalforsamling var lukningen af den særlige pulje til freelanceres efteruddannelse til debat. Puljen var en forsøgsordning, der er lukket, lød svaret fra PF-formand.

Nogen kritisk udtalelse til Hovedbestyrelsen blev det ikke til, men der var alligevel en vis debat om den nu lukkede forsøgsordning med en efteruddannelsespulje til freelancere på 500.000 kroner, da Kreds 3 i Sønderjylland holdt generalforsamling onsdag aften.

Også herfra luftede flere medlemmer en mangel på forståelse for, at man nok kan bruge penge på forbundsledelsens egne efteruddannelser, men at en pulje til freelancerne skæres bort.
»Det undrer mig, at man nedlægger en pulje, der kun søges af freelancere, og så samtidig bruger et tilsvarende beløb på Linda og Fred,« sagde Teddy Gehrke til forsamlingen med henvisning til tidligere næstformand Fred Jacobsens og nuværende direktør Linda Garlovs uddannelsesforløb betalt af forbundet.

Teddy Gehrke havde på freelancenetværket Pingpong forud for mødet skrevet, at
"Det bliver lidt fedt, når Lars Werge på kredsgeneralforsamlingen i Kolding i aften skal forklare, hvorfor han har sparet en halv million på efteruddannelse til de freelancere, som hjalp ham til magten i DJ".

Andre i forsamlingen mente, at det var 'skuffende, at man ikke kan tilbyde efteruddannelse til kolleger på arbejdspladser uden de ordninger'.
Gehrke ønskede generalforsamlingens opbakning til en udtalelse i stil med den, Kreds 2 er kommet med, som opfordrer Hovedbestyrelsen til at ændre sin beslutning og genindføre puljen.

Den fik han ikke. Blandt andre argumenterede Lars Lindskov, som er PF-formand og HB-medlem, imod. Han kunne ikke genkende beskrivelsen af en nedlagt pulje:
»Når man etablerer en forsøgsordning for to år, så er det ikke en nedlægning, når ordningen ophører. Og det var ikke kun freelancere der kunne bruge den,« sagde Lars Lindskov, som også forholdt sig kritisk til sammenligningen mellem den nedlagte pulje og efteruddannelsen af Linda Garlov og Fred Jacobsen:
»Vi lønner ikke forbundsledelsen specielt godt. Derfor skal man gøre noget andet nogen gange,« sagde Lars Lindskov.

0 Kommentarer